22. 10. 2012

 

Poštovní schránka KTK  pro soukromou inzerci, umístěná na kontaktním místě na ulici Obránců míru 988 je mimo provoz, z důvodu revitalizace domu. Využívejte schránku v sídle studia kabelové televize – budova ANEXu na ul. Záhumenní, vedle Medical centra a České spořitelny. Děkujeme za pochopení!

 

 

ASK Tatra  Kopřivnice zavádí nově cvičení pro zdraví. Cvičení je určeno pro  ženy a muže nad 50 let. Pravidelné cvičení bude probíhat v tělocvičně na zimním stadioně vždy v pondělí od 10.0 hod. Cvičení povede zkušená cvičitelka s dlouholetou praxí ve vedení cvičení této kategorie.

 

 

Velkoobjemové vany na biologický odpad jsou přistavovány vždy v pátek dopoledne a odváženy v pondělí dopoledne. Od 26. – 29. října  v Lubině na točně autobusů, v Lubině Větřkovicích, ve Vlčovicích u mostu směr Mniší, ve Vlčovicích u KD, naproti č.p. 88, u zastávky ČSAD, u č.p. 54. V Mniší u zastávky ČSAD, u KD, u č.p. 174, 109 a 159.

 

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že 31. října v době od  08:00 – 14:00 hodin dojde z důvodu opravy poruchy vod. sítě k přerušení dodávky pitné vody na ulici Janáčkova. V dané části budou rozmístěny na veřejných místech letáčky s oznámením.

 

 

DDM Kopřivnice pořádá Strašidla na Šostýně – 10. ročník – neděle 28. 10. 2012 (státní svátek). Doporučený začátek cesty 13-15:30 hod. Nejenom rodiče s dětmi zveme na zábavně-naučnou stezku, na které budete mít možnosti poznat okolí hradu Šostýn a potkat historické postavy a strašidla. Začátek cesty bude u Husovy lípy v Kopřivnici (naproti koupališti), kde každý účastník obdrží strašidelnou kartu a poté mu bude ukázán směr cesty. U strašidel bude pak muset splnit neobyčejné úkoly. Na každého malého odvážlivce samozřejmě čeká sladká odměna. Těší se na Vás Hejkal, Vodník, Hradní pán, Oblud a Žalud, Kat, čarodějnice, Bílá paní, Smrťák…

 

 

Ve dnech 1. – 19. 11. 2012  bude v prostorách Kulturního domu Kopřivnice umístěna výstava mapující činnost humanitární organizace Adra v uplynulých dvaceti letech. Tato výstava probíhá u příležitosti 20. výročí založení  humanitární organizace ADRA v ČR a veřejnost má na tuto výstavu volný vstup.

 

 

Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice

Starosta města svolává na středu 24. října 2012 13. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, které se uskuteční na městském úřadě v konferenční místnosti (10. patro, č. dv. 1084), Štefánikova 1163/12, Kopřivnice.

Zahájení zasedání je stanoveno na 17.00 hodin.

 

Program zasedání:

I.1                    Zahájení

I.2                    Zpráva ověřovatelů zápisu

I.3                    Schválení ověřovatelů zápisu

I.4                    Schválení programu, schválení způsobu hlasování

I.5                    Jmenování návrhové komise            

II.                     Projednání Smlouvy o úvěru na financování projektu „Modernizace CZT Kopřivnice“

III.                    Různé

IV.                   Zpráva návrhové komise – kontrola přijatých usnesení

V.                    Závěr zasedání

 

 

 

Ve čtvrtek 25. října od 15 hodin se v zasedací místnosti v 10. patře kopřivnické radnice uskuteční školení pro řidiče v seniorském věku. Zváni jsou všichni, kdo chtějí oprášit své teoretické znalosti a seznámit se s novinkami pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Školení pod vedením zkušeného lektora Miroslava Marka je jednou z aktivit Kopřivnického roku aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce, díky němuž se senioři v Kopřivnici letos rozhodně nenudí. V rámci projektu MoSeK (tedy „Moudří senioři v Kopřivnici“) již měli možnost absolvovat besedy o novinkách v sociální oblasti nebo o energeticky úsporném chování, seminář finanční gramotnosti i přednášku o tom, jak se účinně bránit při napadení.

Ve spolupráci s městskou knihovnou proběhla mezigenerační výtvarná a literární soutěž či řada zajímavých přednášek v rámci Akademie třetího věku. Kopřivničtí skauti pro seniory připravili velmi úspěšný kurz základů práce s počítačem a kromě toho vzniká speciální skautská družina pro mladší seniory, kteří se chtějí podílet na organizací akcí a zapojovat se do aktivit junáckých oddílů. Spousta dříve narozených Kopřivničanů využila rovněž možnost protáhnout svá těla a zúčastnila se turistického Pochodu všech generací, pokračování oblíbených kurzů sebeobrany či vydařeného Sportovního dne.

Při účasti na jednotlivých akcích sbírají senioři razítka do speciálních kartiček, které mohou do 31. října odevzdat, a tím se zařadit do slosování o pěkné ceny. Účastníci s největším počtem nasbíraných razítek postoupí navíc do losování o odměnu pro „Aktivního seniora 2012“. Losování a závěrečné vyhodnocení všech aktivit proběhne na Podzimním večeru pro seniory, který je naplánován na 29. listopadu 2012.

 

Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce probíhá v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, ve spolupráci s městskou knihovnou a místním střediskem Junáka. Vzhledem k rozsáhlosti projektu činí celkové náklady téměř 140 tisíc korun, přičemž zhruba sedmdesát procent této částky pokryje dotace Moravskoslezského kraje.

 

 

K galerie v Šustalově vile je od 12. do 21. října zavřena. Následuje výstava obrazů a kreseb Timeline Ľubomíry Peručić Smolinské v termínu od 23. 10. do 25. 11. 2012. Vernisáž se koná 23. 10. 2012 v 17.00 hod.

 

 

Den vzniku samostatného československého státu Kopřivnice oslaví již ve čtvrtek 25. října tradičním vzpomínkovým setkáním u pomníku TGM a slavnostním koncertem Wihanova kvarteta, na němž budou předána čestná občanství a tituly Významná osobnost města.

Tradiční vzpomínkové setkání u pomníku TGM se uskuteční v 17 hodin. Zváni jsou na něj všichni, kdo si chtějí připomenout události roku 1918 a uctít památku těch, kteří se zasloužili o ukončení první světové války a vznik samostatného Československa. Kytice k pomníku prvního československého prezidenta položí představitelé města, členové Masarykova demokratického hnutí a zástupci Vojenského sdružení rehabilitovaných. Vzácným hostem bude dlouholetý šéf rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček a slavnostní atmosféru setkání podtrhne vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice.

Od pomníku se program přesune do kulturního domu, kde v 18 hodin začne slavnostní koncert spojený s předáváním ocenění města. Čestné občanství města získají: významný sokolský činovník a účastník odboje Jan Vašek, učitel, divadelník a předseda Masarykovy společnosti Bohumil Matula, dlouholetý starosta městyse Kopřivnice Josef Socha, významný účastník odboje gen. Otakar Sviták, československý zahraniční voják plk. Emil Palichleb a již zmiňovaný Pavel Pecháček, který je mimo jiné hlavním garantem uznávané kopřivnické akce „Myšlenky TGM a současnost“.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice