15. 5. 2019

Zákonem předepsaný slib složil v úvodu 4. zasedání kopřivnického zastupitelstva Jan Holub. Předseda místní ČSSD obsadil jediné křeslo, které v místním zastupitelstvu sociální demokraté získali vloni v podzimních volbách. To bylo až do 7. března obsazeno Zdeňkem Poláškem, který ovšem k tomuto datu na svůj mandát rezignoval a uvolnil místo v zastupitelstvu prvnímu náhradníkovi na kandidátce. Jan Holub se do nejvyššího kolektivního orgánu města vrací po zhruba půl roce. V druhé polovině minulého volebního období už totiž v zastupitelstvu působil. Zdeněk Polášek ovšem i nadále zůstává členem finančního výboru, a to přesto, že výbor místní organizace ČSSD zastupitelům navrhl, aby jej i v této pozici nahradil právě Jan Holub. Pro změnu obsazení finančního výboru se ovšem v zastupitelstvu nenašel dostatek hlasů.

 

První stavební práce na rekonstrukci centra města by měly začít v září. Oslavy letošní kopřivnické pouti tak ještě letos proběhnou na obvyklých místech, poté se ovšem střed Kopřivnice zhruba na 28 měsíců promění ve staveniště. V minulém týdnu radnice podnikla dva významnější kroky na cestě k realizaci tohoto dlouhodobého záměru. Nejprve radní schválili zadávací podmínky a následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na zajištění technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Rada města na svém posledním jednání projednala zprávu týkající se správy bytového fondu a rozhodla, že nájmy v kopřivnických obecních bytech od září letošního roku zvýší o 15 %. O navýšení bylo rozhodnuto minulý týden po víc jak třech letech. Stávající nájemci obecních bytů budou za metr čtvereční plochy platit 50,32 Kč měsíčně namísto dosavadních 43,76 korun. Nájemné za jednotlivý byt se tak zvýší zhruba o 280 až 450 korun měsíčně v závislosti na jeho velikosti.

 

V nájemní garáže pro deset osobních automobilů a tři motocykly se v tomto týdnu začíná proměňovat nevyužívaná výměníková stanice tepla na ulici Pod Morávií. Stavební úpravy počítají s vybouráním všech příček, výměnou vjezdových vrat a novou elektroinstalací v objektu. Rekonstruovat se bude také střecha stavby, která je v technicky nevyhovujícím stavu, a upravena bude i fasáda budoucích garáží. Nově bude vybudována i příjezdová cesta, dosavadní příjezd k výměníkové stanici byl totiž po chodníku. Stavební práce byly na základě nejnižší nabídkové ceny svěřeny místní stavební firmě Chalupa a syn, s. r. o., které město na základě uzavřené smlouvy zaplatí částku 1,84 milionu korun z rozpočtové kapitoly Hospodářská činnost města. Místa v budoucích garážích bude město nabízet k pronájmu. Zájemci o garážové stání v této lokalitě mohou kontaktovat odbor majetku města, kde získají všechny potřebné informace.

 

V úterý 7. 5. se na radnici konalo první školní fórum se žáky ZŠ Alšova. Tato akce je obdoba Mladého fóra, kde jsou zastoupeni vybraní žáci všech kopřivnických škol a kde sestavují tzv. 10 P. Na fóru jsou se žáky kromě jejich nápadů na vylepšení ve městě a jeho další rozvoj diskutovány i problémy a nápady na zlepšení v jejich škole. Ve trojici návrhů s nejvíce hlasy se v rámci ZŠ Alšova dostala modernizace výuky, zřízení školního bufetu a možnost výběru cizího jazyka. Desatero problémů města očima mladých sestavují školáci pravidelně od roku 2012 a pravidelně je mezi nejvýše umístěnými body modernizace koupaliště. Také zástupci Alšovky při svém sestavování priorit označili opravu za nejdůležitější návrh, který následoval nedostatek parkovacích míst a místo ochodů kde prodávají Vietnamci, přidat obchod s oblečením. Názory mladých lidí mají sloužit nejen pro vedení školy, ale také kopřivnickým radním. Organizátoři očekávají, že se tato fóra uskuteční ve všech místních školách, aby se zapojil větší počet žáků, než umožňuje pořádání pouze Mladého fóra, a tím byla také dána možnost mladým lidem vývoj ve městě aktivně ovlivňovat.

 

Lašské muzeum v Kopřivnici bude až do konce školního roku zaplněno snímky fotografa a horolezce Viléma Heckela. K této výstavě muzeeum připravilo lektorovaný program pro školy. výstava je rozdělena na tři části – v dubnu byly zveřejněny snímky z vysokých hor, Od 1. 5. 2019 můžete shlédnout úryvky z propagačních reportáží z továren. K průmyslové reportáži se Heckel dostal ve 40. letech, kdy byl zaměstnán u slavného ateliéru Illek a Paul. Později pracoval pro nejrůznější průmyslové podniky, pro něž zpracovával materiály především pro zahraniční propagaci jejich výrobků. Mezi nejpopulárnější propagované výrobky patří dodnes automobily Škoda, motocykly JAWA a ČZ a mnoho dalšího.   v červnu budou vystaveny tradiční krajinářské práce.

 

Do konce letošního roku bude v Kopřivnici zpracován plán udržitelné městské mobility a také koncepce statické dopravy našeho města. V domácnostech se proto začnou objevovat tazatelé s průzkumem dopravního chování. Zmíněný průzkum začne v našem městě každým dnem a provádět jej bude společnost UDIMO, spol. s. r. o. „Tazatelé se budou v oslovených domácnostech zajímat o dopravní chování v předešlém dni. Ve zkratce bude třeba vyplnit jeden sloupec za každou cestu vykonanou v rozhodném dni. Pro každou cestu vyplní dotazovaní její čas a bude se zjišťovat, zda byla v době dopravní špičky nebo mimo špičku. Dále se budou zkoumat druhy dopravy, účel cesty, a zda byla v rámci města nebo jinde,“ uvedl Petr Macejka, zpracovatel těchto pro město strategických dokumentů.
V rámci průzkumu se bude zjišťovat také průměrný počet vozidel ve městě, jejich palivo a stáří. „Tyto informace budou použity pro výpočty emisí z dopravy. Současně počet vozidel na 1000 obyvatel bude srovnávacím kritériem, které umožní srovnání například s Přerovem, Kroměříži nebo Otrokovicemi,“ prozradil Petr Macejka s tím, že dále bude tazatele zajímat pohled obyvatel na jednotlivé druhy dopravy. „V praxi to znamená, že dotazovaní budou moci oznámkovat spokojenost s cestami, chodníky, cyklostezkami, veřejnou dopravou, parkováním a bezpečností,“ upřesnil zpracovatel.
Tazatelé průzkumu budou označeni visačkou se jménem a razítkem UDIMO, spol. s r.o., na dotazníku budou mimo jiné uvedeny kontaktní telefony jak na zpracovatele, tak na odpovědnou osobu za projekt na městském úřadě.

 

Kopřivnice má svůj první participativní rozpočet. Cílem projektu, který je úspěšný i jiných městech, je umožnit občanům města spoluvytvářet budoucí tvář obce. Obecně se dá říci, že lidé navrhují aktivity či změny, o kterých následně debatují a nakonec hlasují. V rozpočtu města byla pro letošní rok vyčleněna částka 500 tisíc korun, tu radní schválili včetně pravidel na své 9. schůzi 9. dubna a zájemci jej brzy najdou pod označením Ko-projekty. Návrhy na projekty, které mají zlepšit kvalitu nebo zpříjemnit život občanů ve městě, bude možné podávat v průběhu května a června. Pro Ko-projekty vznikne také speciální webová stránka s podrobnými informace, co vše musí návrhy obsahovat. Realizovatelnost návrhů bude posouzena odbornými zaměstnanci úřadu.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice