20. 12. 2023

Technické služby Slumeko získaly finance ve výši 1,7 milionu korun na projekt Posílení separace a předcházení vzniku odpadů ve městě Kopřivnice. Slumeko za dotační peníze rozšířilo areál Re-use centra a pořídilo další nádoby na třídění odpadů: tři velkoobjemové vany na biologicky rozložitelný odpad, které jsou umístěny ve sběrném dvoře, 20 hnědých 770litrových bio kontejnerů, které budou rozmístěny po Kopřivnici a 25 nádob na plasty, aby se mohl rozšířit systém door-to-door. V loňském roce se díky tomuto systému podařilo vytřídit o 60 tun plastu více, ten spočívá v přidělení odpadových nádob přímo k rodinným nebo menším bytovým domům. Lidé mají popelnice na svých pozemcích a pouze v den svozu je nachystají pro svozovou techniku. Nové popelnice na papír jsou černé s modrým víkem, mají objem 240 litrů a sváženy budou jednou měsíčně. Aktuálně má radnice k dispozici 375 nádob. V první fázi jsou tyto nádoby určeny pro Lubinu.

Majitelé rodinných domů v Lubině o ně mohou žádat na e-mailu martina.dockalova@koprivnice.cz nebo telefonicky na čísle 556 879 782. Na základě přijatých žádostí budou s občany sepisovány smlouvy o výpůjčce a darování sběrné nádoby. Po deseti letech přejde popelnice do jejich vlastnictví. Pořízení dalších sběrných nádob se plánuje z rozpočtu na rok 2024, takže ostatní majitelé rodinných domů by mohli o popelnice žádat v prvním pololetí příštího roku.

 

Do 22. prosince pokračuje úklid komunikací a parkovišť. Prosíme řidiče, aby respektovali dopravní značení a v dotčených úsecích neparkovali své vozy. Aktualizovaný harmonogram čištění najdete na webu města.

 

V rámci podpory sportu a aktivního trávení volného času nabídne město Kopřivnice občanům bezplatný vstup na dvě sportoviště. Bazén a saunu budou moci lidé navštívit zdarma v sobotu 23. prosince v době od 10 do 19 hodin a v neděli 31. prosince od 8 do 12 hodin. Ledová plocha zimního stadionu bude pro bezplatné bruslení veřejnosti přístupná v sobotu 23. prosince od 14:45 do 16:45 a v neděli 31. prosince mezi 10. a 12. hodinou.

 

Upozorňujeme Vás, že ve čtvrtek a v pátek 28. a 29. prosince bude Městský úřad Kopřivnice uzavřen. V úterý 2. ledna 2024 bude opět fungovat v běžném provozu od 8 hodin.

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice