17. 7. 2023

PRO DĚTI: Prázdninová diskotéka-úterý 18. 7. 2023, 13:00 hodin, Štramberk-Komunitní centrum Stará škola Štramberk.

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA: Archeologické léto-čtvrtek 20. 7. 2023,10:00 hodin. Podrobněji nahlédnete na život v jeskyni Šipka, na osídlení Kotouče od doby bronzové po středověk, a na poklady, které zde byly nalezeny. Komentovaná vycházka s archeoložkou za nejstaršími poklady Štramberka. Národní sad Štramberk. Akce Archeologického ústavu Praha a Brno, v. v. i. Vedoucí výpravy Radka Knápek. NUTNÁ REZERVACE! Kontakt: Muzeum Šipka, tel.: 553 034 516, e-mail: muzeumsipka@muzeumnj.cz

 

V pondělí byla ve vestibulu kopřivnické radnice instalována výstava netradičního umění na stomických pytlících pod názvem Pytlíkart. Výstava probíhá ve spolupráci se spolkem stomiků ILCO Novojičínska. „Cílem výstavy je dostat povědomí o stomicích mezi co nejvíce lidí. Ukázat, že se stomíí život nekončí a s vývodem se dá normálně žít. V České republice je přes 14 000 pacientů se stomií, tedy umělým vývodem střev. Jsou to pacienti všech věkových skupin – od dětí po seniory,“ uvedl Bronislav Tučný, předseda spolku stomiků ILCO Novojičínska. Na výstavě si tak lidé mohou zblízka prohlédnout, jak vypadá skutečný stomický sáček. Rozdíl oproti běžně používané stomické kompenzační pomůcce je pouze v uměleckém pomalování. Součástí expozice jsou i panely s příběhy stomiků, kterým stomie zkvalitnila nebo zachránila život. Výstava je realizovaná v rámci projektu Pomáháme stomikům 2023. Projekt je podpořen z dotace Úřadu vlády České republiky v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených za rok 2023. Pacientská organizace České ILCO pomáhá stomikům od roku 1992 řešit problémy zdravotní, sociální a psychické, spojené s návratem stomika do normálního života, mnohdy i do práce. „Novojičínský spolek stomiků má velmi aktivní činnost a pro stomiky z širokého okolí připravuje různé společenské, kulturní a sportovní aktivity,“ doplnil Bronislav Tučný. Na webových stránkách organizace mají krásné motto: Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo.

 

LIDÉ OPĚT DOSTANOU PENÍZE NA EKOLOGICKÝ ZDROJ TEPLA. KRAJ PŘEROZDĚLÍ DALŠÍCH 220 MILIONŮ KORUN. Moravskoslezský kraj vyhlašuje už 5. výzvu kotlíkových dotací. O peníze na výměnu starého kotle za ekologický zdroj tepla si budou moci požádat nízkopříjmové domácnosti. Ministerstvo životního prostředí kraji přidělilo zhruba 220 milionů korun, které by měly postačit na asi 1300 výměn kotlů. V prvních třech kolech kotlíkových dotací bylo v regionu vyměněno 21 tisíc kotlů za 2,7 miliardy korun. Před rokem byla spuštěna 4. výzva, kdy ze zhruba tří tisícovek žádostí už je polovina realizovaná. Páté kolo kotlíkových dotací je určeno pro nízkopříjmové domácnosti. O dotaci si budou moci požádat domácnosti seniorů, invalidní důchodci 3. stupně nebo rodiny, které pobírají příspěvek na bydlení. Kotel 1. nebo 2. emisní třídy mohou vyměnit v rodinných nebo i bytových domech, ale také v trvale obývaných rekreačních chatách. Nový zdroj budou moci získat velmi výhodně, taky je možné zažádat si o zálohu, na nový kotel nebo čerpadlo mohou úspěšní žadatelé předem dostat až 60 procent z přidělené dotace. Lidé teď mají více než měsíc na to seznámit se s podmínkami programu, ověřit si, zda mají na dotaci nárok a zjistit, co vše budou k podání žádosti potřebovat. Elektronické žádosti pak bude možné odesílat od 31. července od 10 hodin,“ doplnila náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková. Kotlíková linka funguje na telefonu 595 622 355, lze využít také e-mailu kotliky@msk.cz, anebo se informovat osobně v kanceláři A106 v budově krajského úřadu. Lidé budou moci staré nevyhovující kotle 1. a 2. emisní třídy vyměnit za tepelné čerpadlo, na které mohou získat až 180 tisíc korun, nebo za kotel na biomasu s podporou 130 tisíc korun. Podmínky dotačního programu a elektronická žádost jsou zveřejněny na webové stránce Lokální topeniště a na elektronické úřední desce krajského úřadu.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice