14. 9. 2015

 

Dne 14. 9. dojde na úseku trati Studénka – Příbor k výluce vlaků od 7:15 do 16:27 hodin.

 

 

14. září od 7:30 – 19:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v části ulic Drážná, Janáčkova, Horečkova, Hřbitovní a Pabla Nerudy.

 

 

Zimní semestr Akademie třetího věku 2015/2016 je již téměř obsazen.Na 100 % je již zaplněn předmět Ladislava Cvíčka o českých dějinách Na co můžeme být hrdi. Cca 10 míst je ještě volných pro virtuální přednášky: Dějiny oděvní kultury II, Astronomii a výtvarné techniky. 14. ročník přednášek pro seniory začne 6. října v akademické posluchárně KDK.

 

 

Město Kopřivnice vyzývá zájemce k podání přihlášky na nájem obecního bytu 1+3 o celkové ploše 73,91 m2,  na adrese Kopřivnice Alšova 1143, za podmínky přistoupení k dluhu. Minimální nabídka přistoupení k závazku činí 60.000 Kč. Dále na nájem obecního bytu Alšova 1145 1+1, o celkové ploše 41,11 m2, s minimální nabídkou 30.000 Kč. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v neprůhledné a zapečetěné obálce s uvedením adresy předmětného bytu, o který máte zájem, nejpozději do 14. 9. 2015 do 16:00 hodin na Městský úřad Kopřivnice, odbor majetku města, oddělení bytové správy, Štefánikova 1163, 8. poschodí, dveře č. 867 nebo 866.

 

 

Dne 15. 9. 2015 od 7:00 – 24:00 budou prováděny technologické práce na VTL plynovodu V33102 DN 100 PN 40 Příbor Štramberská, úsek Příbor-Kopřivnice. Plynovod bude v rámci prací odtlakován a po ukončení prací odvzdušněn do atmosféry, což způsobuje zvýšený hluk. Odtlakování a odvzdušnění plynovodu bude provedeno v lokalitě Příbor, ul. Štramberská, nejbližší č. p. 1616.

 

 

SmVak Ostrava, a.s. oznamuje, že dne 16. září od 8:00 – 14:00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody v části ulice Dvořákova, Erbenova a Štramberská v místě vyvěšení letáků a 22. září od 8:00 – 14:00 hodin na ulici Kpt. Nálepky v místě vyvěšení letáků.

 

 

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o. p. s. ve spolupráci se Spolkem pro rozvoj včelařství MÁJA a ZO ČSV Frýdek-Místek srdečně zvou všechny včelaře a zájemce o včelaření na seminář s Václavem Švamberkem na téma APIMONDIA – Jižní Korea 2015. V sobotu 17. října od 9 hodin ve Včelařském naučném areálu Chlebovice. Seznámíte se s novými včelařskými poznatky z letošní Apimondie, která se koná v jihokorejském Daejeonu v září 2015. Členové delegace, která se pod odborným vedením RNDr. Švamberka účastní této největší mezinárodní včelařské události, vám představí inspirativní informace a zajímavá setkání, která letošní Apimondia přinese. Uvidíte dokumentární film natočený přímo v Jižní Koreji zachycující podstatné okamžiky tohoto celosvětově nejvýznamnějšího včelařského svátku i specifika korejského včelařství. Vstup a občerstvení je zdarma. Seminář trvá cca 3 – 4 hodiny. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Kontakt: ZO ČSV Frýdek-Místek, fmvcelari@seznam.cz

 

 

Pěvecký sbor GAUDIUM přijímá mladé zpěváky ve věku i 11 – 26 let. Stačí přijít na kteroukoliv zkoušku sboru do První SZUŠ MIS music ve čtvrtek 17:20 – 18:50 nebo kontaktovat sbormistra Bc. Věru Michálkovou; tel. 724930559.

 

 

Během Dnů NATO o víkendu 19. a 20. září posílí České dráhy své spoje, vybrané vlaky Pendolino a EuroCity mimořádně zastaví ve Studénce.

 

 

FUDOKEN KAI AIKIDO-ČESKÁ UNIE AIKIDO pořádá nábor do oddílu bojového umění AIKIDO, který se koná: 17. 9. 2015 v 1800 hod. na Městském úřadě v Kopřivnici, vchod zezadu MěÚ, vpravo od Městské Policie, nebo můžete přijít kdykoli na trénink aikido: Pondělí a čtvrtek od 1800 do 2000. Vítáni jsou muži a chlapci od 8 let. Věková hranice je neomezená.

 

 

Zimní stadion v Kopřivnici má za sebou počáteční pětiměsíční etapu rekonstrukce. Cílem 1. Fáze, která začala v dubnu, bylo zmenšení objemu skladovaného čpavku, eliminaci rizika ekologické havárie a snížení provozních nákladů z hlediska spotřeby energie. Po výměně potrubí pod kluzištěm byla uložena nová ledová plocha a její hrazení. Proces chlazení monitoruje a reguluje poloautomatický systém s částečnou obsluhou strojníků. Na nové ploše byly instalovány „bezsloupkové“ mantinely dle aktuálních regulí IIHF. Kolem byly položeny gumové povrchy pro pohyb bruslařů v bruslích. Po tlakových zkouškách, které proběhly v první polovině srpna, mohl být systém napuštěn čpavkem a poté zahájen i zkušební provoz chlazení. Náklady projektu přesáhly 30 milionů korun, přičemž téměř 21 milionů kryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Výměna sedaček, řešení vstupního vestibulu, haly a šaten pro veřejnost bude realizována ve 2. etapě, která se připravuje na příští rok.

 

 

Třetí kolo kopřivnické sbírky vršků skončilo 31. srpna a prozatím se podařilo pro Adélku nashromáždit 1 576 kilogramů, vyčíslených na 11 032 Kč. Celkový výsledek ještě podpořili svým příspěvkem úředníci radnice. Sběrem plastových uzávěrů lidé přispěli na zakoupení speciální závěsné terapeutické houpací sítě. Radnice ocení nejlepší sběrače. Celkem se již podařilo nasbírat pro Karolínku, Tomáška a Adélku téměř 5 tun plastových uzávěrů.  

 

 

Kostel sv. Bartoloměje v Kopřivnici letos hostí Svatováclavský hudební festivalu 2015, 15. 9. 2015 v 18.00. Nabídne koncert Janáčkova komorního orchestr se sopranistkou Evou Dřízgovou Jirušovou. Na programu jsou tyto skladby: L. Janáček – Suita pro smyčce, L. Boccherini – Stabat mater.

 

 

Cestovateloskou besedu Peru a Amazonie přináší 15. 9. 2015 od 18:00 čajovna Mandala. Přednáška je doplněna autorským filmem: Punku Yatray.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice