15. 3. 2021

Mobilní rozhlas spouští novou službu, tzv. COVID report. Cílem je informovat občany o skutečném počtu nakažených a nových přírůstcích přímo v místě jejich bydliště, zaměstnání nebo tam, kde bydlí jejich blízcí. Tlumit případnou paniku, ale také posilovat obezřetnost v místech, kde počty případů rostou. Projekt srozumitelně interpretuje oficiální data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Pokud vás data o vývoji pandemie v našem městě zajímají, sledujte přehledné infografiky na online profilu Kopřivnice Covid Report – Mobilní Rozhlas.

 

Kvůli vládou nařízenému omezení pohybu se změnily jízdní řády. Změny ve vlakové dopravě platí od čtvrtka 11. března. Dočasně byl zastaven provoz turistických linek. Aktuální informace pro cestující jsou na webu KODIS nebo ve vyhledávačích spojení, případně je možné spojení ověřit na Dopravním infocentru ODIS, a to na telefonním čísle 597 608 508. Od soboty 13. března v Moravskoslezském kraji nejezdí vybrané víkendové a noční spoje na linkách příměstské autobusové dopravy. Po vyhodnocení provozu a naplněnosti linek během prvního víkendu, kdy začalo platit omezení pohybu mezi okresy, se ukázalo, že některé spoje téměř nikdo nevyužívá. Na zastávkách změny vyvěšeny nebudou: 376 Ostrava-Stará Ves nad Ondřejnicí-Brušperk-Fryčovice-Příbor-Kopřivnice 201, 202, 644 Kopřivnice-Štramberk 202.

 

​​Společnost Ryanair kvůli epidemické situaci odložila na květen obnovení letů z ostravského Letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Současná situace cestování nepřeje. Z ostravského letiště v současnosti létají pravidelné osobní linky do Prahy a Varšavy, které provozuje polská společnost LOT Polish Airlines, a na konci dubna má společnost SkyUP Airlines spustit linku do Kyjeva. Z Mošnova ale létají také pravidelné nákladní linky, například do čínského Urumči nebo do Německa do Lipska či Kolína nad Rýnem.

 

V důsledku epidemické situace je prodloužena platnost řidičských průkazů končící v období od 1. září 2020 do 30. června 2021, a to o 10 měsíců. Současně bude již podruhé prodloužena platnost řidičských průkazů, která měla končit v období od 1. února 2020 do 31. srpna 2020 – platnost těchto průkazů bude možné prodloužit o dalších 6 měsíců nebo do 1. července 2021 (podle toho, který termín nastane později). Obdobně bude řešeno i prodloužení platnosti profesní způsobilosti řidiče.  

 

Omezení volného pohybu osob na základě Usnesení vlády České s platností od 1. 3. 2021 se dotýká také dárců krve a plazmy. Transfuzní oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín proto ubezpečuje všechny dobrovolníky, že i přes nová omezení mohou i nadále přijíždět darovat nejcennější tekutinu.

Pro všechny zájemce během nouzového stavu platí, že na dárcovství se vztahuje výjimka a dárcům stačí čestné prohlášení k vycestování mimo okres. Následně jim také bude u nás potvrzen odběr do karty dárce – jako „důkaz“ pro případné kontroly. V případě, že dárce bydlí v jiném okrese, než je Transfuzní oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín, je nutné se při přechodu hranic jednotlivých okresů prokázat u kontroly předem vyplněným a vytištěným čestným prohlášením. Předpřipravený formulář čestného prohlášení dárci naleznou zde: čestné prohlášení pro dárce krve – přechod hranice okresu.

 

Zastupitelé schválili nové investice

Přestože hlavní část rozpočtu města na rok 2021 byla schválena již vloni v prosinci, v prvním čtvrtletí vždy dochází k upřesnění na základě účetního vypořádání s předchozím rokem. Jde o tzv. druhou část rozpočtu, kterou zastupitelé schválili na svém čtvrtečním zasedání. Výdajová část rozpočtu se díky schválenému opatření navýšila o téměř 49 milionů korun.

Rozpočtový rámec schválený v prosinci počítal na straně výdajů s necelými 643 miliony korun a příjmy se předpokládaly o 172 milionů nižší, přičemž tento schodek pokryjí přebytky z hospodaření minulých let. V prosinci však ještě nebylo možné předpovídat zůstatky na účtech města ani dopady daňových změn, jakými byly zrušení superhrubé mzdy a zvýšení základní slevy na poplatníka. Naštěstí, i přes tento výpadek daňových příjmů, nebylo potřeba přistupovat k rozpočtovým škrtům. Naopak, objem finančních prostředků v rozpočtu města oproti předpokladům z konce roku narostl. Důvodem jsou úspory u vybraných rozpočtových ukazatelů a také převod prostředků na přecházející akce, tedy investice, které měly už vloni zajištěné krytí, ale to zatím nebylo zcela vyčerpáno.

Disponibilní zdroje pro úpravu rozpočtu byly díky inkasu daňových příjmů a prodeji městského bytu navýšeny z původních zhruba 5 milionů korun na částku přesahující 15 milionů. Dalších 10 milionů bylo uvolněno z akce Revitalizace centra města na základě upřesnění skutečného letošního čerpání, téměř 7 milionů bude inkasováno z nově získaných dotací plus dotačního doplatku z loňska. 1,5 milionu korun město ušetří na příspěvcích pro Kulturní dům Kopřivnice a Správu sportovišť města Kopřivnice, 1 milion představují dosud nerozpočtované příjmy oddělení přestupků a asi 880 tisíc činí zdroje vrácené městu na základě finančního vypořádání účelově poskytnutých prostředků Středisku sociálních služeb. 350 tisíc jsou nevyužité zdroje na investice Správy sportovišť a o 50 tisíc byl na základě předpokládaného čerpání snížen ukazatel na kotlíkové dotace. Počítá se rovněž se zapojením 13 milionů z kontokorentního úvěru. K jeho skutečnému čerpání by však ani letos dojít nemělo, neboť očekávané příjmy z dotací v sociální oblasti by měly kontokorentní zdroje nahradit.

A na co budou tyto prostředky využity? Mezi nově schválené investiční akce patří vybudování chodníku mezi místními částmi Vlčovice a Mniší (16 milionů korun), výměna střešní krytiny a klempířských prvků na Šustalově vile (3,3 milionu korun), oprava mostu na ulici Hřbitovní (3,2 milionu korun), výstavba cyklostezky ve směru na Závišice (2,9 milionu korun), rekonstrukce kuchyně a elektroinstalace v objektu MŠ Mniší (2,9 milionu korun), rekonstrukce střešních plášťů na kulturním domě (2,2 milionu korun), pořízení nádob plasty a papíry pro efektivnější sběr odpadů přímo od rodinných domů (1,3 milionu korun) a další investiční akce menšího rozsahu. O 2,5 milionu korun bude navýšena také částka určená na aktivity města k 100. výročí narození Emila Zátopka.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice