20. 6. 2012

 

Hlasujte v anketě o největších příležitostech města! Téměř stovka účastníků zavítala na letošní veřejné diskuzní fórum  S Vámi o všem? Ovšem! , kde společně hledali tzv. 10 P – deset největších příležitostí pro další rozvoj města, jimiž by se měla radnice zabývat. Zda se na vybraném desateru shodnou také ostatní Kopřivničané, ověří v následujících dnech celoměstská anketa. V čem spatřujete příležitosti Kopřivnice Vy? Hlasovat můžete až do 20. června.

 

KULTURNÍ DŮM: St 20. června v 17 hodin Závěrečný koncert hudebního oboru ZUŠ Zdeňka Buriana (kino Puls).

 

Silnice na Rybí se konečně dočká opravy. Tento týden byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce krajské silnice č. II/482 Rybí – Kopřivnice. Oprava kritizované komunikace, která vede od okružní křižovatky v centru Kopřivnice přes Závišice a Rybí až k odbočce na Sirkové lázně, potrvá přibližně tři měsíce. Rekonstrukce bude postupovat ve směru od Rybí, přičemž zhruba od poloviny srpna by se měl upravovat úsek přímo v Kopřivnici: Zvolený harmonogram stavby vyhovuje, neboť před samotnou výměnou povrchu musíme na území města provést několik nutných zásahů do komunikace. V plánu je zatrubnění příkopu v blízkosti Bubla ranče, úprava nejvíce poškozených silničních obrub či překop ulice Obránců míru kvůli položení nových rozvodů tepla. Na opravovaných úsecích je nutné počítat s dopravními omezeními. Přípravné práce i samotná výměna povrchu proběhnou při částečných uzavírkách s použitím semaforů a přenosného dopravního značení. Stavba „Silnice II/482 Rybí – Kopřivnice“ je součástí téměř půlmiliardového balíku rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. tříd Moravskoslezského kraje v rámci projektu Regionálního operačního programu „Silnice 2011“. Vítězem tendru na dodavatele je Sdružení Silnice 2011 v zastoupení firem STRABAG, a. s., a EUROVIA CS, a. s.

 

Rekonstrukce Štefánikovy změní přednost dopravy. Po dobu rekonstrukce ulice Štefánikovy dojde ke změně přednosti dopravy na křižovatce u Katolického domu. Hlavní silnice povede z ulice Štramberské na ulici Husovu ve směru k potravinám u Laciny a ulici Záhumenní. Důvodem je snaha o usnadnění průjezdu autobusů a zvýšení bezpečnosti na této křižovatce. Jelikož uzavřením rekonstruovaného úseku došlo ke změně tvaru křižovatky, mnoho řidičů mířících po ulici Husově od potravin u Laciny směrem ke kolejím se domnívá, že jedou po hlavní silnici. Tím, že si vynucují přednost, samozřejmě dochází k nebezpečným situacím. Přestěhováním autobusových stanovišť navíc došlo ke značnému nárůstu průjezdu autobusů z ulice Husovy směrem na Masarykovo náměstí. Dopravní značky upravující změnu přednosti budou na křižovatce instalovány během 25. týdne. K zprůjezdnění ulice Štefánikovy, přestěhování autobusových zastávek na původní místo a opětovné změně přednosti dopravy by mělo dojít koncem srpna letošního roku.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice