20. 3. 2019

Problém s velkou nelegální skládkou pravděpodobně stavebního odpadu zaměstnává v současnosti nejen kopřivnickou radnici, ale i policii a další orgány. Skládka se nachází částečně na soukromých pozemcích a na pozemcích města za někdejší hlukovou zkušební dráhou Tatry poblíž dnešního útulku pro psy. Na městských pozemcích někdo neznámý vyhloubil v břehu v řídkém lesním porostu čtyři kaverny, do kterých byl následně nasypán odpad neznámého původu. Po zběžném hodnocení skládky by na místě měl být především stavební odpad, suť, zemina a podobně, zarážející je ovšem množství. Podle předběžných odhadů se na pozemku města někdo nelegálním způsobem zbavil asi 650 tun materiálu, tedy možná až šedesáti naložených nákladních aut. Aktuálně probíhá průzkum obsahu skládky. Výsledky průzkumu budeme mít k dispozici na konci března a následně budeme moci rozhodnout o dalším postupu.

 

Městská knihovna Kopřivnice vás zve na promítání dokumentárního filmu Epidemie svobody z projektu Promítej i ty! Ve čtvrtek 21. 3. v 18:0hod.

 

Cestovatelská přednáška Pacific Crest Trail Pavla Sabely a Miloslava Daníška se chystá na čtvrtek 21. 3. 2019 v 17:30 ve vile Machů.

 

Rallye Dakar 2020 se zřejmě bude stěhovat z Jižní Ameriky do Saúdské Arábie. Podle všeho to bude pozitivní pro všechny zúčastněné strany. Pořadatelé se mohou těšit na pravidelný finanční příspěvek ve výši 16 milionů dolarů ročně následujících pět let, navíc bude Saúdská Arábie pokrývat materiální i technické zajištění. Závodníci se dostanou do nových terénů, a protože jsou v Saúdské Arábii jak pouště (jejich rozloha je téměř třicetkrát větší než má Peru s Chile dohromady), tak hory (nadmořská výška cca 2 500 metrů), nemusí nikdo pochybovat o tom, že bude o zajímavé trasy postaráno.

 

Další – 25. ročník soutěže Vesnice roku 2019. Do 30. dubna 2019 mohou přihlášky do soutěže podávat obce i města, městyse, vesnického charakteru do počtu maximálně 7.500 obyvatel, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument rozvoje obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Podmínky soutěže a bližší informace k motivačním seminářům jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.vesniceroku.cz. Ze strany Moravskoslezského kraje je soutěž podporována organizačně i finančně. Obcím na 1. až 3. místě v krajském kole soutěže je rozdělena odměna ve výši 500 tis. Kč a obec oceněná diplomem za moderní knihovnické a informační služby obdrží finanční odměnu ve výši 25 tis. Kč a je vydána propagační publikace.

 

V rámci údržby zeleně, z pohledu postupného odstraňování dřevin ve špatném zdravotním stavu, padlo k zemi 25 topolů tzv. vlašských, okolo ulice Záhumenní. Kácení bylo provedeno na základě inventarizace zeleně, ze které vzešlo, že zdravotní stav části topolů ve skupině je zhoršený – docházelo k prosychání koruny a lokální hnilobě větví, při které dochází k lámání větví a ohrožení bezpečnosti osob. Kácení provedla fa Slumeko. Dřevní hmota byla prodána zájemci na další využití. Topolové dřevo je nevhodné jako palivové, takže z řad občanů o něj není zájem, proto se zpracovává jinak. Větve byly podrceny, štěpku pak město využívá na mulčování výsadeb. Peníze za dříví zůstávají městu Kopřivnice. Náhradní výsadba by měla proběhnout ještě letos a pravděpodobně ve stejné lokalitě.

 

Třicet let trvání pěší turistiky seniorů připomíná od středy 6.3. výstava ve vestibulu kopřivnické radnice. Výstava, zaujme nejen obsahem, ale okouzlí ručním provedením. Ve druhé polovině devadesátých let vznikla v Turistickém oddíle TJ Tatra myšlenka uzpůsobit některé túry tak, aby splňovaly představy a možnosti jeho starších členů. Před 30 roky se díky nadšení Emila Václavíka nápad podařilo uvést do života. V jeho práci pokračoval Zdeněk Klečka a dnes je neoficiální vedoucím klubu   Antonín Vurst. Dnes je klub pod názvem Pěší turistika volným sdružením seniorů z Kopřivnice a přilehlého okolí. Senioři pořádají výlety vždy ve středu a v sobotu a nejméně dvakrát ročně podnikají celodenní výlety autobusem. V červnu je čeká například zájezd do Bílých Karpat. Expozice bude ve vestibulu k vidění do 15. dubna. Pro návštěvníky jsou navíc připraveny k nahlédnutí kroniky a vandrbuchy.

 

Čtvrtek 21. března 2019, 18.00 hodin, Akademická posluchárna KDK EPIDEMIE SVOBODY Městská knihovna Kopřivnice vás zve na promítání dokumentárního filmu z projektu Promítej i ty! Epidemie svobody (Režie Tereza Reichová, Hynek Reich Štětka, Česká republika, 2017, 67 minut. Proč je v Česku očkování povinné, když ve většině zemí západní Evropy mají rodiče právo volby? Neočkují tu doktoři děti příliš brzy? A mají vůbec čeští rodiče o očkování dostatek informací? Dokumentaristka Tereza Reichová s manželem Hynkem Reichem Štětkou hledají odpovědi na tyto a mnohé další otázky. S narozením dcery Žofky přišly obavy o její zdraví. Mladí manželé se vyzbrojují kamerou a točí vše, co by mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí, zda dceru očkovat, nebo ne. V diskusích s pediatry, s ministerstvem zdravotnictví, s kamarády, s babičkou malé Žofky i sami mezi sebou zjišťují, že vytvořit si na celý problém jasný a dobře podložený názor není zdaleka tak jednoduché. Vstup volný.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice