14. 11. 2018

Výstavní prostory v kopřivnické knihovně od 31. 10. zaplavily výrobky vyrobené technikou pačwork. Poprvé se tato výstava konala vloni a měla obrovský ohlas. Své práce tu vystavují domácí autorky, absolventky domácích kursů pačvorku, které tomuto umění propadly. Desítky dek, polštářů, prostírání, tašek a dalších výrobků pochází z dílen paní Drozdové, Hajduškové, Huškové, Kahánkové, Kaprálové, Konvičkové, Lichtenbergové, Neuschlové, Polehlové a Urbanové. Vystavené práce jsou určeny k prodeji, ten se bude konat ve středu 14. listopadu od půl třetí do 17.00 hodin v čítárně městské knihovny.

 

Vestibul na radnice nabízí novou výstavu, jak vidí děti globální problémy naší planety. Ač by se zdálo, že je to téma pro děti dosti náročné-opak je pravdou. Expozice nabízí nejrůznější dílka upozorňující na to, že je třeba chránit přírodu, skončit s plýtváním potravin, zabezpečit dobré vzdělání, či starat se o zdravý vzduch a čistou vodu.

Na vernisáži se představilo na 100 dětí z 5 družin a 1 školního klubu, ze ZŠ 17.listopadu, Emila Zátopka, Milady Horákové, sv. Zdislavy a Závišické školy. Pod vedením vychovatelek vznikla zábavnou formou zajímavá dílka. Pozornost návštěvníků si bezesporu zaslouží stavba ze starých diapozitivů. Mladá generace tak vyslala signál, že sami mohou aktivně v mnohém pomoci, zejména v ochraně přírody. Výstava bude veřejnosti otevřena po celý listopad ve vestibulu radnice města Kopřivnice.

 

Tři kopřivnické školy by mohly získat několik milionů na modernizaci svých učeben. Řídící výbor Integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na svém jednání dne 23. října podpořil projektové záměry základní škol E. Zátopka, 17. listopadu a Lubiny. Pro tyto školy to znamená zelenou pro přípravu žádosti o podporu do výzvy IROP, kterou musí předložit do 31. prosince letošního roku. K žádosti musí školy doložit mj. souhlas zřizovatele s podáním žádosti a schválení spolufinancování těchto projektů městem, což bude předloženo ke schválení radním dne 27. listopadu a následně zastupitelstvu města 13. prosince na 2. zasedání.

 

Umírajícím i jejich rodinám pomůže nový projekt Nemocnice v Nový Jičín. Pokoj pro nevyléčitelně nemocné pacienty, ve kterém mohou své poslední dny života strávit se svou rodinou, mohou zájemci využít zdarma a kromě zdravotní péče jim bude k dispozici i péče sociální, psychologická či duchovní. Na realizaci projektu poskytování specializované paliativní péče získala nemocnice dotaci ministerstva zdravotnictví.

 

Lidé mohou v mapové aplikaci sledovat kde, jak a za kolik staví Moravskoslezský kraj. Přehled dokončených, právě realizovaných nebo plánovaných staveb si mohou lidé prohlédnout díky nově aktualizované aplikaci „Kde stavíme“. K dispozici je volně na webových stránkách kraje.

 

V 10. patře kopřivnické radnice se ve středu 7. listopadu konalo veřejné projednání zaměřené na územní energetickou koncepci města a jeho místních částí. Smyslem této koncepce je zmapování výroby, spotřeby a toků energií na území města včetně dopadů a odhadnout energetické potřeby Kopřivnice na dalších pětadvacet let včetně navržení způsobů efektivního zabezpečení energetických potřeb. Tyto prognózy se budou podle městského energetika Roman Beneš co pět let aktualizovat. Jak v prezentaci městský energetik uvedl, radnice se nejdříve snažila realizovat energetickou politiku pouze na svém majetku. Postupem času se k tomu přidala také snaha zmapovat spotřebu, výrobu a tok energií na celém území Kopřivnice, a to pomocí ekologické stopy, ta se počítá co dva roky. Kromě ní má město ještě jeden nástroj energetické politiky, a tím je zmíněná územní energetická koncepce, což je zákonem nepovinný dokument, ale pro průmyslovou Kopřivnici s velkou spotřebou energií ve výrobních závodech v průmyslové části dokument užitečný a potřebný. Dokument mohou lidé připomínkovat do xx a k nalezení je na webových stránkách města Kopřivnice nebo u městského energetika na místní radnici.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice