15. 7. 2013

Do 22. 7. se budou opravovat místní komunikace, které jsou po letošní tuhé zimě ve velmi špatném stavu. Jedná se o nejproblematičtější úseky na ulicích Štramberské, Nádražní, Severní a Dělnické. Opravy budou spočívat ve frézování porušeného živičného krytu a pokládce dvou vrstev asfaltového betonu. Městský rozpočet vyjdou zhruba na dva miliony korun. „Frézování i pokládka nového povrchu by měly probíhat první týden v červenci, ale v případě nepříznivých klimatických podmínek se mohou termíny posunout. Na Štramberské se bude rekonstruovat část u štramberského vlakového nádraží, na ulicích Nádražní a Severní půjde o úsek od sjezdu z mostu po křižovatku s ulicí Příborskou a na Dělnické se opraví cesta u Spedimy,“ upřesnila Iva Šumšalová z kopřivnického odboru majetku města. Během provádění stavebních prací  je nutné počítat s dopravními omezeními, o nichž budou řidiči informováni přechodným dopravním značením. „Přestože dopravní omezení nejsou příjemná, věříme, že lidé situaci pochopí a při průjezdu opravovanými komunikacemi budou dbát zvýšené opatrnosti,“ doplnila pracovnice odboru majetku města.

 

Lašské muzeum v Šustalově vile v Kopřivnici vystavuje  od 18. 7. komix obřích rozměrů Svatováclavská legenda, který návštěvníkům přiblíží život svatého Václava – patrona české země.

 

Od loňského roku radnice bojuje proti neekologickému nakládání s bioodpady. Jednou z možností, jak minimalizovat množství odpadu jsou kompostéry. Vloni majitelé rodinných domů dostali zhruba stovku kompostérů a stejný úmysl má radnice i letos. Na výzvu zareagovalo 420 zájemců. Kompostéry o objemu 600 litrů by měly být pořízeny z dotace Operačního programu Životní prostředí. Žádost již čeká na schválení, distribuce plastových nádob by mohla začít na podzim. Se zájemci o zapůjčení bude sepsána smlouva o výpůjčce s tím, že po pěti letech přejdou kompostéry do vlastnictví vypůjčitele. Město navíc uvažuje, že připraví i školení, jak správně s biomasou zacházet.

 

Programový balíček Thematic HD. Od 1. srpna 2013 bude skupina 12 programů, které jsou součástí programové nabídky Thematic HD, zakódována. Jedná se o programy, na kterých bude ve dnech 9., 10., 16. a 17. července 2013 zobrazena informační stránka o zakódování. Pokud budete chtít sledovat programovou nabídku programů ve vysokém rozlišení Thematic HD, navštivte od 15. července 2013 kontaktní místo KTK a objednejte si tento programový balíček. Více informací www.ktkdigi.cz.

Pokud používáte internetové služby od naší společnosti, nezapomeňte si požádat o příslušnou slevu! Cenový bonus léto 2013: Zákazníci, kteří provedou objednávku Thematic HD do 31. srpna 2013, budou platit měsíční poplatky až od října 2013!

 

KINO NEHRAJE  od 22. července do 4. srpna 2013 – „kinoprázdniny“ z důvodu pravidelné údržby. Metropolitní opera New York sezona 2013/2014 předprodej zahájen od 1. srpna 2013.

 

Město prodává Bönischovu vilu. Nejstarší kopřivnická vila, která v posledních desetiletích sloužila jako loutkové divadlo, hledá nového majitele. Podmínky prodeje historického objektu a přilehlých pozemků schválilo zastupitelstvo na svém minulém zasedání. 

Dům č. p. 225 si nechal v letech 1888-1889 vybudoval lékař Ignác Bönisch a šlo o vůbec první obytnou budovu s městskými rysy. Patrová vila s podkrovím a podsklepením je dílem významného stavitele Heinricha Czeikeho, které v sobě spojuje prvky secesního ornamentu, anglické venkovské architektury a lidové slovanské tradice. V roce 1945 byl dům dán do národní správy a o rok později byl konfiskován. Poté zde bydlelo několik nájemníků a v druhé polovině 50. let se do vily přestěhovala pobočka příborské hudební školy. V roce 1977 začalo budovu užívat loutkové divadlo, čímž ji vlastně zachránilo. Nastěhování divadelníků předcházely stavební úpravy vnitřních prostor a dodatečně byla provedena i oprava fasády.

Až do roku 1992 zde divadlo působilo pod Závodním klubem ROH Tatra, poté automobilka budovu bezplatně převedla do majetku města. Už tou dobou nebyla budova ve velmi dobrém stavu, a tak byla záhy vypracována studie postupu oprav, která mimo jiné počítala s půdní vestavbou pro ateliéry umělecké školy. V roce 1999 byla zahájena oprava střechy, avšak další úpravy doposud realizovány nebyly. Město se několikrát pokusilo získat dotaci na generální rekonstrukci vily, ale ani v jednom případě neuspělo. Jelikož potřebné prostředky kopřivnická radnice k dispozici nemá, jedinou cestou, jak architektonicky cennou stavbu zachránit, je její prodej.

Dle znaleckého posudku je cena budovy 3,5 milionu korun a cena za metr pozemku 500 korun. Minimální kupní cena, kterou musejí zájemci nabídnout, tedy činí 4 081 500 korun. Ačkoliv při rekonstrukci domu a případné změně jeho účelu bude muset budoucí majitel respektovat územní plán, možností využití je mnoho. Na místě loutkového divadla, které nyní působí v kulturním domě, může do budoucna vzniknout například vzdělávací zařízení, lékařské ordinace, bytový dům, hotel, restaurace, sportovní i kulturní zařízení, obchodní či polyfunkční dům nebo reprezentativní sídlo nějaké firmy. Své písemné nabídky mohou zájemci zasílat až do 30. srpna. Bližší informace o prodeji naleznete na www.koprivnice.cz pod záložkou Radnice v sekci Prodej a pronájem.

225_fotogalerie

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice