18. 8. 2021

Ještě je stále možné žádat o individuální dotaci z dotačního programu Zdravého města Kopřivnice, ve kterém byla pro letošní rok alokována částka ve výši 60 tisíc korun, což je o 100 % víc než vloni. Cílem dotačního programu je podpora a motivace projektů a akcí přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit, ale i akce související s mezinárodními kampaněmi a osvětovými akcemi. Lidé mohou žádat na projekty s tematikou ochrany životního prostředí, environmentální výchovy a osvěty, nebo mohou uspořádat akci s tematikou mezinárodních kampaní. Zaměřit se mohou i na zdravý životní styl, stravování či pohyb. Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách města Kopřivnice v sekci radnice/dotace. Zájemci o dotaci bližší informace získají u Ivany Holubové, koordinátorky Zdravého města a místní Agendy 21, a to osobně nebo elektronicky na adrese ivana.holubova@koprivnice.cz.

 

Ostrava bude mít jako první město v České republice hřiště na americký fotbal. Jeho vybudování je součástí velké rekonstrukce bývalého sportovního areálu VOKD v Porubě. Na své si pak přijdou nejen profesionální sportovní týmy, ale i hobby sportovci. Poruba, která je s 62 tisíci obyvateli druhou největší městskou částí Ostravy, má stále nouzi o sportoviště. Výrazné zlepšení přinese rekonstrukce bývalého areálu VOKD, který už je značně zchátralý. Modernizace bude probíhat ve dvou etapách. Sportovní areál Poruba poslouží skvělým sportovním týmům, které svými výkony reprezentují Ostravu i jinde v republice. Svého hřiště se dočká vicemistr ligy amerického fotbalu z let 2017, 2018 i 2019 Ostrava Steelers. Bude to vůbec první hřiště v naší zemi, které bude vybudováno speciálně pro tento sport. Umělý povrch s vyznačením yardů nahradí staré škvárové hřiště. Využívat ho budou i děti ze škol. První etapa rekonstrukce skončí v listopadu a bude se týkat tribuny, oplocení, kanalizace a další infrastruktury. Hotovo bude i hřiště na americký fotbal. Druhá etapa, která se týká například tenisového zázemí nebo atletického oválu, bude dokončena v roce 2023. Celkové náklady jsou 240 milionů korun.

 

Cyklo projížďky a procházky z Kopřivnice do sousedních Závišic budou brzy bezpečnější a pohodlnější. Přispěje k tomu nová stezka, kterou budou moci cyklisté i pěší využívat namísto frekventované komunikace II/482. Realizace je již v plném proudu, hotová by měla být koncem léta. Projekt zahrnuje vybudování asi 140 metrů dlouhé novostavby společné stezky pro chodce a cyklisty v místech původního vyšlapaného chodníku plus rekonstrukci navazující místní komunikace, včetně sjezdů k rodinným domům. Cyklostezka bude napojena na cyklotrasu budovanou obcí Závišice a na Greenway Krakov-Morava-Vídeň. Náklady projektu činí téměř 2,4 milionu korun. Na nově budovanou část se městu podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, která pokryje zhruba 950 tisíc korun. Stavební práce byly zahájeny v červnu, hotovy by měly být na začátku září.

 

U křižovatky ulic Obránců míru, Francouzské a Školní, poblíž objektu bývalých kasáren, probíhají stavební práce. Jedná se o přeložku vodovodu, jejíž realizace je nutná před blížící se přestavbou křižovatky na okružní. K té dojde ještě letos. Kruhový objezd vznikne ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, který je vlastníkem komunikace II/482, a tedy i hlavním investorem rekonstrukce křižovatky. Kopřivnická radnice zajistila projekční přípravu celého projektu, včetně stavebního povolení, a dále bude financovat stavební části na vedlejších místních komunikacích, jako jsou přechody pro chodce, chodníky, veřejné osvětlení, přilehlé zelené plochy a nezbytné přeložky inženýrských sítí. Realizaci samotné křižovatky zaplatí kraj. Předpokládané náklady projektu dosahují téměř 10 milionů korun, přičemž podíl města činí zhruba jednu třetinu. Rekonstrukce bude zahájena po provedení přeložek vody a kabelů ČEZ, pravděpodobně na přelomu srpna a září. Další kruhový objezd bude ve spolupráci s Moravskoslezským krajem vybudován na křižovatce ulic Záhumenní a Kpt. Jaroše. V tomto případě má město hotovou studii, kterou začne ještě letos rozpracovávat do projektové dokumentace, realizace by mohla proběhnout příští rok.                      

 

Třídění olejů je dostupnější, méně jich skončí v kanalizaci. V Kopřivnici a místních částech se nedávno objevil nový druh popelnic s oranžovým víkem. Jedná se o sběrné nádoby na použité jedné tuky a oleje z domácností, které usnadní třídění těchto surovin v našem městě a přispějí k jejich lepšímu druhotnému využití. Třicet sběrných nádob a jejich svoz zajišťuje společnost Trafin Oil, která použité oleje dále zpracovává a recykluje na hodnotnou surovinu sloužící jako přísada do biopaliv nebo pro výrobu leteckého paliva. Upotřebené oleje se do popelnic nepřelévají, ale vhazují se v uzavřených plastových nádobách. Společnost Trafin Oil bude zaplněnost nádob kontrolovat a jejich svoz bude zajišťovat podle potřeby, pravděpodobně jednou za dva až tři měsíce. Pokud se v popelnici nashromáždí minimálně 20 kilogramů olejů měsíčně, bude tato služba zdarma. V opačném případě zaplatí město za vývoz jedné popelnice 39 korun bez DPH.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice