2. 8. 2017

 

Slumeko se v poslední době potýká s novou „aktivitou“ místních vandalů, označováním, olepováním a popisováním odpadkových košů a dopravních značek nápisy, texty, nálepkami apod. Technické služby upozorňují, že toto je také považováno za vandalismus. Město Kopřivnice vynakládá a bude muset do budoucna vynaložit nemalé prostředky na odstranění těchto graffiti z odpadkových košů, dopravních značek, zábradlí, či autobusových zastávek.

 

 

Město Kopřivnice zve ve středu 9. 8. 2017 všechny na jedinečný mírový pochod v centru města od 18.00. Znáte alespoň 8 věcí, které zlepšují náladu? Přijďte se podívat na jedinečný pochod s volským povozem, připraven je i další zábavný program.

 

Domov pro matky s dětmi v nouzi v Kopřivnici končí. Se závěrem letošního roku ukončí své fungování obecně prospěšná společnost Salus, která poskytovala pomoc matkám a dětem v nouzi. Sociální služba, která je určená na pomoc matkám s dětmi v krizových životních situacích, fungovala v Kopřivnici zhruba dvacet let. Letos v prosinci její provoz skončí. „Domov Salus se dlouhodobě nacházel ve finanční ztrátě, kterou se radnice snažila řešit. Sháněl se nový provozovatel, město oslovilo Armádu spásy, Charitu, ovšem přes veškeré úsilí se záměr nepodařilo naplnit,“ okomentoval současný stav místostarosta Stanislav Šimíček, garant pro sociální oblast. Radnice se po dohodě se zakladatelem Salusu Jaroslavem Navrátilem rozhodla jeho provoz ukončit a poskytovanou sociální službu nahradit novou. Od příštího roku by tak v Kopřivnici měly začít fungovat jakési „startovací“ byty, kde se budou rodiny s dětmi, bezdětné rodiny, ale také jednotlivci učit ve spolupráci s terénní sociální službou správně fungovat. „Služby nabízené Salusem se nám zdály málo efektivní, protože dnes je potřeba, aby se rodiny naučily správně fungovat, dostat se z těžké situace a osamostatnit se. Proto jsme se rozhodli pro novou terénní službu, která by pod dohledem Armády spásy měla rodiny naučit správně fungovat,“ vysvětlil místostarosta Šimíček. Bytů, kam budou pravidelně docházet terénní sociální pracovníci, by v Kopřivnici mělo vzniknout čtrnáct, a to v různých lokalitách města. Co bude s objektem současného domova Salus radnice zatím neví. S největší pravděpodobností jej nabídne k prodeji.

 

Obchvat Frýdku-Místku nemá stavební povolení, Děti Země uspěly s námitkami. Na obchvat už ve Frýdku-Místku čekají desítky let. Má odklonit z města veškerou tranzitní dopravu a stát se součástí dopravního spojení regionu západovýchodním směrem. Povede jižně od Místku a Starého Města, prochází mezi Frýdkem a Dobrou. Jde o úsek dlouhý zhruba 8,5 km. Už se zdálo, že stavbě obchvatu Frýdku-Místku nic nezabrání. V únoru získal souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí, právě se vybírá zhotovitel a stavět se mělo začít ještě letos. Možná nezačne. Ministr dopravy zrušil stavební povolení pěti částí obchvatu. Vyhověl dvěma námitkám Dětí Země a celé řízení vrací na začátek. Byla propadlá vyjádření dotčených orgánů a správců různých sítí. Měla omezenou platnost a musí se získat nová. Druhý sporný bod se týká únorového stanoviska EIA, vydaného ministerstvem životního prostředí. Průtahem Frýdku-Místku projede denně 35 tisíc vozidel. Oddalování výstavby znamená prodlužení všech negativních vlivů dopravy na obyvatele i na ekonomiku oblasti.

 

Zveřejnění rozpočtových dokumentů. Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, město oznamuje, že Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2016 a Střednědobý výhled rozpočtu města Kopřivnice na období 2018 – 2020 (schválený na 18. zasedání Zastupitelstva města dne 22.6.2017) jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách města Kopřivnice v sekci FINANCE. https://www.koprivnice.cz/index.php?id=finance-koprivnice) a v listinné podobě jsou k nahlédnutí na odboru financí (číslo dveří 692).

 

Městský úřad Kopřivnice (OMM)- zveřejňuje záměr prodeje a vyhlašuje nabídkové řízení na prodej nemovitého majetku v rozsahu:pozemek parc. číslo 1256 o výměře 187 m2, jehož součástí je stavba č. p. 407, objekt občanské vybavenosti a pozemek parc. číslo 1257/1 o výměře 705 m2. Uzávěrka nabídkového řízení je 6. 8. 2017. Minimální nabídková cena činí 3 060 000 Kč, kritériem je nabídková cena.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice