15. 10. 2014

 

V rámci rekonstrukce tepelných sítí města došlo k vypuštění topných systémů v objektech odběratelů. Společnost Teplo Kopřivnice žádá odběratele o spolupráci při zajištění jejich plného provozu – pro správnou funkci je potřeba odvzdušnit radiátory všech nájemců, tzn. otevřít ventily na maximum. Odvzdušnění soustavy je nejúčinnější v době odstávky systému, tedy ideálně v odpoledních hodinách při venkovních teplotách nad 15°C. Případné nedostatky systému hlaste prosím přímo zástupcům zhotovitele Hochtief CZ: Ing. Petr Szotkowski – petr.szotkowski@hochtief.cz, +420 733 165 326 a Ing. Michal Lochman +420 725 404 464.

 

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že bude  přerušena dodávka pitné vody dne 15. října od 8:00 – 14:00 hodin na ulici 17. listopadu a Osvoboditelů č.p. 1229 – 1238, dne 16. října od 8:00 – 14:00 hodin na ulici 17. listopadu č.p. 1216 – 1224.

 

 

Kopřivničané mohou do muzeí se stokorunovou slevou. Město Kopřivnice vydává každým rokem kalendář, který distribuuje do schránek všech místních domácností. Součástí aktuálního kalendáře na rok 2014 jsou mimo jiné čtyři muzejní poukazy, s nimiž mohou Kopřivničané navštívit všechna tři kopřivnická muzea za pouhých 40 korun. Jelikož je platnost poukazů omezena pouze na letošní rok, zbývá na jejich využití už jen pár měsíců.

 

 

Již v polovině října bude zahájena výstavba nového chodníku v místní části Vlčovice. Půjde o pěší propojení stávajících chodníků v úseku podél parkoviště u prodejny COOP. Důvodem je snaha o zvýšení bezpečnosti chodců pohybujících se v blízkosti frekventované komunikace I/58. Nový chodník bude vybudován za parkovištěm na travnatém pásu před prodejnou. Bude široký zhruba 1,5 m a bude proveden za zámkové dlažby. V současné době probíhá povolování stavby, dokončuje se výběr zhotovitele a zahajuje se příprava realizace.

 

 

Muzeum Fojtství Vás zve na slavnostní zahájení výstavy s názvem Svět pohádek, dobrodružství a fantazie, které se uskuteční ve čtvrtek 16. října od 15 hodin. Výběr nejlepších prací vytvořených v rámci stejnojmenné soutěže věnované odkazu známého kopřivnického malíře Zdeňka Buriana bude v Muzeu Fojtství k vidění do 21. prosince.

 

 

Ve dnech 10. a 11. října volili Kopřivničané své zastupitele, kteří budou spravovat město po následující čtyřleté volební období. Výsledky voleb byly Státní volební komisí oficiálně vyhlášeny v úterý 14. října a poté běží desetidenní lhůta pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Ustavující zastupitelstvo se musí konat do 15 dnů po marném uplynutí této lhůty. Předběžný termín byl stanoven na čtvrtek 6. listopadu. Jakmile na ustavujícím zasedání složí noví zastupitelé slib, budou ze svého středu volit starostu, místostarosty a další členy rady města.

 

 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 23. října od 7:30 – 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie na ulici Obránců míru  č.p. 704 – 707.

 

 

Již třetím rokem organizuje kopřivnická radnice projekt „Aktivní senior“, v rámci kterého je pro dříve narozené Kopřivničany připravena řada pohybových, kulturních a společenských aktivit. Jednou z nich bude výstava k výročí 25 let seniorské pěší turistiky, jejíž vernisáž bude spojena s prezentací ručních prací. Výstava zmapuje historii i současnou činnost Klubu pěší turistiky působícího při místním klubu seniorů s cílem inspirovat ostatní Kopřivničany v důchodovém věku, aby se přidali k četným klubovým aktivitám. Stejně inspirativní bude také doprovodná jednodenní prezentace „Šikovné ruce našich seniorů“ konaná v den zahájení výstavy, na níž si budou moci příchozí prohlédnout pozoruhodné ruční práce a nejrůznější výrobky. Vernisáž se uskuteční ve středu 15. října v 9 hodin ve vestibulu radnice. Výstava Klubu seniorské pěší turistiky bude ve vestibulu radnice k vidění až do 7. listopadu.

 

 

Ve dnech od 20. do 31. října  budou v Kopřivnici a místních částech Lubina, Mniší, Vlčovice probíhat akustické zkoušky nově instalovaného bezdrátového rozhlasu. Součástí zkoušek bude spuštění namluveného hlášení a živé hlášení z vysílacího pracoviště v Kopřivnici. V případě dotazů či připomínek k probíhajícím zkouškám prosím kontaktujte p. Dušana Bartošáka na telefonním čísle 732 357 073 nebo pana Radka Harabiše na telefonním čísle 736 614 204.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice