19. 12. 2018

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN vyhlašuje MIMOŘÁDNÝ VÁNOČNÍ ODBĚROVÝ DEN.

KDY: čtvrtek 20. prosince 2018. KDE: Transfuzní oddělení Nemocnice Nový Jičín. Odběry provádíme 6.00 – 9.30

Více informací: tel.: 556 773 471, e-mail: hto@nnj.agel.cz, web: nemocnicenovyjicin.agel.cz.

POČET DÁRCŮ ZA DEN NENÍ OMEZEN

 

Příborská radnice připravuje pozemky pro novou čtvrť rodinných domů. Vznikne ve východní části města, kde už dělníci stavějí ulice a pokládají sítě. Příbor chce, aby se nové rodinné domy od sebe příliš nelišily. V takzvané lokalitě Za školou se v současné době připravují inženýrské sítě pro 36 budoucích stavebních pozemků. Hotovo by mělo být v polovině příštího roku. V tu dobu by už měly být pozemky ve východní části města rozprodané. Noví majitelé si ale nebudou moct postavit úplně cokoliv. Příbor se totiž rozhodl, že bude regulovat velikost a vzhled nových domů. Budou tu dva typy domů, jedny s rovnou střechou a jedny se sedlovou střechou. Příbor bude pozemky prodávat napodruhé. Podmínky prvního kola totiž vylučovaly zájemce, kteří by si na pořízení parcel museli půjčit. Ti teď mají novou šanci. Prodej je připraven formou licitace. To znamená, že lidé mohou koupit pozemek, když nabídnou nejvyšší cenu, detaily najdou lidé na webu radnice. Příbor vlastní i další navazující pozemky. Ty zvažuje nabídnout lidem později.

 

Ve víc jak 7 stech městech v Čechách a na Moravě ve středu 12. prosince rozezněly koledy. Akci Česko zpívá koledy už osmým rokem organizují regionální Deníky. Její princip je jednoduchý, lidé se sejdou ve stejný den a hodinu na náměstích a návsích, společně zazpívají nejznámější koledy a užijí si trochu předvánoční nálady. V Kopřivnici lidé společně zpívali vůbec poprvé. šéfredaktor novojičínského deníku Ivan Pavelek nejprve vysvětlil příchozím, proč akce vůbec vznikla. V tištěném deníku byl dnech pro zpěváky jako příloha byl vložen zpěvník s 5 základními koledami a jednou veselou vánoční, dle kterého se program řídil. Na Novojičínsku se zapojilo 11 měst a obcí. S úderem osmnácté hodiny se náměstí všech zapojených měst rozezněly koledami jako Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma… a mezi tisíci hlasy bylo i téměř 200 zpěváků z Kopřivnice společně se sborem kopřivnických základních škol pod vedením Evy Nedjalkové.

 

Městský úřad v Kopřivnici vstoupí do nového roku s novou tajemnicí. Od března roku 2012 do letošního října vedl kopřivnický Městský úřad Miroslav Halatin, který ve funkci vystřídal dlouholetého tajemníka Josefa Jiříka. Do výběrového řízení, které bylo vyhlášeno začátkem listopadu, se přihlásilo pět zájemců. V komisi zasedli všichni členové vedení města, právník, vedoucí personálního oddělení, vedoucí finančního odboru a také externí odborník – tajemník Městského úřadu v Hranicích na Moravě. Výběrová komise navrhla pořadí jednotlivých účastníků a doporučila Krajskému úřadu na pozici tajemníka Janu Klímovou, která dosud zastává na radnici funkci interní auditorky. Po vydání souhlasu Krajským úřadem ji může starosta jmenovat do funkce tajemnice MÚ. K tomu dojde pravděpodobně v průběhu měsíce ledna 2019.

 

Pracovníci městského úřadu v Kopřivnici se také v letošním roce zapojili do charitativní sbírky organizace Člověk v tísni. Během měsíce vybrali úředníci necelé tři tisíce korun, které pomohou lidem v Africe. Zatímco v loňském roce byl výtěžek sbírky věnován primárně na pomoc s obživou lidem v nouzi, letos se organizátoři rozhodli pomoci s dalšími problémy, které chudé země sužují. „Z vybrané částky jsme zakoupili osm kanystrů s vodou, školní pomůcky pro sedm dětí, kuřata, kozy a také pomůcky na obdělávání pole,“ uvedla za organizátory sbírky Barbora Sopuchová z oddělení strategického plánování. „Část výtěžku sbírky jsme investovali do zlepšení dostupnosti vzdělávání pro děti anebo usnadnění přístupu k pitné vodě lidem, kteří za ní buďto musí putovat dlouhé hodiny, a nebo jim hrozí nemoci způsobené pitím špinavé vody,“ doplnila informaci Barbora Sopuchová.

 

Ve středu 5. prosince byl v radě města předán šek ve výši 20 tisíc Kč rodině Matúška. Ten byl ústřední postavou v pořadí šesté sbírky plastových vršků, kterou radnice organizovala. Výtěžek poslední sbírky činil 9.276 Kč a tak jako i v předchozích sbírkách radnice částku doplnila o finanční dar, který bude použit jako příspěvek na úhradu rehabilitačního programu KLIM-THERAPY v Klimkovicích. Jelikož se aktuálně nedaří nalézt vhodné zájemce, pro které by sbírka měla být určena, nebude se nyní nová sbírka organizovat. Přesto se vršky mohou i nadále odevzdávat na obvyklých místech.

 

Se závěrem roku končí na kopřivnické průmyslovce a učilišti období, kdy si učitelé i studenti školy připomínali 70. výročí založení zdejšího vzdělávacího ústavu. Škola pro strojírenská povolání připravila tisíce učňů a studentů. Široká veřejnost se mohla již na jaře seznámit s historií školy na výstavě ve vestibulu radnice. Slavnostní setkání k oslavě významného jubilea chystá škola ještě na pondělí 17. Prosince. Jak se škola měnila v průběhu času si připomenou její studenti a pedagogové, a také významní hosté z města a okolí.

 

Od září do listopadu letošního roku uspořádalo dětské zastupitelstvo Kopřivnice víkendové zasedání v DDM Štramberk, kde společně plánovali a sestavovali celoroční plán. V klubu seniorů si s jeho členy zahráli bingo, zúčastnili se zasedání Parlamentu dětí a mládeže moravskoslezského kraje a zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže. V pátek 14. prosince odpoledne ve fóru Nová Karolína se účastní konference Jsem, která má informovat mladé lidi o tom, že mají být nejen aktivní na sociálních sítích. Poté 17. prosince od 9 hodin pro předškoláky v MŠ česká připravují vánoční program pro děti zaměřený na tématiku vánoc. Do konce roku by ještě mohla vyjít publikace o činnosti DZ Kopřivnice.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice