24. 10. 2012

 

Kafka 2012: 2. – 3. listopadu, obřadní síň města Kopřivnice. Vstup volný.

 

 

Program KTK – archív: „KOZ 2“ – dokument o výstavbě druhé části kulturního domu (1997)– vysílání od pátku 2. 11. 2012 do pátku 9. 11. 2012.

 

 

Na internetových stránkách Kopřivnice byla opět spuštěna aukce nevyužitého majetku města. I tentokrát jsou mezi nabízenými předměty takové, které by za městský majetek považoval málokdo – zájemci mohou vydražit například několik jízdních kol, kuchyňské zařízení, piano, 520 metrů žulových obrub či dokonce traktor. V městských aukcích se objevuje nejen nevyužívaný majetek města a jeho příspěvkových organizací, ale také nejrůznější ztráty a nálezy: „Žulové obruby pocházejí z rekonstruované ulice Štefánikovy, kuchyňské zařízení je z restaurace v kulturním domě, piano patřilo osvětové besedě ve Vlčovicích a traktor používala správa sportovišť. Jízdní kola patří mezi nálezy, které si jejich původní majitelé nevyzvedli. Každý nalezený předmět je na radnici uschován po dobu šesti měsíců, a pokud se nepodaří zjistit jeho majitele, připadá marným uplynutím zákonné lhůty do vlastnictví města. Předměty, které může město využít, jsou zařazeny do evidence majetku, věci městem nevyužitelné jsou rozprodány v aukcích a ty nefunkční projdou likvidací. Průběžně aktualizovaný seznam ztrát a nálezů je k dispozici na www.koprivnice.cz pod záložkou Radnice. Aukce nevyužitého majetku města se konají zpravidla dvakrát ročně, přičemž ta aktuální končí v úterý 30. října 2012 ve 13 hodin.

 

Kopřivnická diabolka 2012 Závod jednotlivců II. kategorie pro vzduchovou pušku a pistoli –    Střelnice SSK TATRA Kopřivnice v suterénu radnice města Kopřivnice. 27. 10. 2012 – pistolové disciplíny, 28.10.2012 – puškové disciplíny.  Začátek prezentace – 7:30 hod.

 

 

Ve dnech 1. – 19. 11. 2012  bude v prostorách Kulturního domu Kopřivnice umístěna výstava mapující činnost humanitární organizace Adra v uplynulých dvaceti letech. Tato výstava probíhá u příležitosti 20. výročí založení  humanitární organizace ADRA v ČR a veřejnost má na tuto výstavu volný vstup.

 

 

Dne 7. 11. v době od cca 08:00 – 14:00 dojde z důvodu prací na vod.  síti k přerušení dodávky pitné vody v části obce Lubina.

 

 

Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice

Starosta města svolává na středu 24. října 2012 13. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, které se uskuteční na městském úřadě v konferenční místnosti (10. patro, č. dv. 1084), Štefánikova 1163/12, Kopřivnice.

Zahájení zasedání je stanoveno na 17.00 hodin.

 

Program zasedání:

I.1                    Zahájení

I.2                    Zpráva ověřovatelů zápisu

I.3                    Schválení ověřovatelů zápisu

I.4                    Schválení programu, schválení způsobu hlasování

I.5                    Jmenování návrhové komise            

II.                     Projednání Smlouvy o úvěru na financování projektu „Modernizace CZT Kopřivnice“

III.                    Různé

IV.                   Zpráva návrhové komise – kontrola přijatých usnesení

V.                    Závěr zasedání

 

 

 

Ve čtvrtek 25. října od 15 hodin se v zasedací místnosti v 10. patře kopřivnické radnice uskuteční školení pro řidiče v seniorském věku. Zváni jsou všichni, kdo chtějí oprášit své teoretické znalosti a seznámit se s novinkami pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Školení pod vedením zkušeného lektora Miroslava Marka je jednou z aktivit Kopřivnického roku aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce, díky němuž se senioři v Kopřivnici letos rozhodně nenudí. V rámci projektu MoSeK (tedy „Moudří senioři v Kopřivnici“) již měli možnost absolvovat besedy o novinkách v sociální oblasti nebo o energeticky úsporném chování, seminář finanční gramotnosti i přednášku o tom, jak se účinně bránit při napadení.

Ve spolupráci s městskou knihovnou proběhla mezigenerační výtvarná a literární soutěž či řada zajímavých přednášek v rámci Akademie třetího věku. Kopřivničtí skauti pro seniory připravili velmi úspěšný kurz základů práce s počítačem a kromě toho vzniká speciální skautská družina pro mladší seniory, kteří se chtějí podílet na organizací akcí a zapojovat se do aktivit junáckých oddílů. Spousta dříve narozených Kopřivničanů využila rovněž možnost protáhnout svá těla a zúčastnila se turistického Pochodu všech generací, pokračování oblíbených kurzů sebeobrany či vydařeného Sportovního dne.

Při účasti na jednotlivých akcích sbírají senioři razítka do speciálních kartiček, které mohou do 31. října odevzdat, a tím se zařadit do slosování o pěkné ceny. Účastníci s největším počtem nasbíraných razítek postoupí navíc do losování o odměnu pro „Aktivního seniora 2012“. Losování a závěrečné vyhodnocení všech aktivit proběhne na Podzimním večeru pro seniory, který je naplánován na 29. listopadu 2012.

 Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce probíhá v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, ve spolupráci s městskou knihovnou a místním střediskem Junáka. Vzhledem k rozsáhlosti projektu činí celkové náklady téměř 140 tisíc korun, přičemž zhruba sedmdesát procent této částky pokryje dotace Moravskoslezského kraje.

 

 

Den vzniku samostatného československého státu Kopřivnice oslaví již ve čtvrtek 25. října tradičním vzpomínkovým setkáním u pomníku TGM a slavnostním koncertem Wihanova kvarteta, na němž budou předána čestná občanství a tituly Významná osobnost města.

Tradiční vzpomínkové setkání u pomníku TGM se uskuteční v 17 hodin. Zváni jsou na něj všichni, kdo si chtějí připomenout události roku 1918 a uctít památku těch, kteří se zasloužili o ukončení první světové války a vznik samostatného Československa. Kytice k pomníku prvního československého prezidenta položí představitelé města, členové Masarykova demokratického hnutí a zástupci Vojenského sdružení rehabilitovaných. Vzácným hostem bude dlouholetý šéf rádia Svobodná Evropa Pavel Pecháček a slavnostní atmosféru setkání podtrhne vystoupení Pěveckého sdružení Kopřivnice.

Od pomníku se program přesune do kulturního domu, kde v 18 hodin začne slavnostní koncert spojený s předáváním ocenění města. Čestné občanství města získají: významný sokolský činovník a účastník odboje Jan Vašek, učitel, divadelník a předseda Masarykovy společnosti Bohumil Matula, dlouholetý starosta městyse Kopřivnice Josef Socha, významný účastník odboje gen. Otakar Sviták, československý zahraniční voják plk. Emil Palichleb a již zmiňovaný Pavel Pecháček, který je mimo jiné hlavním garantem uznávané kopřivnické akce „Myšlenky TGM a současnost“.

 

 

Pořádáte akce pro veřejnost? Zveřejněte je v městském kalendáři! Město Kopřivnice připravuje stolní kalendář na rok 2013, jehož součástí bude mimo jiné přehled kulturních, společenských a sportovních událostí. Pokud v příštím roce plánujete v Kopřivnici nějakou zajímavou akci a chcete, aby byla zveřejněna v kalendáři distribuovaném do všech kopřivnických domácností, neváhejte nás kontaktovat. Informace o Vašich akcích zasílejte do 12. 11. 2012 na e-mailovou adresu ic@koprivnice.cz.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice