2. 3. 2012

VODNICKÝ  KARNEVAL:  3. března 2012 od 9:30 do 11:30, krytý bazén Kopřivnice.

Program: Promenáda masek, soutěže a hry na suchu, taneček, soutěže a hry ve vodě, vyhlášení nejlepších masek.

 

Kopřivnice si připomene Masarykovo výročí. Ve středu 7. března 2012 uplyne přesně 162 let od narození jedné z nejvýznamnějších osobností našich dějin – Tomáše Garrigue Masaryka. Při této příležitosti se v den výročí v 17 hodin uskuteční na Masarykově náměstí v Kopřivnici tradiční vzpomínkové setkání, na které jsou zváni všichni příznivci Masarykových myšlenek. Přijďte si spolu se zástupci města a členy místního klubu Masarykova demokratického hnutí připomenout odkaz vzácného pedagoga, sociologa, politika, filosofa a prvního československého prezidenta, který se zasadil o svobodu českého a slovenského národa po první světové válce. Příchozí se mohou opět těšit na projev kopřivnického pedagoga a masarykovce Ladislava Cvíčka i na vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice, v jehož podání zazní mimo jiné Masarykova oblíbená píseň „Ach synku, synku“.

 

Kopřivnice získala ocenění ministerstva vnitra. Kopřivnické radnici se letos již popáté v řadě podařilo získat cenu ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Tzv. stříbrný stupeň neboli ocenění „Organizace dobré veřejné služby“ převzala tento týden na 8. Národní konferenci kvality místostarostka Dagmar Rysová.Cena je určena pro správní úřady, územně samosprávné celky, sdružení a svazky obcí, které se aktivně zabývají zvyšováním kvality své práce. Kopřivnice byla oceněna za úspěšné propojení tří projektů zaměřených na rozvoj místní Agendy 21 (MA 21): Zjednodušeně se dá říci, že cílem každé metody řízení kvality je spokojenost zákazníků a efektivní vynakládání finančních prostředků. U místní Agendy 21 tomu není jinak, jen místo zákazníků se snažíme o spokojené obyvatele města, a to prostřednictvím otevřené komunikace, spolupráce s různými organizacemi, strategického plánování a zapojování občanů do rozhodování o významných opatřeních týkajících se života ve městě. Kopřivnice v této souvislosti loni pracovala nejen na plnění Akčního plánu Zlepšování projektu Zdravého města a MA 21, ale rozběhl se také projekt Živá Kopřivnice a kromě toho kopřivničtí zástupci pomohli při tvorbě metodiky pro hodnocení nejvyšší kategorie v kritériích MA 21.

 

Regionální muzeum v Kopřivnici připravilo pro své návštěvníky dvě nové výstavy – Muzeum Fojtství zdobí od minulého týdne zajímavé historické plakáty, zatímco v Technickém muzeu Tatra jsou k vidění ročníkové a maturitní práce studentů místní střední školy. Fojtství nabízí návštěvníků nevšední pohled do historie města prostřednictvím zhruba sedmdesáti starých plakátů, které se vztahují k zajímavým událostem minulého i předminulého století. Až do 29. dubna 2012 zde budou k vidění plakáty z období monarchie, první republiky, protektorátu i z doby před třiceti lety – nejstarší je z roku 1896 a zve na školní představení, zatímco nejmladší z roku 1981 láká na první kopřivnické závody v autokrosu. Všechny plakáty pocházejí ze sbírky nashromážděné Emilem Hanzelkou, která čítá asi tisíc exemplářů. Sedmdesátka vystavených děl byla pracovníky muzea vybrána tak, aby dokumentovala nejdůležitější a nejzajímavější události v životě Kopřivnice.

Aktuální výstava v technickém muzeu má naopak k historii daleko – zde mohou návštěvníci obdivovat odborné dovednosti žáků VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Konkrétně jde o grafické a výtvarné ročníkové a maturitní práce studentů z oboru strojírenství a z technického lycea, které budou v rámci stálé expozice muzea vystaveny až do 30. dubna 2012.

 

Březen – měsíc čtenářů. Motto v kopřivnické knihovně: Sladký život s knihovnou.

Čtvrtek 1. března:   zahájení výstavy Velikonoční paličkování Jarmily Heimerlové, (výstava potrvá do konce března) – čítárna knihovny

Úterý 6. března:   přednáška Podstata zdraví a nemoci – čítárna knihovny 18:00

Středa 7. března:   kurz Pletení košíků z papíru – dětské oddělení 10:00

Úterý 13. března:  Trénování paměti v pobočce knihovny Mniší – MK Mniší 13:30, přednáška Škola volá: Čteme dětem – pobočka Sever 16:00

Středa 14. března:  Trénování paměti – čítárna knihovny 9:00, kurz Pletení košíků z papíru – dětské oddělení 10:00

Úterý 20. března: cestovatelská přednáška s besedou Namibie – čítárna knihovny 18:00.

Průběžně: Vyhlášení čtenáře roku v Městské knihovně Kopřivnice – na nástěnkách knihovny.

 

Blíží se velmi rychle duben a s ním  také  KOPŘIVA PŘEHLÍDKA NETRADIČNÍCH DIVADEL a to již 26. ročník.  Letos se setkáme opět s Víťou Marčíkem s hrou Labyrint světa na motiv knihy J.A. Komenského (www.teatr.cz).  Dalším  vyjímečným představením bude nové, na festivalu v Nitře ověnčené představení TŮLAVÉHO DIVADLA v režii Jakuba Nvoty – Cyrano. Taktéž chystáme nové představení mima Kasprzyka s violoncellistkou.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice