18. 7. 2018

 

U příležitosti výročí povýšení Kopřivnice na město nabízí informační centrum vedle již dříve avizovaných poštovních známek s přítiskem také výroční turistickou známku a nově i výroční turistickou vizitku, speciální razítko a také retropohlednici Kopřivnice. Jedná se reprodukci starší panoramatické pohlednice, která zachycuje Kopřivnici cca v letech 1925 až 1927. V IC je dále k dispozici zdarma malý kalendář s tématem výročí, který slouží jako vizitka IC.

 

MS kraj zdvojnásobil dotace do sociální oblasti. Celkem 25 milionu korun vyčlenil MS kraj na dotace do sociální oblasti. Peníze půjdou na projekty, ale i na vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků kraj také opět podpoří tzv. Senior pas, který je mezi důchodci velmi oblíbený. Nové výtahy, klimatizace, polohovatelná lůžka, ale také například 22 aut a 7 dodávek bude nově pomáhat poskytovatelům sociálních služeb. MS kraj celkem podpoří 106 projektu na které vyčlenil 25 milionu korun. Mezi podpořenými projekty je i trafostanice pro zaměstnavatele handicapovaných. Kraj také přispěje na projekt senior pas 2018, který si klade za cíl podpořit důchodce a jejich aktivní zapojení do společenského života. Jsou to slevenky pro naše seniory ve výši 5 – 50 procent na území celé republiky. Slevová karta Senior pas měla podporu kraje už vloni. Získalo ji 9 tisíc občanů z celého našeho regionu. V letošním roce by se měl počet držitelů karet zvýšit minimálně o 3 tisíce.

 

Kopřivnice v září ocení významné osobnosti města. Tituly významná osobnost a čestný občan se letos radnice rozhodla udělit po šesti letech u příležitosti oslav 70 let povýšení Kopřivnice na město. Podle schválených zásad se čestná občanství a ceny města udělují zpravidla při slavnostních příležitostech. Naposledy to bylo šest čestných občanství a čtyři tituly významná osobnost, které byly uděleny v roce 2012 u příležitosti roku kopřivnických rodáků. Ke slavnostnímu předání vyznamenání dojde 28. září, kdy se v kulturním domě uskuteční slavnostní koncert České filharmonie v rámci jubilejních oslav města. Novým čestným občanem Kopřivnice se stal Ladislav Cvíček, významná osobnost místního kulturního dění a respektovaný pedagog, který zasvětil své občanské aktivity v boji za svobodu a demokracii. Ladislav Cvíček je zároveň jediným žijícím oceněným, další osobnosti ocení město in memoriam. Seznam čestných občanů se dále rozšířil o jméno Josefa Jalůvky, bývalého starosty Kopřivnice, který věnoval většinu svého života právě komunální politice a místním občanům. Ocenění se dočkal také kopřivnický rodák a patriot Ladislav Kostelník. Ten se ve svém volném čase věnoval životu ve městě, byl také amatérským archeologem, jehož prioritou se stala záchovná údržba hradu Šostýna. Titul čestný občan udělilo zastupitelstvo dále Hansi Ledwinkovi, jednomu z nejvýznamnějších automobilových konstruktérů, který zasvětil čtyřicet let svého života kopřivnické automobilce Tatra. Posledním oceněným v této kategorii je autokrosař Alois Havel, který za svou závodní kariéru získal řadu trofejí jak na mistrovství Evropy, tak i na dalších závodech u nás i v zahraničí. V případě udělení titulu významná osobnost města schválili kopřivničtí zastupitelé tři jména. Prvním oceněným je Václav Čech, římskokatolický kněz, jenž vedl česky mluvící mládež v Kopřivnici v době války a kromě toho pomáhal ve městě po válce obnovovat spolkovou činnost. Stejného titulu se dočkal také Jiří Krejčí, který se zasloužil o rozvoj a dlouhodobé udržování kvality kopřivnického sportu v jeho různých odvětvích. Novou významnou osobností města Kopřivnice se stal rovněž někdejší vůdce místního skautského oddílu a zakladatel a předseda Klubu esperantistů Rudolf Zanáška.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice