19. 2. 2020

 

Zrušení představení Návštěvní den u Miloslava Šimka (10. 3. 2020). Představení je z důvodu nemoci p. Jiřího Krampola a p. Luďka Soboty ZRUŠENO! Vstupné za zakoupené vstupenky bude vráceno.

 

Ve středu 19. února 2020 bude Turistické informační centrum otevřeno do 16.45 hod.! Následně od 17.00 hod. bude probíhat předprodej vstupenek na Muzikantský ples konající se v Kopřivnici dne 7. března 2020 v Kulturním domě Kopřivnice. Vstupenky na Muzikantský ples můžete zakoupit od 17.00 hod. v Turistickém informačním centru, následně od 19.00 hod. bude probíhat online prodej vstupenek na KDK.cz.

 

Ve středu 19. února se uskuteční společné jednání všech skupin činných v rámci plánování sociálních služeb v Kopřivnici. Do zasedací místnosti v 10. patře radnice jsou na 15.30 hodin zváni všichni, které tato problematika zajímá. Členové pracovních skupin, tedy skupin osob se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením, seniorů a osob v tíživé životní situaci budou seznámeni s plněním III. střednědobého plánu sociálních služeb. V rámci roční monitorovací zprávy se dozvědí, jak se dařilo naplňovat jednotlivé aktivity, a také to, co se připravuje na nejbližší období.

 

Kopřivnická radnice připravila ve spolupráci se skauty, Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje a Centrem pro rodinu Kopřivnice projekt s názvem Rozvoj místní Agendy 21 v Kopřivnici aneb Zdravě ve Zdravém městě, jenž se skládá z jedenácti akcí zaměřených nejen na osvětu v oblasti environmentální, sociální a zdravotní, ale i na podporu občanské a společenské odpovědnosti a zvyšování kvality života obyvatel města. Většina z akcí je zařazena do Zdravotního plánu a nejvíce z nich je připraveno pro žáky druhého stupně základních škol. Žáci se budou učit na besedách zdravému stravování a životosprávě, ale také poskytování první pomoci a čelit šikaně a kyberšikaně. Pro žáky osmých tříd je připravena beseda, na níž se dozvědí o trestní odpovědnosti po získání občanského průkazu. Pro seniory uspořádají skauti Mozkocvičnu, která je seznámí s technikami pro trénování paměti a koncentrace. Pro širokou veřejnost jsou připraveny tři akce. První je vzdělávací cyklus pro osoby, které pečují o své blízké. Druhou pak kurz první pomoci a třetí přednáška, která ukáže, jak poznat Alzheimerovu chorobu a jak pomoci rodině, která se o takového člověka stará.

 

Dva miliony korun si z krajského rozpočtu rozdělí moravskoslezští včelaři na obnovu včelích úlů, pořízení včelařského zařízení nebo na podporu vzdělávání, výchovy a osvěty.

 

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji stoupla na 4,6 procenta.

 

Zdeněk Burian jako jeden z nejoblíbenějších ilustrátorů 20. století se narodil před 115 lety a to 11. února 1905 v kopřivnickém domě, který býval součástí zdejší továrny na porcelánové kachle. Výtvarné nadání projevil již ve škole a proto pokračoval ve studiu na Akademii výtvarného umění v Praze. Akademii však opustil a působil jako ilustrátor dobrodružné a cestopisné literatury. Ve 30. letech začal spolupracovat s paleontologem Josefem Augustou. Z této spolupráce vzniklo mnoho kreseb, olejomaleb a také ilustrací pro sedm knih o pravěku, které vyšly v mnoha zemích a jsou považovány za vrchol ve svém oboru. Dílo Zdeňka Buriana zahrnuje více než čtrnáct tisíc kreseb a obrazů. Burian ilustroval více než šest set knižních titulů a na pět set padesát časopiseckých povídek. Na počest malíře a ilustrátora se v našem městě nachází bronzová pamětní deska, která byla v roce 2009 přemístěna do Šustalovy vily v sadu Edvarda Beneše. Avšak muzeum slavného kopřivnického rodáka najdeme v sousedním Štramberku. První expozice vznikla v roce 1992 u příležitosti 30 výročí umělcova úmrtí v budově bývalých masných krámů a na přelomu června a července roku 2011 byl po rekonstrukci půdních prostor městské budovy č. 31 zahájen na štramberském náměstí provoz nového muzea.

 

Kabelová televize Kopřivnice přichází s novou službu, jejíž smyslem je seznámit televizní diváky, kteří používají jen Základní nabídku,  postupně s některými programy, které jsou zařazeny do vyšších programových nabídek. Jde o výběr televizních stanic z programového balíčku Rozšířená nabídka plus. Programy budou odkódovány a Vy se budete moct seznámit se všemi pořady, které tyto stanice nabízejí. V únoru se jedná o programy Sport1, Sport2  a program VIASAT HISTORY. Všechny programy přenášíme v HD rozlišení.

Sportovní fanoušci se mohou těšit na zápasy Kontinentální hokejové ligy, slovenské Tipsport ligy či tenisové turnaje okruhu ATP. Všechny příznivce dokumentů nadchne program Viasat History. Například aktuální série Záhada muzeí či dokument Ztracená království Střední Ameriky. Využijte naší  novinku a seznamte se s některými programy, které jsou jinak zakódovány.

 

Radnice stále mapuje potřeby rodin pečujících o své blízké. Radnice pokračuje v průzkumu týkajícího se potřeb rodin, které pečují o své blízké. Průzkum se koná formou dotazníků, to elektronických i papírových. V tištěné podobě je možné si dotazníky vyzvednout na radnici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví a také na Senior Pointu. Protože řada pečujících využívá nějakou sociální službu ve městě, jsou dotazníky k dispozici také v organizacích poskytujících sociální služby – Slezské diakonii, Středisku sociálních služeb, Charitě, Centru pro zdravotně postižené, klubech seniorů atd. Elektronickou verzi dotazníků najdou zájemci na webu města nebo městském facebooku. „Dotazníky sbíráme do konce února, a to nejen na radnici na odboru sociálních věcí, ale vyplněné dotazníky je možné vhazovat do označených boxů na informacích na radnici, v knihovně či městském informačním centru.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice