21. 4. 2021

Další měsíce čekání před sebou mají všichni příznivci Kopřivy. Pořadatelé museli kvůli platným protiepidemickým opatřením přehlídku netradičního divadla plánovanou na duben přesunout na 16.–18. září. Přehlídce samotné bude stejně jako v minulých letech předcházet diskuzní kulatý stůl na téma, které se pak odrazí také v dramaturgii přehlídky. Ten by se měl uskutečnit už 3. září. Pandemie koronaviru způsobila, že rok 2020 byl první od roku 1987, kdy se Kopřiva neuskutečnila. Uzavření celého sektoru kultury znemožnila nejen tradiční dubnový termín přehlídky, ale nevyšel ani náhradní termín v říjnu. Druhá vlna pandemie zhatila i úvahy o zkrácené podobě Kopřivy v listopadu.

 

Jarní Novojičínský jarmark se odkládá na pátek 30. dubna od 8:00 do 17:00 hodin. Důvodem je přerušení dodávky elektřiny v oblasti Masarykova náměstí, která proběhne v pátek 23. dubna a zasáhne i zdejší obchody. Ze solidarity k jejich majitelům a provozovatelům jsme se rozhodli Novojičínský jarmark, původně plánovaný na 23. dubna, o týden odložit.

 

Učitelky z Mateřské školy Pionýrské připravily především pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče aktivitu s názvem Ze života hmyzu. V parku pod mateřskou školou na Pionýrské ulici je od čtvrtka 22. dubna do neděle 9. května umístěno deset cedulek, na kterých bude graficky vyobrazen nejen hmyz, ale také krátká zajímavost o něm. Děti jsou letáčkem motivovány k pomoci při probouzení hmyzích kamarádů, a to tak, že doma namalují kamínek s motivem jejich oblíbeného hmyzu. Kamínek pak mají položit k nejsympatičtějšímu hmyzímu kamarádovi, který bude čekat na cedulce v parku. Cílem této akce není pouze hravou formou představit dětem hmyzí kamarády, evokovat v nich pozitivní vztah k těmto tvorům a motivovat je k jejich ochraně a přestat se hmyzu bát. Rodiče dětí si mohou na jedné z informačních cedulí přečíst názvy knih, ze kterých autorka cedulek čerpala inspiraci pro texty a odkud pochází ilustrace hmyzu.

 

Otevření hradu Hukvaldy letos nahradí dobový film se šermířskými souboji. Ani letošní zahájení sezony na hradě Hukvaldy se neobejde bez tradičních ukázek šermířských soubojů a ukázek dobových zbraní. Tentokrát však bez přítomnosti návštěvníků, kteří však nebudou o podívanou ochuzeni. Rozvolnění koronavirových omezení ještě nepostoupilo natolik, aby mohla být otevřena brána pro veřejnost. Hrad proto ukázky zaznamená do dobového filmového dokumentu, který si lidé budou moci kdykoli přehrát na internetu. Barbora Kožušníková, kastelánka hradu Hukvaldy, uvedla, že se rozhodli natočit dobový film na téma Slavnostního otevření hradu roku 2021. Tímto počinem chtějí podpořit kulturní dění na hradě a blízkém okolí v této nelehké době. V podhradí hradu Hukvaldy láká návštěvníky výstava modelů hradů a zámků. Lidé mohou podpořit hrad Hukvaldy koupením elektronické vstupenky. Tu bude možné uplatnit kdykoli po otevření hradu. 

 

Rekonstrukce bytů zvláštního určení startuje. Příští týden bude zahájena komplexní rekonstrukce Domu s byty zvláštního určení č. 650 na Masarykově náměstí. Po odkanalizování místních částí a revitalizaci centra města jde o třetí největší investici letošního roku, která vyjde na téměř 33 milionů korun.

Byty v tomto domě, dříve známém jako Dům s pečovatelskou službou, jsou malometrážní jednotky vlastněné městem, určené zejména pro bydlení seniorů a tělesně handicapovaných občanů. Správu těchto bytů zajišťuje Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, které v případě zájmu poskytuje jejich obyvatelům i pečovatelskou službu. V současnosti je obsazeno jednadvacet ze sedmadvaceti bytových jednotek. Tři z nich přitom vznikly teprve nedávno, a to rekonstrukcí nevyužívaných nebytových prostor za 2,6 milionu korun. Cílem právě startujícího projektu je snížení energetické náročnosti objektu a kompletní výměna všech vnitřních technických instalací, které jsou dnes již ve špatném technickém stavu. Díky rekonstrukci se budova z 20. let minulého století dočká zateplení, nových oken z prostor bývalých pavlačí a vstupních dveří do jednotlivých bytů, výměny rozvodů vody, odpadů, elektřiny, vytápění i vzduchotechniky. V každém bytě bude navíc vyměněna kuchyňská linka a kompletně rekonstruována koupelna i toaleta. „Rekonstrukce bude zahájena předáním staveniště 28. dubna a následným prováděním prací ve společných prostorách domu, od 17. května se stavebníci přesunou do bytů. Práce v bytech budou probíhat v etapách po šesti bytových jednotkách. Jelikož jde o opravdu velké stavební zásahy, budou dotčení nájemníci na 3 až 4 týdny přestěhováni do náhradních bytů, které jsou v tomto domě k dispozici,“ uvedl Miloš Sopuch z odboru majetku města. Úpravy poslední trojice bytů by měly být dokončeny začátkem října, tedy ještě před zahájením topné sezony. Všechny zbývající práce musí mít zhotovitel, jímž je firma Therm, hotovy do konce listopadu.

Projekt byl podpořen více než 5milionovou dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, zbývajících 27 milionů korun zaplatí město. „Jsme rádi, že se v městském rozpočtu podařilo vyčlenit potřebnou částku, protože poskytnout občanům kvalitní bydlení je jednou z našich hlavních priorit. Rekonstrukce sice bude pro nájemníky v domě náročná, ale výsledek jim přinese skutečně výrazné zvýšení komfortu bydlení. Díky energetickým opatřením navíc dojde k velkým úsporám v oblasti spotřeby energií, zejména za vytápění objektu,“ shrnul přínosy projektu místostarosta Dušan Krompolc, který je garantem za bydlení i za sociální oblast.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice