19. 4. 2023

Radnice podpoří vznik přípravných tříd. Zítra proběhnou v Kopřivnici zápisy do 1. tříd základních škol. Lze předpokládat, že několika desítkám dětí bude doporučen odklad školní docházky. Proto chce radnice podpořit vznik většího množství přípravných tříd, které jsou pro děti ideálním mezistupněm mezi mateřskou a základní školou. Předjednána je možnost otevření přípravek na všech čtyřech velkých školách ve městě, záleží na zájmu rodičů. Přípravné třídy jsou určeny zejména pro děti s odloženým nástupem do školy, případně děti patřící do posledního ročníku mateřských škol. Slouží k postupné adaptaci na školní prostředí. „Děti nemají klasické vyučovací předměty, výuka je zaměřena spíše na grafomotorický vývoj, rozvoj řečových schopností a podobně. Nároky jsou sice větší než ve školce, ale stále nejde o plnou školní zátěž. Děti jsou plnohodnotnou součástí školního života a zvykají si na něj. Po výuce navštěvují školní jídelnu, odpoledne mohou být v družině a poznávat své spolužáky z vyšších ročníků. To vše je velmi podnětné pro jejich rozvoj,“ vysvětlil Břetislav Orlík z odboru školství, kultury a sportu. Obrovskou výhodou je malý počet dětí ve třídě: „Zatímco ve školkách máme 26 dětí na oddělení, přípravná třída je určena pro 10-15 žáků, což jsou ideální podmínky pro individuální přístup pedagoga,“ doplnil Břetislav Orlík.

Přípravné třídy fungují v Kopřivnici od roku 2012, dříve tuto formu vzdělávání nabízela ZŠ Floriána Bayera, následně také ZŠ Lubina. V posledních letech však funguje jediná přípravná třída na ZŠ dr. Milady Horákové, kde se ji chystají v příštím roce otevřít již popáté. „Oslovili jsme ředitele všech velkých škol v Kopřivnici a předjednali s nimi, že pokud bude zájem, otevřou se přípravné třídy i na ZŠ Alšově, ZŠ Emila Zátopka a ZŠ 17. listopadu. Město finančně zabezpečí přípravu tříd a nákup vybavení. Podle aktuální predikce bude 60 až 70 dětem doporučen odklad školní docházky, a pokud zůstanou ve školkách, budeme do nich moci umístit méně mladších zájemců. Proto jsou přípravné třídy výhodným řešením nejen pro samotné děti, ale také pro zajištění dostatečné kapacity mateřských škol,“ uvedl místostarosta David Monsport.

Bližší informace o přípravných třídách dostanou rodiče u zápisů nebo v pedagogicko-psychologické poradně. Na květen plánuje radnice na toto téma veřejnou besedu s psychologem.

 

Od poloviny dubna nastává období častějšího svozu biologicky rozložitelného odpadu. Bioodpad z kompostejnerů od rodinných domů bude opět svážen jednou za čtrnáct dní, zatímco v zimním období dostačuje svoz jednou měsíčně.   

Každou sudou středu bude svoz bioodpadu proveden v Lubině a na ulicích Na Luhách, Mírové, Dělnické a 1. května. Každý sudý pátek bude následovat svoz ve Vlčovicích, Mniší a na ulicích Komenského, Havlíčkově, Jiráskově, Tyršově, Palackého, Pod Stadionem a Husově. Každou lichou středu budou svezeny kompostejnery z většiny území Kopřivnice mimo uvedené ulice a každý lichý pátek budou na řadě rodinné domy na ulicích Na Pinkavce, Severní, Příborské, Dolní plus kontejnery na bioodpad ze sídlištní zástavby.  

Informace o všech svozech odpadů najdete na webu města: Radnice – Životní prostředí – Odpady.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice