17. 7. 2013

 

Lašské muzeum v Šustalově vile v Kopřivnici vystavuje  od 18. 7. komix obřích rozměrů Svatováclavská legenda, který návštěvníkům přiblíží život svatého Václava – patrona české země.

 

 

Toulky historií Tatry v kresbách Karla Rosenkranze. Nejen v Technickém muzeu Tatra lze získat ucelený obrázek o produkci kopřivnické automobilky. Prostřednictvím výstavy Karla Rosenkranze se nyní mohou s tatrováckými skvosty seznámit také návštěvníci Muzea Fojtství. Přestože obdivovatelé tatrovek znají Rosenkranzovy kresby velmi dobře z mnoha publikací či populárních nástěnných kalendářů, jedná se o jeho první samostatnou výstavu.

 

 

Provozní omezení Městské knihovny Kopřivnice v době letních prázdnin:

Knihovna a čítárna v kulturním domě bude UZAVŘENA v období 15. července – 2. srpna. 

Znovu otevřeme 5. srpna.

Upozorňujeme Vás, že po oba prázdninové měsíce červenec a srpen platí zkrácená letní otevírací doba do pěti hodin do večera, tedy otevřeno bude každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 7:30 – 12:00 a 12:30 – 17:00 (vyjma uzavření).

Pobočka Sever (ul. Francouzská) bude UZAVŘENA v období 15. července – 9. srpna. Znovu otevřeme 12. srpna. Otevírací doba je nezměněna, tedy otevřeno bude každé pondělí a čtvrtek v době 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 (vyjma uzavření).

 

 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 25. července od 7:30 – 15:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v části ulice Komenského a Husovy.

           

 

Referendum rozhodne o budoucnosti Lubiny. Na podzim budou občané Lubiny rozhodovat, zda se tato místní část osamostatní, nebo zůstane součástí Kopřivnice. Zastupitelstvo města Kopřivnice na svém včerejším zasedání schválilo vyhlášení místního referenda k otázce osamostatnění Lubiny a stanovilo jeho datum na 19. října 2013. Návrh na konání místního referenda podal Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny a svým podpisem jej podpořilo 458 oprávněných osob z celkového počtu 1 343. Pro uspořádání referenda se tedy vyjádřilo více než 30 % oprávněných osob požadovaných zákonem. Aby bylo rozhodnutí v místním referendu o oddělení části obce přijato, musí se pro něj vyslovit nadpoloviční většina oprávněných osob, tedy v případě Lubiny alespoň 672. Pokud na otázku „Souhlasíte s tím, aby se část obce – Lubina oddělením od města Kopřivnice stala samostatnou obcí?“ odpoví potřebný počet voličů kladně, mohla by se Lubina osamostatnit 1. ledna 2015. Pokud však bude výsledek záporný, nesmí být pokus o opakování referenda učiněn minimálně po dobu dvou let. Území Lubiny tvoří 807 ha, tedy zhruba 29 % rozlohy města. Na začátku roku 2013 bydlelo v této místní části 1 709 lidí, což představuje pouze 7,6 % z celkového počtu obyvatel Kopřivnice.

 

 

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice