17. 6. 2013

 

Koncem května probíhal v Kopřivnici průzkum spokojenosti občanů se službami městského úřadu. Výsledná známka 1,47 dokazuje, že s prací a přístupem kopřivnických úředníků jsou klienti spokojeni.

„S realizací průzkumu nám pomáhali středoškolští praktikanti, kteří ve vestibulu radnice oslovovali návštěvníky s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. Zajímá nás, které odbory lidé nejvíce navštěvují, jak jsou spokojeni s vyřízením svých žádostí, co se jim líbí či nelíbí, případně co jim na úřadě chybí. K posouzení práce úředníků mohou použít stejnou hodnotící škálu jako ve škole, tedy 1 – výborně až 5 – nedostatečně,“ objasnila Jana Cvrkalová z personálního oddělení s tím, že letos se podařilo získat celkem 190 kompletně vyplněných dotazníků. Stejná šetření probíhala již v letech 2009 až 2011, kdy respondenti udělili úřadu rovněž známku „jedna mínus“. Lze tedy konstatovat, že úroveň spokojenosti občanů zůstává konstantní. Jedním z nejdůležitějších výstupů průzkumu je hodnocení osobního přístupu úředníků. „V tomto ohledu vyjádřilo nespokojenost pouze 5 respondentů, zbývajících 185 klientů zaměstnance radnice chválilo a posuzovalo kladně,“ uvedla Jana Cvrkalová. Kromě chování úředníků byla pozitivně hodnocena čekací doba i dostupnost úřadu. Jako důvody nespokojenosti uváděli klienti například malou kapacitu parkoviště, horko na chodbách i kancelářích, nedostatek soukromí při jednání nebo pomalé výtahy. „Jsme rádi za všechny podněty, které jsme získali, a děkujeme občanům, kteří si na zodpovězení dotazníku udělali čas,“ uvedla Jana Cvrkalová s tím, že výsledky dotazníkového šetření budou využity pro další zvyšování kvality poskytovaných služeb.

 

 

Večer s country  skupinou  – HOTEL ŠTRAMBERK – 6. července od 17:00 hodin.Právě nyní můžete na tuto akci vyhrát  2 vstupenky, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku:

Která  štramberská country a bluegrassová kapela  na večeru vystoupí?

Své odpovědi posílejte formou SMS  ve tvaru ODPOVĚĎ Jméno a příjmení

na tel. číslo 774 599 474. do čtvrtku 20. června do 12:00 hodin. Dva vylosované výherce zveřejníme v Kopřivnickém magazínu 21. června.

 

 

Hlasujte v anketě o největších příležitostech města. Téměř devadesát účastníků zavítalo 20. května na veřejné diskuzní fórum „S Vámi o všem? Ovšem!“ a společně vybíralo tzv. 10 P – deset příležitostí, jimiž by se měla radnice v následujícím období zabývat. Zda se na vybraném desateru shodnou i ostatní Kopřivničané, ověří celoměstská anketa. V čem spatřujete příležitosti pro další rozvoj Kopřivnice Vy? Hlasovat můžete do 27. června zde: https://koprivnice.formees.com/f/anketa-ovsem-koprivnice/

 

 

 

Velkoobjemové vany na objemný odpad z domácnosti jsou přistaveny vždy od 15:00 – 18:00 hodin.

17. června na ulici České a 18. června na ulici Dvořákově.

 

 

 

Vernisáž výstavy Toulky historií Tatry v kresbách Karla Rosenkranze, se koná ve čtvrtek 20. června 2013 v 17h ve výstavních prostorách Muzea Fojtství v Kopřivnici.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice