16. 6. 2012

 

12. ročník recesního výšlapu na Javorník v Pyžamu. Sraz je 16. 6. v 8.45 (vlak vyjíždí v 9.00) na vlak. nádraží  v Kopřivnici nebo v 9.30 ve Veřovicích. Takže, hoďte na sebe něco fešáckého a přijďte v hojném počtu. Jako vždy budou odměněny nejhezčí, nejbláznivější, nejerotičtější pyžama a jiné šílenosti. Alkohol, roby vlastní i nevlastní a hudební nástroje s sebou.

 

 Kopřivnické koupaliště oznamuje, že již v pátek 15. června bude zkušebně otevřeno! Sezona bude zahájena v sobotu 16. června 2012!

 

V sobotu 16. Června můžete v kulturním domě navštívit taneční blázinec, který připravuje taneční skupina Modance.

 

Hlasujte v anketě o největších příležitostech města! Téměř stovka účastníků zavítala na letošní veřejné diskuzní fórum  S Vámi o všem? Ovšem! , kde společně hledali tzv. 10 P – deset největších příležitostí pro další rozvoj města, jimiž by se měla radnice zabývat. Zda se na vybraném desateru shodnou také ostatní Kopřivničané, ověří v následujících dnech celoměstská anketa. V čem spatřujete příležitosti Kopřivnice Vy? Hlasovat můžete až do 20. června.

 

Rekonstrukce Štefánikovy změní přednost dopravy. Po dobu rekonstrukce ulice Štefánikovy dojde ke změně přednosti dopravy na křižovatce u Katolického domu. Hlavní silnice povede z ulice Štramberské na ulici Husovu ve směru k potravinám u Laciny a ulici Záhumenní. Důvodem je snaha o usnadnění průjezdu autobusů a zvýšení bezpečnosti na této křižovatce. Jelikož uzavřením rekonstruovaného úseku došlo ke změně tvaru křižovatky, mnoho řidičů mířících po ulici Husově od potravin u Laciny směrem ke kolejím se domnívá, že jedou po hlavní silnici. Tím, že si vynucují přednost, samozřejmě dochází k nebezpečným situacím. Přestěhováním autobusových stanovišť navíc došlo ke značnému nárůstu průjezdu autobusů z ulice Husovy směrem na Masarykovo náměstí. Dopravní značky upravující změnu přednosti budou na křižovatce instalovány během 25. týdne. K zprůjezdnění ulice Štefánikovy, přestěhování autobusových zastávek na původní místo a opětovné změně přednosti dopravy by mělo dojít koncem srpna letošního roku.

 

 

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro obec :

Kopřivnice části ul. Čs. armády, Dolní 36, Pod Morávií, Štefánikova, dne 18.6.2012  v době od 8:00 do 12:00 hodin.

Kopřivnice trafostanice Kulturní dům – muzeum,kult. dům, dne 20.6.2012  v době od 7:30 do 11:30 hodin

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice