22. 2. 2023

Termíny na vítání občánků. V případě Vašeho zájmu se můžete přihlásit telefonicky na číslech 556 879 436, případně 737 114 246. Dále můžete kontaktovat Ilonu Mazalovou pomocí emailové adresy ilona.mazalova@koprivnice.cz nebo rovnou osobně na Městském úřadě v 7. podlaží, dveře číslo 743. Součástí obřadu je zapsání rodičů do pamětní knihy města, pro čerstvě narozené občánky je vždy připraven dárek a pamětní list, pro rodiče pak květina a perník. Nedílnou součástí je kulturní vystoupení dětí z místních škol.

TERMÍNY VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2023

ČTVRTEK, 2.3.2023

ČTVRTEK, 8.6.2023

ČTVRTEK, 7.9.2023

ČTVRTEK, 2.11.2023

TELEFON 556 879 436, 737 114 246,EMAIL ILONA.MAZALOVA@KOPRIVNICE.CZ, MÚ 7. PODLAŽÍ, DVEŘE ČÍSLO 743

 

Střední škola v Kopřivnici po 15 letech otevírá nový studijní obor, logistika a finanční služby. V současnosti nabízí 3 maturitní obory pro absolventy ZŠ, 1 maturitní obor nástavbového studia pro absolventy učebních oborů, 6 oborů učebních a 2 obory Vyšší odborné školy. Školu letos navštěvuje 400 žáků, z  90 % jde o chlapce. Nový čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou by měl do školy přilákat více dívek. Nový obor podpořilo Ministerstvo obrany ČR, a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, úřad práce i 3 vysoké školy a všechny základní školy na Novojičínsku. Zájem o studenty s tímto vzděláním potvrdily i desítky firem v Kopřivnici a v okolí. Obor Logistické a finanční služby přivítá první studenty 1. 9. 2023, přihlášky je potřeba doručit do 13. 3. 2023 a 1. kolo přijímacích zkoušek je vypsáno na 13. 4. Název školy se zkrátil z původního VOŠ SOŠ a SOU na SŠ a VOŠ, Kopřivnice, p. o.

 

LIDEM PO MRTVICI I JEJICH BLÍZKÝM POMŮŽE NOVÁ WEBOVÁ APLIKACE. Nová webová aplikace CMP RÁDCE koncentruje rady, tipy a podporu lidem, kterým do života vstoupila CMP, tedy cévní mozková příhoda. CMP RÁDCE vznikl díky spolupráci Moravskoslezského kraje, Ostravské univerzity, VŠB-TUO a Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách Praha.

„Mrtvice dokáže celým rodinám obrátit život vzhůru nohama. Lidé, které cévní mozková příhoda postihla, se zotavují každý jinak. Ti šťastnější se vrátí do běžného života. Jsou bohužel i pacienti, kteří se už již nikdy neobejdou bez pomoci svého okolí. Právě těm a jejich blízkým, doufám, pomůže CMP RÁDCE. Na tomto webu je koncentrováno vše, co by pečující či pacienti mohli potřebovat. Nejrůznější tipy a rady, kontakty na odlehčovací služby nebo svépomocné skupiny v regionu, odkazy, články, ale i životní příběhy lidí po mrtvici. Lidé si zde tedy mohou nejen vyhledávat užitečné informace, ale mohou zde sdílet své zkušenosti a navzájem podporovat,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a doplnil, že nový nekomerční web vznikl jako výsledek tříletého projektu Výzkum podpůrných sítí a vývoj informačního systému v neformální péči o osoby po cévních mozkových příhodách.

Projekt řídili zástupci Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, odborným garantem bylo Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách Praha, které bude web CMP RÁDCE spravovat. Technická stránka projektu a tvorba webu byla na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.

V rámci projektu je Moravskoslezský kraj aplikačním garantem. „Tvůrci obsahu s námi vše konzultovali po sociální stránce, sdíleli jsme s nimi naše zkušenosti z oblasti podpory neformální péče, pomáhali jsme také s administrací projektu. Teď je naším hlavním úkolem postarat se o to, aby se výstupy projektu, tedy zejména webová aplikace, o které tu hovoříme, dostala k těm, kteří ji budou využívat. Informovali jsme o ní Sdružení praktických lékařů, obecní úřady a jejich sociální úseky, krajské úřady v rámci celé republiky, ale i Ministerstvo práce a sociálních věcí,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil s tím, že další odborné články a informace jsou na stránkách Ostravské univerzity.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice