21. 12. 2022

Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. oznamuje, že Kontaktní místo KTK bude v době od 2. 1. 2023 do 4. 1. 2023 UZAVŘENO. V případě technických poruch volejte 556 821 076.

 

I letos dostanou Kopřivničané od města dárek v podobě stolního kalendáře. Jelikož v roce 2023 uplyne 75 let od povýšení Kopřivnice na město, připomene kalendář historii města prostřednictvím fotografií Jana Zahradníka. Fotky ukazují oslavy nejrůznějších svátků a výročí i běžný život v ulicích. Jeho distribuce do schránek všech domácností v Kopřivnici i místních částech bude zahájena před vánočními svátky. Kromě stolního kalendáře vydala Kopřivnice také nástěnný kalendář Fenomén Dana a Emil Zátopkovi, který je možné zakoupit přímo na radnici za 120 Kč.

 

Co vás čeká, když si o Vánocích naladíte program KTK? Tentokrát je připravena vánoční nadílka, složená ze dvou balíčků: v tom prvních bude záznam Koncertu Galia Brothers a Lenka Szabó Hrůzová z 13. 10. na letošním AEROVKA JAZZ FESTU. Letos byla Aerovka spojena s oslavou narozenin Marty Kubišové, která spolupracovala s kopřivnickým rodákem a hudebním skladatelem Zdeňkem Petrem. Ve druhém balíčku najdete záznam z domácí přehlídky MOTÝLEK S ÚSMĚVEM, která se konala v sobotu 5. listopadu v kulturním domě. Jde o vyhlášenou , tradiční přehlídku dramatické, taneční a hudební tvorby zdravotně handicapovaných dětí. Letos se představilo téměř 300 dětí a přehlídka trvala pět a půl hodiny.

 

PÁTEK – SOBOTA 23. – 24. prosince 2022-Betlémské světlo-Příbor. Přijďte svůj domov ozářit plamínkem Betlémského světla. Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Náměstí Sigmunda Freuda 9:00.

PÁTEK       9:00 – 11:00 hod.
PÁTEK     14:00 – 16:00 hod.
SOBOTA    9:00 – 11:00 hod.

 

Linka do Hranic málem skončila. Podstatné změny jsou od 11. prosince na lince 927 do Hranic na Moravě, která jezdí od 1. září 2021 jako přípojná linka na dálkové vlakové spoje. Její provoz financuje z 85 procent Moravskoslezský kraj, o zbytek nákladů se dělí města Nový Jičín, Kopřivnice a Příbor. Linka měla být původně zcela zrušena, s krajem se však ve spolupráci s Novým Jičínem, Kopřivnicí a Příborem podařilo dohodnout zachování alespoň nejvytíženějších spojů. Pozitivní novinkou pro cestující naopak je, že spoje si již nebude nutné objednávat a budou jezdit pravidelně každý den. Kvůli úsporám, a také kvůli nízké vytíženosti tak na lince 027 došlo ke snížení spojů – ve všední dny z 5 na 3 a o víkendu ze 4 na 1 v každém směru. Většina spojů již nezajíždí do Kopřivnice, ale končí buď v Novém Jičíně nebo v Příboře.

Konkrétně z Nového Jičína pojede autobus do Hranic ve všední dny v 5.31, 16:01 a 18.31 hodin. Ten poslední pojede i v neděli. Ranní a večerní autobusy vyjíždějí už z Příbora od škol. Zpáteční autobusy vyjíždějí z autobusového nádraží z Hranic ve všední dny v 6.15 a 16.45 hodin, který jede až do Příbora. Autobusy odjíždějící v 19.45 hodin a nedělní v 20.45 hodin jedou až do Kopřivnice na Alšovu ulici. Autobusy budou navíc v Hranicích čekat na zpožděné vlaky až půl hodiny.

 

Lyžařská sezona v Beskydech začíná, podražily skipasy i pobyty. Lyžování na sjezdovkách v Beskydech by mohlo začít zhruba v polovině prosince. Čeká se na déletrvající mrazy pro spuštění zasněžování. Lyžaři musí počítat s vyšší cenou za skipasy a například školy řeší, zda bude zájem o dražší lyžařské kurzy. Velkou otázkou nadcházející lyžařské sezony jsou ceny skipasů. A lyžaři musí počítat s tím, že oproti předchozí zimě budou dražší nejen skipasy, ale také další služby a ubytování, bude o polovinu vyšší, než bývala. Pro letošní sezonu je novinkou spojení s dalšími areály v Beskydech a je možno využít skipas se zvýhodněnou cenou.

 

VÁNOČNÍ PROGRAM VE ŠTRAMBERKU: KOLEDY POD VÁNOČNÍM STROMEM, ŽIVÝ BETLÉM-ČTVRTEK 22. 12. 2022, ŠTRAMBERK, NÁMĚSTÍ, PONDĚLÍ 26. 12. 2022, ŠTRAMBERK, NÁRODNÍ SAD, 15:00 HODIN.

 

ŽIVÝ BETLÉM-PÁTEK, 23. 12. 2022, PŘÍBOR, NÁMĚSTÍ, 15:30 HODIN.

 

CYKLUS UMĚNÍ V KINĚ: BALET LOUSKÁČEK-PÁTEK, 23. 12. 2022, KOPŘIVNICE, KINO, 16:30 HODIN, PŘENOS Z KRÁLOVSKÉ OPERY

 

ŠTĚPÁNSKÁ DISKOTÉKA-NEDĚLE 25. 12. 2022, KOPŘIVNICE, VLČOVICE, KULTURNÍ DŮM, 20:00 HODIN

 

ŠTĚPÁNSKÁ DISKOTÉKA-PONDĚLÍ 26. 12. 2022, KOPŘIVNICE, LUBINA, KATOLICKÝ DŮM, 19:00 HODIN

 

VÁNOČNÍ KONCERT THE PEOPLE-STŘEDA 28. 12. 2022, KOPŘIVNICE, KDK, 19:00 HODIN, ZNÁMÉ HITY  KARLA GOTTA, WALDEMARA MATUŠKY, MARIE ROTTROVÉ, YVONNE PŘENOSILOVÉ A DALŠÍ

 

KNIHOVNA V KOPŘIVNICI UZAVŘENA 22. 12. 2022-1. 1. 2023. UZAVŘENY VŠECHNY POBOČKY: SEVER, LUBINA, MNIŠÍ A VLČOVICE

 

NOVÝ ROK S OHŇOSTROJEM-NEDĚLE 1. 1. 2023, KOPŘIVNICE, SAD E. BENEŠE, 16:00 HODIN. VYSTOUPÍ PÍSNIČKÁŘKA KACZI, VSTUP VOLNÝ.

 

Zastupitelé schválili rozpočet, poprvé začíná sedmičkou

 

Ve čtvrtek 15. prosince se konalo 2. zasedání nového Zastupitelstva města Kopřivnice. Během zhruba tříhodinového jednání přijali zastupitelé 40 usnesení. Jedním z nejdůležitějších bodů programu byl návrh rozpočtu na příští rok, který byl téměř bez připomínek schválen. Poprvé v historii města překračuje hranici 700 milionů korun.  
Ve smyslu třídění podle příjmů a výdajů daného roku sice schválený rozpočet počítá se schodkem, ovšem při započtení přecházejících zůstatků z letošního roku je bilance rozpočtu vyrovnaná. Na straně příjmů i výdajů bude více než 773 milionů korun. Rozpočtově nejvýznamnějším zdrojem jsou opět daňové příjmy, včetně příjmů ze správních a místních poplatků. Jejich výše se odhaduje na 463 milionů korun, což je přibližně 60 procent všech zdrojů rozpočtu. Dalšími jsou dotace a běžné příjmy plynoucí z činnosti jednotlivých odborů. Výdaje rozpočtu jsou zejména provozní, v oblasti školství, kultury, cestovního ruchu a sportu, veřejných služeb či výdaje na opravy a údržbu majetku. Mezi největší plánované investice patří dokončení revitalizace centra města, na které je v novém rozpočtu vyčleněno 80 milionů korun. Dalšími významnými investicemi budou dokončení odkanalizování místních částí (22 milionů) či protipovodňová opatření na Holotě v Lubině (16,2 milionu). Rozpočet počítá také s 20milionovou rezervou pro případ nečekaných událostí. Po schválení rozpočtu mohli zastupitelé projednat také dotace pro sportovní kluby. Individuální dotace v celkové výši 2,7 milionu korun získají Klub házené Kopřivnice, Hockey Club Kopřivnice, Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice a FC Vlčovice-Mniší. O více než 11 milionů korun z Dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit se podělí dalších sedmadvacet místních klubů – dvacet dotací přesahujících 50 tisíc schválilo zastupitelstvo, o nižších částkách rozhodla už v závěru listopadu rada města. Schválena byla rovněž dotace ve výši 700 tisíc korun na zajištění 11. ročníku Kopřivnických dnů techniky a vyhlášení dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti s celkovou alokací 700 tisíc korun. Mimo to byly zřízeny nové výbory pro místní části Lubinu, Mniší a Vlčovice, neboť ty původní zanikly s koncem funkčního období předchozího zastupitelstva. Výbory jsou poradními, iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva a jejich hlavním smyslem je efektivní zapojování obyvatel místních částí do veřejného života. Do každého výboru bylo zvoleno 11 členů. Všechna přijatá usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice jsou k dispozici na webu města.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice