18. 3. 2020

Hejtman MS kraje nařídil do 24. 3. povinnost nosit roušky ve veřejné dopravě – regulační opatření v dopravě (pdf 167kB)

 

Česká vláda schválila zákaz vycházení bez roušky nebo jiné ochrany obličeje od 18. března od půlnoci. Vláda zakazuje od 19. 3. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase od 10:00 do 12:00 s výjimkou osob starších 65 let a majitelů, provozovatelů nebo zaměstnanců prodejny, oznámil premiér Babiš. Opatření má chránit seniory před koronavirem.

 

Kabelová televize Kopřivnice nově zprostředkovává hlášení městského rozhlasu formou online běžícího titulku. „V minulosti si mohli uživatelé Kabelové televize Kopřivnice poslechnout hlášení městského rozhlasu ve formě zvukového doprovodu na Infokanálu KTK. V současné době je zvukový přenos nahrazen formou běžícího textu se žlutým podbarvením,“ uvedl jednatel společnosti KTK Jan Bittner. Text ve žluté lince se ve vysílání kopřivnické kabelovky objeví ve chvíli, kdy probíhá hlášení městského rozhlasu a zobrazuje se ještě cca 5 minut po jeho skončení. „Tato nová služba je určena zejména seniorům, kteří hlášení městského rozhlasu špatně rozumí a nemají přístup k internetu,“ doplnil informaci Jan Bittner. Textový přepis hlášení najdete aktuálně jak ve vysílání KTK, tak i následně na www.koprivnice.cz pod záložkou hlášení městského rozhlasu.

 

Od 16. března 2020 je kvůli koronavirové epidemiologické situaci v České republice omezen přístup do areálu nemocnice v Novém Jičíně. Všem příchozím je měřena teplota a zjišťována epidemiologická anamnéza. Pacienti jsou dále směřováni na jednotlivá oddělení a ambulance, eventuálně izolováni do rozhodnutí krajské hygienické stanice a epidemiologa.

 

Moravskoslezský kraj zrušil provoz mateřských škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, které zřizuje. Tato krajská zařízení budou uzavřena až do odvolání. Do této skupiny patří i Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace.

 

Pokud jste se v souvislosti s šířením koronaviru ocitli v nařízené karanténě a současně jste v bezvýchodné situaci, kdy nemáte možnost požádat o zajištění nákupu své příbuzné, blízké, známé či sousedy, doporučil krizový štáb zřídit pro občany Kopřivnice a místních částí mimořádnou telefonní linku s nabídkou zajištění pomoci. Jestliže jste v karanténě bez jakékoliv možnosti pomoci druhých, můžete v jakýkoliv den (pondělí až pátek) v době od 8:00 do 15:00 hodin telefonicky požádat o pomoc na čísle Městského úřadu Kopřivnice 733 169 915 a zanechat zde telefonický kontakt. Poté Vás bude kontaktovat pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kopřivnice, která zjistí konkrétní potřeby a následně zabezpečí nákup nutných potravin. Budete rovněž informováni o možnosti předání a způsobu zaplacení nákupu. Jedná se o nabídku pomoci výhradně těm občanům, kteří jsou prokazatelně v situaci, kdy jim nemá kdo pomoci. Nabídka se vztahuje pouze k zajištění základních potřeb, tj. zejména nákup potravin v běžné prodejně.

 

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 16. března 2020 doporučuje město Kopřivnice seniorům ve věku starším 70 let nevycházet po dobu nouzového stavu mimo své domovy. Výjimkou jsou návštěvy zdravotnických zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Senioři můžou pro nákup potravin či léků využít městem zřízenou mimořádnou telefonní linku s číslem 733 169 915. Linka je dostupná pondělí až pátek v době od 8 do 15 hodin.

 

Po dobu vyhlášení stavu nouze se plán plošného jarního čištění města přerušuje. Lidé se tak nemusí obávat odtahů svých vozidel z částí, kde bylo čištění v minulém týdnu nahlášeno.

 

Slumeko upozorňuje na provozní omezení, které zavedlo v souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR ohledně plošné karantény: omezení plateb na pokladně (hotovostní pokladna je zcela uzavřena) , platby pouze převodem z účtu – číslo bankovního spojení viz sekce kontakty, plné omezení osobních jednání se zákazníky  na úseku správy komunikací, správy veřejného osvětlení, správy městských kanalizací a správy hřbitovů  a to po celou dobu trvání vyhlášené karantény,  kontakt na naše pracovníky bude možný pomocí e-mailové komunikace, tel. hovorů, příp. SMS zpráv.

Po dobu trvání karantény dle nařízení Vlády ČR zastavujeme všechny venkovní činnosti na nezabezpečených pracovištích, kromě sběru a svozu odpadů, svozu odpadkových košů, sběru odpadků z veřejných prostranství, zajištění provozu sběrného dvora na ul. Panské.

 

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje veřejnosti okamžitá omezení provozu na všech pracovištích. Pro  veřejnost  platí  zákaz  vstupu  do  budov s výjimkou  14  podatelen  a  jedné  pokladny  pro  příjem  daní  v hotovosti.  Pomoc občanům při problémech s vyplňováním přiznání bude poskytována telefonicky a e-mailem. Uzavřeny jsou všechny pokladny  pro  placení  daní  v hotovosti, otevřena  zatím  zůstává  pouze daňová  pokladna  na  Územním  pracovišti  Ostrava  I,  ul. Jurečkova  940/2,  Ostrava  1  ve  stejné době jako podatelna.

Pro informace použijte tyto kontakty:

ÚP v Novém Jičíně – podatelna3215@fs.mfcr.cz , 556 788 111

ÚP v Kopřivnici  – podatelna3213@fs.mfcr.cz , 556 882 111

 

Na základě nařízení Moravskoslezského kraje ze dne 16. 3. 2020 se mění způsob řízení a organizace dopravy na linkách veřejné linkové dopravy v ODIS dopravců ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Vsetín a.s. a Transdev Morava s.r.o.:

  • Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených v ODIS.
  • Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi.
  • Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla zabezpečí proti vstupu cestujících.
  • Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny (jízdní doklady) nebudou cestující ve vozidle označovat.
  • Ruší se režim zastávek na znamení.
  • Na každé obsluhované zastávce v Moravskoslezském kraji vozidlo zastaví, s tím, že řidič vozidla otevře dveře pro výstup a nástup cestujících.

 

SmVaK pozastavuje fyzické odpočty spotřeby pitné vody. Společnost VodoTech, která odečítá vodoměry pro zákazníky SmVaK Ostrava, v souvislosti s aktuální situací mění preferovaný způsob zjišťování spotřeby vody.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice