18. 6. 2012

 

Hlasujte v anketě o největších příležitostech města! Téměř stovka účastníků zavítala na letošní veřejné diskuzní fórum  S Vámi o všem? Ovšem! , kde společně hledali tzv. 10 P – deset největších příležitostí pro další rozvoj města, jimiž by se měla radnice zabývat. Zda se na vybraném desateru shodnou také ostatní Kopřivničané, ověří v následujících dnech celoměstská anketa. V čem spatřujete příležitosti Kopřivnice Vy? Hlasovat můžete až do 20. června.

 

Rekonstrukce Štefánikovy změní přednost dopravy. Po dobu rekonstrukce ulice Štefánikovy dojde ke změně přednosti dopravy na křižovatce u Katolického domu. Hlavní silnice povede z ulice Štramberské na ulici Husovu ve směru k potravinám u Laciny a ulici Záhumenní. Důvodem je snaha o usnadnění průjezdu autobusů a zvýšení bezpečnosti na této křižovatce. Jelikož uzavřením rekonstruovaného úseku došlo ke změně tvaru křižovatky, mnoho řidičů mířících po ulici Husově od potravin u Laciny směrem ke kolejím se domnívá, že jedou po hlavní silnici. Tím, že si vynucují přednost, samozřejmě dochází k nebezpečným situacím. Přestěhováním autobusových stanovišť navíc došlo ke značnému nárůstu průjezdu autobusů z ulice Husovy směrem na Masarykovo náměstí. Dopravní značky upravující změnu přednosti budou na křižovatce instalovány během 25. týdne. K zprůjezdnění ulice Štefánikovy, přestěhování autobusových zastávek na původní místo a opětovné změně přednosti dopravy by mělo dojít koncem srpna letošního roku.

 

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro obec :

Kopřivnice části ul. Čs. armády, Dolní 36, Pod Morávií, Štefánikova, dne 18.6.2012  v době od 8:00 do 12:00 hodin.

Kopřivnice trafostanice Kulturní dům – muzeum,kult. dům, dne 20.6.2012  v době od 7:30 do 11:30 hodin

 

Informace o kultuře poskytne nový web. Od 1. července 2012 bude kopřivnický kulturní dům, kino, městskou knihovnu a informační centrum provozovat příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice. Programy těchto zařízení a další informace o činnosti nové organizace naleznete na stránkách www.kulturakoprivnice.cz. Přestože zatím jsou tyto internetové stránky ve výstavbě, již nyní nabízejí aktuální informace o divadelním předplatném na příští sezónu či červencový program kina Puls.

 

Informace o konání 11. zasedání zastupitelstva města. Starosta města svolává na čtvrtek 21. června 2012 11. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, které se uskuteční na městském úřadě v konferenční místnosti (10. patro, č. dv. 1084). Zahájení zasedání je stanoveno na 16.00 hodin.

 

Avizovaná přednáška „Vypálení Štramberka lisovčíky roku 1624“ v Muzeu Fojtství 21. června 2012, byla neočekávaně zrušena přednášejícím.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice