17. 8. 2020

Knihovna zve v  úterý 18. srpna v 9.30–12 a 13–16 hodin na Tvořivá úterý – přijďte všichni, kdo rádi tvoříte, seznámit se s méně známými výtvarnými technikami (pobočka knihovny Sever – komunitní Centrum Pětka).

 

Město Kopřivnice vyhlašuje nabídkové řízení na prodej bytové jednotky o velikosti 1+3, č. 405/1 v budově bytového domu č.p. 404, č.p. 405 stojícího na pozemku parc. č. 1264 – zastavěná plocha a nádvoří na ul. Sokolovská v  k. ú. a části obce Kopřivnice, obálkovou metodou s podmínkou minimální nabídkové ceny ve výši 2.400.000 Kč, kdy kritériem pro výběr nabídky bude nejvyšší nabídková kupní cena při dodržení podmínek zveřejněného nabídkového řízení. Termín prohlídky nemovité věci bude uskutečněn na základě individuálního zájmu. Uzávěrka nabídkového řízení proběhne dne 20.08.2020 v 10:00 hodin. Nabídky je nutno doručit na podatelnu Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice v zalepené a neprůhledné obálce označené zřetelně slovy „KOUPĚ BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 405/1 – NEOTVÍRAT“.

 

Noc na hradě Hukvaldy. Neopakovatelný zážitek při nocování v historických kulisách pod širým nebem, v bývalém vězení nebo dělové baště. Dobrodružství obklopené noční tmou, výpravná komentovaná prohlídka, hradní opékaní špekáčku při západu slunce, pozorování přírodních úkazů na obloze z jedinečných hradních výhledů a mnoho dalšího. Nezapomeňte si přibalit spacák, karimatku, polštář, pohodlné a teplé oblečení k ohni a na spaní, hygienické potřeby, baterku, pláštěnku a pitný režim. V dispozici budou veřejné WC s užitkovou vodou, uzamykatelná šatna.

Časová náročnost: 13 hodin (akce potrvá od 18:30 hod. do 7:30 hod.). Délka trasy: 2,5 km pěší chůze od placeného parkoviště v obci Hukvaldy k I. hradní bráně. Trasa vede skrze hukvaldskou oboru, po asfaltové cestě – červená turistická značka. Na místo setkání (I. hradní brána hradu Hukvaldy) se účastník dopraví 10 min před začátkem programu (tzn. 18:20). Termíny: úterý 18. 8. 2020, středa 19. 8. 2020, čtvrtek 20. 8. 2020. Vstupenky si můžete zarezervovat nebo zakoupit na webu hradu Hukvaldy.

 

Od 17. 8., 7:30 hod. do 24. 8. 2020, 18.30 hod. bude výluka v provozu vlaků v úseku Štramberk – Příbor.

 

Změna dopravního značení na ulici Družební. Po dokončení realizace parkovišť a rozšíření úzkých komunikací na ulici Družební chystá město úpravu a doplnění stávajícího dopravního značení v této lokalitě, které bude znamenat změnu v organizaci dopravy. Od poloviny srpna do října se bude jednat o dopravní značení přechodné, které zjednosměrní část ulice Družební, a to od bytového domu č. p. 1173 až k oboustrannému kolmému parkování, směrem k ulici 17. listopadu. Komunikace u tohoto oboustranného parkoviště zůstane i nadále obousměrná. „Pokud se změna dopravy osvědčí, bude zavedena trvale. Zmíněná úprava, kromě zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, umožní realizaci podélného stání ve směru této nové jednosměrky, což přinese dalších cca 13 parkovacích míst,“ uvedl Richard Petr, referent oddělení rozvoje území. V případě zavedení tohoto opatření natrvalo, bude pro podélné stání vyznačen parkovací pruh, který přesně vymezí, kde bude možno podélně vozidla odstavovat a kde bude stání zakázáno.

Nově již vozidla nebudou moci stát částečně na chodníku, jak tomu bylo před rekonstrukci části ulice Družební. Město se těmito opatřeními snaží reagovat na vysokou poptávku po parkovacích místech na sídlišti Sever.

 

Stavební práce na rekonstrukci mostu na Severní ulici jsou v plném proudu. Od 20. července došlo k jeho uzavření a doprava je vedena po objízdných trasách. Jedna je vedena přes ulici Příborskou a Na Pinkavce, druhá přes ulice Nádražní, Čs. armády, Obránců míru, Francouzskou nebo Osvoboditelů. Po objízdných trasách se bude jezdit zhruba do poloviny listopadu, kdy by rekonstrukce mostu měla být dokončena.
Během opravy dojde i k nepatrnému rozšíření mostu. Celý most bude široký 9,65 metru a samotná silnice bude mít šířku sedm a půl metru, to znamená, že most bude oproti současnému stavu asi o půl metru širší.

 

O zastupitelský post v Moravskoslezském kraji bude v říjnových volbách usilovat 20 politických stran, hnutí a jejich koalic, což je o pět seskupení méně než v roce 2016. Volby do krajského zastupitelstva se uskuteční ve dnech 2. a 3. října. O 65 křesel v krajském zastupitelstvu se uchází 911 kandidátů z 11 politických stran, 6 politických hnutí a 3 koalic. Krajský úřad nyní kandidátní listiny přezkoumá a vyzve politická uskupení k odstranění eventuálních závad. Pondělí 3. srpna byl nejzazší termín, dokdy mohly politické strany, hnutí nebo jejich koalice doplňovat, vyměňovat kandidáty, popřípadě měnit jejich pořadí na kandidátní listině. Nejpozději do 15. srpna musí krajský úřad vydat rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, nebo o jejím odmítnutí, případně o vyškrtnutí kandidáta, a zveřejnit je na úřední desce.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice