17. 10. 2012

 

Pravidelné vysílání TV Junior Kopřivnice na programu KTK bylo ukončeno.

 

 

Od pondělí 15. 10. je v nabídce ktk nová česká celoplošná bulvární Pětka. Stanice se zaměří na původní českou tvorbu a zábavu ve stylu klasických estrád. Pětka bude v ktkdigi šířena s těmito parametry: 322mhz/sr6900/qam64.

 

 

Pět profesionálních nevidomých a slabozrakých masérů, přispěje svou prací opět na dobrou věc. „masírovací víkend“ proběhne v budově radnice v 9. patře a to v pátek 19. října od 9 do 18 hodin, v sobotu 20. října od 9 do 18 hodin a v neděli 21. října od 9 do 15 hodin. Zájemci se mohou objednávat na telefonních číslech 737 810 928 a 556 879 625 nebo na e-mailu petr.w@tiscali.cz.

 

 

Třiačtyřicetiletému kopřivničanovi v úterý 9. října vypadla peněženka, která se mu díky poctivosti dvaapadesátiletého muže z nového jičína vrátila zpět do rukou. V ní měl například přes 16 tisíc korun a několik platebních karet.

 

 

Základní škola Milady Horákové poslala na konto stonožky 2 525 kč, které vydělala prodejem keramických výrobků svých žáků.

 

 

Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice

Starosta města svolává na středu 24. října 2012 13. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, které se uskuteční na městském úřadě v konferenční místnosti (10. patro, č. dv. 1084), Štefánikova 1163/12, Kopřivnice.

Zahájení zasedání je stanoveno na 17.00 hodin.

Program zasedání:

I.1                    Zahájení

I.2                    Zpráva ověřovatelů zápisu

I.3                    Schválení ověřovatelů zápisu

I.4                    Schválení programu, schválení způsobu hlasování

I.5                    Jmenování návrhové komise            

II.                     Projednání Smlouvy o úvěru na financování projektu „Modernizace CZT Kopřivnice“

III.                    Různé

IV.                   Zpráva návrhové komise – kontrola přijatých usnesení

V.                    Závěr zasedání

 

 

SOS MS KRAJE OPĚT VARUJE – DALŠÍ NOVÝ TRIK PRODEJCŮ NA PRODEJNÍCH AKCÍCH. Tentokrát jde o prodejní praktiky fy. BECK CZECH, s. r. o. sídlem v Mělníku. Poradny SOS MS kraje navštívili spotřebitelé, kteří se cítí poškozeni jednáním firmy BECK CZECH s. r. o. V praxi celá transakce probíhá následovně: Spotřebitel uzavře na předváděcí akci klasickou smlouvu o koupi zboží, např. vysavače. Smlouva obsahuje mj. také ustanovení o způsobu zaplacení ceny koupě, přičemž kupní cena se nehradí obvyklými způsoby např. hotově na místě, převodem z účtu nebo s použitím spotřebitelského úvěru apod. Podle tohoto ustanovení si kupující – spotřebitel sjednává návštěvu prodávajícího za účelem zaplacení kupní ceny nebo jejího doplatku u sebe doma. Na tomto ustanovení by samo o sobě nebylo ještě nic nekalého, obzvláště pokud si uvědomíme, že předváděcí akce navštěvují převážně senioři, kteří nemají důvěru k bezhotovostním platbám a potřebnou hotovost nemají sebou na předváděcí akci. Bohužel informace o ceně této „služby zákazníkům“ chybí. Návštěva pracovníka firmy za účelem zaplacení ceny, resp. předání složenky k úhradě, se poté odehraje nejlépe ihned následující pracovní den tak, aby spotřebitelé měli minimální možnost před touto návštěvou odstoupit od smlouvy. Na spotřebitele, kteří se následně rozhodnou využít svého práva dle § 57 občanského zákoníku a od smlouvy odstoupí, čeká velice nepříjemné překvapení v podobě požadavku firmy na úhradu několikatisícové částky na úhradu „přiměřených“ nákladů vynaložených na dopravu pracovníka firmy do místa placení.

V konkrétních případech firma po spotřebiteli požadovala úhradu 7000,- Kč za to, že firmou najatý člověk, donesl spotřebiteli domů složenku, která je k dispozici na každé poště a zadarmo. Prodávající se přitom odvolává na obecná ustanovení na zadní straně smlouvy, která prodávajícího k takovému kroku opravňují.

 Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje je však názoru, že prodávající takto postupovat nemůže. Problematická je nejen nepřiměřená výše tohoto poplatku, chybějící informace o ceně služby, či způsobu jejího výpočtu, ale hlavně to, že je účtován pouze v případě, že spotřebitel využije svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

Podle právního poradce SOS MS kraje Ing. Mgr. Horákové by takto účtovaný „poplatek“ mohl být považován za sankci za odstoupení ve smyslu § 57 Občanského zákoníku a jeho účtování by tak bylo v rozporu se zákonem. Spotřebitele, kterým byl výše uvedeným způsobem poplatek naúčtován, se mohou obrátit na kteroukoliv poradnu Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, případně využít telefonického či e-mailového poradenství.

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje

Tel/fax.596 111 252, mobil 608 722 582

ostrava@sos-msk.cz

 

 

 ČEZ Distribuce, a.s. vám oznamuje, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí bude dne 17. října od 7:30 – 12:00 hodin přerušena dodávka elektrické energie na ulici Dukelské.

 

 

Art té kafé Mandala:

Středa 17. října v 17 hodin Marek Ščotka: Seminář psychosomatiky a etikoterapie

Čtvrtek 18. října ve 20 hodin Jazz v Mandale – Waiting Room Trio (Sardinie/UK)

Sobota 20. října ve 20 hodin 27 + Kittchen – koncert

 

 

Kočkoběh – 18. 10. 2012 – Mateřské centrum Klokan. Kontakt: DDM Kopřivnice.

 

 

Malí, ale šikovní. Mateřská škola I. Šustaly ve spolupráci s Besipem zve všechny, kdo si chce zajezdit a vyzkoušet si jízdu zručnosti na kole, koloběžce, odrážedle apod., ve čtvrtek 18. 10. v 15 hodin na dopravní hřiště. Otevřena bude i zahrada mateřské školy, kde si můžou děti hrát, nebo opéci špekáčky. Vozidla si vezměte s sebou. Děti pouze s doprovodem rodičů. Za deště se akce nekoná.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice