19. 2. 2018

 

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová navštíví v pondělí 19. února město Krnov, kde si prohlédne stav národní kulturní památky Karnola po velkém požáru. Dále pak v Kopřivnici předá symbolický šek na opravu národní kulturní památky motorového vlaku Slovenská strela, která bude podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu. Následovat bude prohlídka Olympijského festivalu v Ostravě.

 

Zajímavosti z programu Olympijského festivalu 2018:

  1. února Jak si připravit lyže…

Workshop s bývalým mistrem světa M. Koukalem

  1. února Nagano 1998

20 let od zisku hokejového zlata

  1. – 25. února Ski aréna Karlov

Sportovní program v horských střediscích MSK

 

Služba individuálního odvozu objemného odpadu z domácností, kterou od září do konce roku 2017 zajišťovala společnost Slumeko, byla vyhodnocena jako vyhovující a město bude tento způsob likvidace nadměrného odpadu nadále využívat. Chce tak předejít odkládání tohoto druhu odpadu k nádobám na směsný komunální odpad v některých lokalitách. Zájemci si tak budou moci nově nechat přímo ke svému domu přistavit velkoobjemový kontejner za 200 korun, anebo menší vozidlo za 100 korun , které se o odvezení již neupotřebitelného majetku postará. Dosud byl svoz pozastaven a znovu začne fungovat od 1. Března, do prázdnin ještě bude možno využívat přistavené velkoobjemové vany v předem stanovených termínech, ve druhé polovině roku pak již bude možno využít pouze individuální odvoz.

 

Do 28. února můžete podpořit vznik Rákosníčkova hřiště v Kopřivnici a to na webových stránkách projektu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz nebo prostřednictvím aplikace s názvem„Vyhrajte Rákosníčkovo hřiště“ na sociální síti Facebook. Šanci získat toto hřiště mají všechna města, v jejichž blízkosti se nacházejí prodejny Lidl a které získají největší podporu hlasujících. Jedno pohádkové hřiště vyjde zhruba na 1,5 milionu korun a dětem nabízí velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, kolotoč i různé druhy houpaček. Rákosníček přitom tvoří nejen dekoraci herních prvků, ale je také aktivní součástí her.

 

Janáčkův rok v Ostravě!!! Hudební svět si 12. srpna 2018 připomene 90. výročí úmrtí jednoho z největších českých skladatelů Leoše Janáčka. Ve stejném roce vzpomeneme 100. výročí vzniku republiky a zároveň první zahraniční premiéru Janáčkovy opery. Na všechna tato výročí reaguje i Janáčkův rodný kraj, ke kterému měl skladatel vřelý vztah po celý svůj život, do něhož se často navracel a v němž také před devadesáti lety vydechl naposled. K celorepublikové oslavě významného výročí velkého českého skladatele se připojí město OSTRAVA i MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ projektem JANÁČEK OSTRAVA 2018. Do projektu, jehož administrátorem je Janáčkova filharmonie Ostrava, se postupně zapojily všechny významné ostravské hudební i vzdělávací instituce včetně ostravských hudebních festivalů: Národní divadlo moravskoslezské, Ostravská univerzita, Janáčkova konzervatoř, Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Svatováclavský hudební festival i Janáčkova filharmonie Ostrava.

 

Zápisy do prvních tříd i mateřských škol jsou již druhým rokem v pozdějších termínech. Důvodem je novela školského zákona. Jako první se uskuteční zápisy do prvních tříd na všech základních školách v termínu 12. dubna. O týden dřív, tedy ve čtvrtek 5. dubna jsou v plánu zápisy na škole sv. Zdislavy. Již u zápisu by dle novely školského zákona měli rodiče doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa pro odklad povinné školní docházky.

 

Město Kopřivnice aktuálně nabízí nájem městského bytu za podmínky přistoupení k dluhu a za podmínek dle výzvy. Byt má velikost 1+2 a je určen pro širokou veřejnost.Vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 5. 3. do 16 hodin na radnici, na oddělení bytové správy, kde také obdržíte formulář přihlášky.

 

U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa se Městská knihovna Kopřivnice obrací na všechny, kdo mají vzpomínky a fotografie na Kopřivnici v letech 1918 – 1938 za tzv. První republiky, s prosbou o spolupráci při přípravě publikace Kopřivnice za první republiky. Žádány jsou informace o rodácích, živnostnících, řemeslnících, spolcích, každodenním životě, podobě a charakteru našeho města z této doby. Kontakt osobně v knihovně v kulturním domě (p. Nikol Petřkovská) či telefonicky (603 222 118) nejpozději do 28. února 2018.

 

Kopřivnická hasičská jednotka má na kontě výjezdů další vydatný zásah, ve středu 7. února pomáhala při hašení požáru pily v Bordovicích. U zásahu pomáhalo celkem 7 jednotek z Novojičínska. Oheň se rozhořel v objektu, kde byla umístěna výrobna stavebního systému pro dřevostavby. Během zásahu byly slyšet detonace vybuchujících obalů od chemických přípravků. Zásah komplikovalo vytrvalé sněžení a obtížně sjízdná příjezdová komunikace. Hasiči dostali oheň pod kontrolu za hodinu a půl. Škoda byla předběžně vyčíslena na 4,5 milionu korun.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice