12. 11. 2018

Město Kopřivnice aktuálně nabízí dva byty o velikosti 1+2 za podmínky přistoupení k dluhu a to na ulici Obránců Míru. Byty jsou určeny stávajícím nájemcům městských bytů, kdy se jedná o pár, mající v péči alespoň jedno nezletilé dítě nebo osamocený rodič s minimálně dvěma nezletilými dětmi. Vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 12. listopadu do 16 hodin na radnici, na oddělení bytové správy.

 

Podobně jako v předchozích letech je tu čas na akci Podzim s KTK, kde novým i stávajícím klientům nabídneme akční slevy AŽ VE VÝŠI 50 %. Budete mít možnost objednat za zvýhodněných podmínek služby, které KTK poskytuje. Chcete rozšířit nabídku programů ve svém televizoru? Máte zájem o připojení k vysokorychlostnímu internetu? Potřebujete pro svůj televizor modul pro dekódování programů? Uvažujete o chytré televizi FixProTV? Tak teď je ten nejvhodnější okamžik, abyste si vybrali slevy v rámci NAŠÍ akční nabídky Podzim v KTK. Více informací získáte na webových stránkách KTK. Vyberte si svou barvu podzimu na www.ktk.cz

  

Díky příznivému počasí ve středu 31. 10. začala celoplošná oprava ulice Ke Koryčce a chodníku na ulici Obránců Míru a ve středu 7. listopadu 2018 byla zahájena celoplošná oprava části místní komunikace K Očnímu. Během jednodenní opravy firma Swietelsky zvládla položit nový asfaltobeton v délce cca 280 m. V příštích dnech bude upracovat krajnice v opravovaném úseku. Minulý týden ze začalo s frézováním povrchu ulice Ke Koryčce a bouráním původního chodníku z betonové dlažby a plochy okolo výměníkové stanice, zde se pracuje i v těchto dnech. Staré chodníkové těleso nesloužilo jako chodník, ale jako parkovací plocha pro auta. Tato plocha zůstane zachována pro stávající účely a bude zde tak jako na celé místní komunikaci nově položen asfaltobeton. Opraven bude úsek dlouhý 340 metrů. Finální pokládka nového asfaltobetonu bude probíhat předběžně od 15.11.2018. Opravy se ještě letos zřejmě dočká povrch na komunikaci U Vodojemu a chodník na ulici Obránců míru, kde se bude část chodníku zhotovená z litého asfaltobetonu rozšiřovat z důvodu bezproblémové zimní údržby. Oproti předpokladu je to méně, než se předpokládalo. Původní plány počítaly s opravami osmi úseků, důvodem omezení jsou finance. Společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o., s dle smlouvy by s opravami měla být hotova do 30 kalendářních dnů, tedy nejpozději do konce listopadu. Za opravy těchto tří úseků obdrží 3,265 milionu korun včetně DPH.

 

Nově zvolení radní se sešli na svém prvním jednání 6. listopadu a představitelé města si mimo jiné rozdělili jednotlivé garance. Starosta Miroslav Kopečný má ve své gesci finance a rozpočet města, jeho rozvoj, strategické plánování, územní plán a dopravu a v neposlední řadě také za vnější a mezinárodní vztahy. První místostarosta Adam Hanus zodpovídá za správu majetku města, sport, městskou policii, marketing města a záležitosti místní části Mniší. V pořadí druhý místostarosta Stanislav Šimíček je garantem životního prostředí, sociálních věcí, komunálních služeb a záležitostí místní části Lubina. Do gesce jediné ženy ve vedení města, místostarostky Dagmar Rysové, spadá školství, kultura, Zdravé město a místní Agenda 21, bytové hospodářství a také záležitosti místní části Vlčovice. 

 

V souvislosti s Památkou zesnulých se moravskoslezští policisté ve zvýšené míře věnovali silničnímu dohledu a předcházení trestné činnosti páchané na hřbitovech a v jejich blízkém okolí. Policisté od 2.- do 4. 11. kontrolovali 1134 vozidel, zjistili 175 dopravních přestupků, přičemž 164 z nich vyřídili v příkazním řízení, a to v souhrnné výši za téměř 80 tisíc korun. Nejčastěji páchaným přestupkem v období „Dušiček“, bylo nedodržení zákonem stanovené rychlosti (82), následovalo užití vozidla s nevyhovujícím technickým stavem (25) a nepoužití bezpečnostních pásů (6).

  

Diváci, kteří sledovali některé televizní kanály prostřednictvím analogového vysílání, jsou od 11. 11. bez signálu. V ten den dochází úplnému ukončení v kabelovém rozvodu KTK v Kopřivnici. Od 11. listopadu najdete na předvolbách ČT 1. ČT 2. ČT 24 a Prima jen šum. Pro servisní účely bude ponechán jediný analogový kanál. Tato dlouhodobě plánovaná aktivita je nezbytná pro uvolnění kmitočtů pro rozšíření přenosové kapacity digitálního vysílání naší kabelové televize.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice