19. 7. 2023

Moravskoslezský kraj si nechává zhotovit kompletní mapu oslunění celého svého území. Ta pomůže samosprávám, firmám i běžným občanům se snadnou identifikací míst, která jsou vzhledem ke svým podmínkám vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů. Mapa oslunění by mohla už v první fázi rozhodování o případném pořízení panelů na střechu rodinného domu nebo firmy zájemci ukázat, jaká je realita právě na jeho nemovitosti. Mapa bude spojená s katastrem a územními plány. Vzhledem k různým způsobům zpracování územních plánů však dočasně nepůjde z krajské mapové aplikace spolehlivě zjistit omezující podmínky v dané obci. K tomu dojde až po digitalizaci územně plánovací dokumentace v jednotném standardu. Kompletní dílo by mohl mít kraj k dispozici začátkem příštího roku. Základ pro tvorbu analýzy představují letecké snímky velkoformátových kamer. V případě Moravskoslezského kraje je analýza provedena pro všech 365 dní roce v půlhodinových intervalech. Získaná data z analýzy oslunění budou veřejně dostupná. V loňském roce bylo v Česku zprovozněno 33 760 fotovoltaik, což představuje meziroční nárůst o 366 procent.

 

I letos se musí Kopřivničané připravit na omezení, která si vyžádá tradiční Bartolomějská pouť, a to o víkendu 26. a 27. srpna. Společnost Zdeňka Pflegera na parkovišti u Alberta postaví svůj lunapark, z tohoto důvodu dojde v termínu od 21. do 30. srpna k úpravě přechodného dopravního značení, a z parkoviště bude dočasně jednosměrná komunikace. Vjezd automobilů bude z ulice Kpt. Jaroše a výjezd v místě zásobování u prodejny Albert. Další omezení dopravy bude až o pouťovém víkendu ve dnech 26. a 27. srpna. Z důvodu probíhající rekonstrukce pěší zóny budou prodejní stánky postaveny na parkovišti před městským úřadem, a pro prodejce bez rezervace i na části komunikace mezi parkem E. Beneše a městským úřadem. Ulice Štefánikova zůstane průjezdná, nebude zde možné umístit prodejní stánky, zůstane tedy méně prodejní plochy. Z toho důvodu doporučujeme stánkařům, kteří chtějí na pouti prodávat, aby si včas rezervovali místa. Ve dnech 26. a 27. srpna bude omezeno parkování na ul. Štefánikova před bytovými domy č.p. 1154 – 1156, kde budou umístěny historické vozy. V tomto úseku dojde k omezení rychlosti na 20 km/h a na komunikaci bude zvýšený pohyb chodců.  Zákazníci České pošty, kteří si v sobotu dopoledne přijedou odeslat nebo vyzvednout své zásilky, mohou zaparkovat za budovou MÚ. Návštěvníky poutě, kteří přijedou vozidly, nasměrujeme k záchytným parkovištím na ulici Sportovní před halou házené a na ulici Husovu za kachlovkou.

 

Studénka hledá logo a znělku pro oslavy 65. výročí vzniku města, které připadají na příští rok. Vítězné návrhy budou provázet veškeré jubilejní akce. Ve Studénce se stalo zvykem, že kulatá a půlkulatá výročí vzniku města provází také nová slavnostní znělka a logo. Nejinak tomu bude v příštím roce, kdy toto nejmladší město okresu oslaví 65 let od doby, kdy tedy spojením dvou částí Butovice a Studénka povýšila na město.

A právě i toto jubileum bude propagovat narozeninové logo a znělka, jejichž tvorba je předmětem veřejné soutěže, kterou radnice v létě vyhlásila do 21. srpna letošního roku, aby pak v průběhu podzimu mohla komise vybrat vítězného uchazeče, který bude finančně ohodnocen. I letos hledá něco, co se váže k historii, co by připomnělo Studénku. Využít svůj výtvarný nebo hudební talent může kdokoliv, informace jsou na webu města.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice