17. 4. 2023

Před zápisy zvou školky na dny otevřených dveří. Ve čtvrtek 4. května od 8 do 15:30 budou v kopřivnických školkách probíhat zápisy. Přijďte si jednotlivé školky prohlédnout:

  1. dubna – MŠ Záhumenní, MŠ I. Šustaly
  2. dubna – MŠ Mniší
  3. dubna – MŠ Pionýrská, MŠ Jeřabinka
  4. dubna – MŠ Francouzská, MŠ Lubina
  5. dubna – MŠ Česká, MŠ Krátká

Přijít na návštěvu bude možné v časech 8:00-11:00 a 14:15-15:30. Předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 bude povinné pro děti, které k 31. srpnu 2023 dosáhnou věku 5 let. K zápisu je nutné přinést občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení od lékaře. Zvláštní zápis pro děti cizinců proběhne 5. června od 8 do 16 hodin. Bližší informace, včetně posuzovaných kritérií, naleznete zde: https://www.koprskolky.cz/uredni-deska/zapis-do-ms

https://nase-skolka-polarka.webnode.cz/

 

Oslavy Dne Země  se ponesou v tradičním duchu. Den Země si Kopřivnice opět připomene několika tradičními akcemi. První bude celodenní oslava v sadu E. Beneše, která se uskuteční již v úterý 18. dubna od 8:30 do 16 hodin. V následujících dnech nebude chybět oblíbený Pohádkový les. Oslava v sadu E. Beneše bude zaměřena nejen na zábavu, ale také na environmentální osvětu. Opět se ponese v duchu naučných výstav, ekologických soutěží a workshopů pro děti. Kromě osvědčeného programu však příchozí čeká i několik novinek. Největším překvapením zřejmě bude fyzická analýza odpadu, která proběhne přímo v sadu E. Beneše před zraky kolemjdoucích. „Do parku přivezeme obsah kontejnerů na směsný komunální odpad ze sídliště Pod Morávií, který se zde bude třídit na jednotlivé složky. Právě v této lokalitě jsme totiž začátkem roku rozdávali kyblíky na bioodpad a nyní chceme zjistit, jaký měl ten krok efekt. Analýza začne hned ráno a už kolem poledne bychom měli mít první výstupy. Pokud bude podíl bioodpadu v popelnicích na směsný odpad menší než při předloňské analýze, budeme tzv. biokyblíky distribuovat také do dalších domácností na kopřivnických sídlištích,“ uvedla Lucie Kubalcová z odboru životního prostředí. Připravena bude rovněž prezentace nového re-use centra, počítání ekologické stopy a prodej regionálních eko výrobků – například různých dobrot nebo originálního recyklovaného oblečení místní výtvarnice Zuzky Přívětivé.

Přímo na Den Země, v sobotu 22. dubna, se bude konat Pohádkový les. Ten patří mezi nejoblíbenější každoroční akce a vždy láká do okolí Kamenárky stovky lidí. I letos budou připraveny dvě trasy rozdílné náročnosti, na kterých bude účastníky čekat několik pohádkových bytostí s připravenými úkoly. Startovat bude možné kdykoliv od 12:30 do 16 hodin u Kamenárky, přičemž delší trasa povede kolem rozhledny na Bílé hoře a Váňova kamene, kratší pouze nejbližším okolím. Kromě pochodu plného zkoušek se mohou příchozí děti těšit na drobné odměny a kdo si přinese špekáčky, bude si je moci u ohně opéct. Ekologická likvidace autovraků, kterou město pořádá u příležitosti Dne Země každý rok, je plánována na sobotu 13. května.

 

Vedení města zamíří diskutovat do místních částí. Po roce budou mít občané Vlčovic, Lubiny a Mniší opět možnost přijít diskutovat s vedením města o realizovaných a připravovaných projektech v těchto částech Kopřivnice. Veřejná setkání probíhají v místních částech každý rok, tentokrát však půjde o první možnost seznámit se s novým starostou a místostarosty. Úvodní letošní setkání se bude konat v pondělí 17. dubna v Kulturním domě ve Vlčovicích, druhé o den později, tedy v úterý 18. dubna v Katolickém domě v Lubině a poslední proběhne ve středu 19. dubna v Kulturním domě v Mniší. Začátek všech tří setkání je naplánován na 17 hodin. Cílem tzv. veřejných schůzí je vyhodnotit rozvoj jednotlivých místních částí v uplynulém období, nastínit plánované aktivity a umožnit občanům Lubiny, Mniší a Vlčovic diskutovat s vedením města a pracovníky radnice o všem, co je zajímá. Ve Vlčovicích bude část diskuze věnována plánovanému záměru Ředitelství silnic a dálnic ČR „I/58 Frenštát pod Radhoštěm – Vlčovice“ známému jako obchvat Vlčovic.

 

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice