16. 3. 2020

Zákaz volného pohybu osob na území ČR

krizová opatření vlády 15_3_SZ

nařízení vlády o povolání vojáků a celní správy_SZ

 

Mimořádná rada města rozhodla o ÚPLNÉM UZAVŘENÍ městského úřadu s okamžitou platností od pondělí 16. března do úterý 24. března 2020. Budovy úřadu je zcela uzavřena pro návštěvníky, obyvatelé města budou informováni o možnostech kontaktovat městský úřad v naléhavých případech.

 

Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o. od pondělí 16. března 2020 do odvolání výrazným způsobem omezuje provoz Kontaktního místa KTK a montážních a servisních prací v bytech zákazníků.

Kontaktní místo KTK bude od pondělí 16. března v omezeném provozní režimu, který znamená:

  • pro hlášení poruch, výpadků nebo přerušení služeb použijte přednostně formulář na https://ktk.cz/podpora nebo tel. 556 821 076.
  • sepsání nových smluv, změny smluvních vztahů, objednávky nových služeb, přechod na optickou síť předem předjednejte na tel. čísle 595 179 130 nebo prostřednictvím e-mailu misto(zavinac)ktk.cz Pracovnice kontaktního místa připraví dokumenty a domluví další postup.
  • požadavky a záležitosti týkající se kontaktního místa řešte telefonicky (595 179 130) nebo e-mailem (misto(zavinac)ktk.cz). Telefon má záznamník, kde nám můžete nechat vzkaz a KTK Vás bude zpětně kontaktovat.

KTK upozorňuje, že až do odvolání nebudou probíhat instalace nových televizních a optických přípojek v domácnostech zákazníků. V případě poruch budeme provádět pouze opravy rozvodů, jejichž provoz zajišťuje KTK. Technici nebudou provádět v bytech zákazníků ladění televizorů, set-top-boxu, konfiguraci modemů, WIFI routerů či nastavování počítačů – tedy přístrojů, které jsou v majetku zákazníka. Výše uvedené kroky realizujeme s ohledem na současnou situaci s šířením koronavirové nákazy v České republice proto, abychom byli schopni zajistit plošnou funkčnost televizních a internetových služeb v plném rozsahu. (Ing. Jan Bittner, jednatel KTK) 

 

Finanční úřad oznamuje veřejnosti okamžitá omezení provozu. Pro veřejnost platí zákaz vstupu do budovy s výjimkou podatelny, která bude otevřena v  pondělí a středu v době od 8:00 do 11:00 hodin. Pomoc občanům při problémech s vyplňováním přiznání bude poskytována telefonicky a e-mailem. Více informací naleznete na www.financnisprava.cz.

 

Therapón 98 – opatření k zajištění lékařské péče:

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci podmíněné nákazou virem SARS CoV-2 a v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 15. 4. 2020 zavádí společnost THERÁPON98 ode dne 16. 3. 2020 do odvolání tato opatření v rámci poskytování zdravotních služeb. V současné době společnost nedisponuje potřebným počtem účinných ochranných pomůcek pro své zaměstnance. Dodávky slíbené vládou a státními orgány nebyly realizovány. Na volném trhu nejsou momentálně dostupné. Zdravotní péče bude poskytována ve zvláštním režimu ON-LINE telefonickým nebo emailovým kontaktem. Žádáme pacienty, aby se obraceli na své lékaře (předpis léků, vydání potvrzení, vystavení rozhodnutí o DoPN, a jiné konzultace) touto cestou. Plánovaná vyšetření budou odložena na pozdější termín. Ambulance společnosti zůstanou pro osobní kontakt uzavřeny. Neodkladnou péči poskytuje zdravotnická záchranná služba a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou státem vybaveni ochrannými pomůckami. Pro kontaktní (telefonní a emailové) informace prosím navštivte webové stránky společnosti www.therapon98.cz informační linku 556 870 111. Děkujeme za pochopení. (www.therapon98.cz)

 

Slumeko:

Z důvodu nouzového stavu je pokladna ve společnosti SLUMEKO, s.r.o. od 16.3.2020 až do odvolání UZAVŘENA, platba je možná pouze převodem. Budova společnosti je také zcela uzavřena a lidé mohou Slumeko kontaktovat telefonicky případně prostřednictvím e-mailu – http://www.slumeko.cz/kontakt. Komplexní čistění místních komunikací a parkovišť je minimálně do 24. března odloženo, jsou zastaveny i další venkovní činnosti kromě sběru a svozu odpadů, svozu odpadkových košů, sběru odpadků z veřejných prostranství, zajištění provozu sběrného dvora na ul. Panské a odstraňování havarijních stavů apod. 

 

Krizový štáb ORP Kopřivnice:

Pokud jste se v souvislosti s šířením koronaviru ocitli v nařízené karanténě a současně jste v bezvýchodné situaci, kdy nemáte možnost požádat o zajištění nákupu své příbuzné, blízké, známé či sousedy, doporučil krizový štáb zřídit pro občany Kopřivnice a místních částí mimořádnou telefonní linku s nabídkou zajištění pomoci. Jestliže jste v karanténě bez jakékoliv možnosti pomoci druhých, můžete v jakýkoliv den (pondělí až pátek) v době od 8:00 do 15:00 hodin telefonicky požádat o pomoc na čísle Městského úřadu Kopřivnice 733 169 915 a zanechat zde telefonický kontakt. Poté Vás bude kontaktovat pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kopřivnice, která zjistí konkrétní potřeby a následně zabezpečí nákup nutných potravin. Budete rovněž informováni o možnosti předání a způsobu zaplacení nákupu. Jedná se o nabídku pomoci výhradně těm občanům, kteří jsou prokazatelně v situaci, kdy jim nemá kdo pomoci. Nabídka se vztahuje pouze k zajištění základních potřeb, tj. zejména nákup potravin v běžné prodejně.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice