22. 5. 2013

 

Radnici čeká oprava vstupního schodiště. Vstupní schodiště kopřivnické radnice, na jehož neutěšeném stavu se podepsala letošní zima, se v následujících dnech dočká komplexní rekonstrukce. Po dobu stavebních prací, tedy od 24. května zhruba do 17. června, dojde k uzavření hlavního vchodu do budovy – návštěvníci však budou moci využít bezbariérový vstup v jeho bezprostřední blízkosti. Práce budou zahájeny demontáží stávajícího zábradlí a vybudováním provizorního schodiště pro přístup k bankomatu. Poté dojde k odstranění zbývající dlažby, sanaci a hydroizolaci železobetonové konstrukce a nakonec k realizaci nášlapného povrchu a nového zábradlí. Původní dlažbu nahradí speciální směs kameniva a pryskyřice, díky níž bude povrch celistvý a především více odolný vůči zevním vlivům. Oprava schodiště vyjde městský rozpočet na více než 150 tisíc korun.

 

 

Kopřivnice zakázala podomní prodej. Od 18. května 2013 platí v Kopřivnici zákaz podomního a pochůzkového prodeje. Radní vydali Tržní řád regulující prodej zboží a služeb mimo provozovny, které jsou k tomuto účelu určeny. Cílem je zamezit obtěžování obyvatel města a také případům nekorektního chování obchodníků, zejména vůči seniorům.  Vydáním nařízení reagovala rada města na množící se stížnosti občanů, kterým vadili dotěrní a neodbytní obchodníci nabízející nejrůznější zboží a služby přímo v bytech, domech, kancelářích nebo městském centru. Tržní řád všechny tyto formy prodeje zakazuje a dává občanům možnost obrátit se na městskou nebo státní policii, pokud se budou cítit podobnými praktikami obtěžováni. Podomní a pochůzkoví prodejci velmi často nabízejí nevýhodné smlouvy či nekvalitní zboží za přemrštěné ceny. Zaměřují se především na seniory, kteří se jejich trikům mnohdy nedokáží bránit. Výjimkou nejsou ani případy, kdy je činnost fiktivních obchodníků pouze záminkou pro kriminální činnost. Jediným veřejným prostranstvím, kde nový Tržní řád povoluje prodej, je tržiště na tzv. zelném trhu pod budovou Tatrovanky. Mimo tržiště budou stánkaři v ulicích města k vidění pouze během akcí pořádaných nebo povolovaných městem, což jsou například mikulášské, vánoční a velikonoční jarmarky, Bartolomějská pouť nebo farmářské trhy. Na dodržování nařízení bude dohlížet městská policie a za jeho porušení bude obchodníkům hrozit až třiceti tisícová pokuta.  Nařízení se nevztahuje na veřejné sbírky a problémem nebudou ani obvyklé prodejní akce v Lubině, Mniší a Vlčovicích, a případy, kdy si lidé návštěvu obchodníka sami objednají.

 

 

Teplo a Komterm se dohodly na spolupráci.Společnost TEPLO Kopřivnice se dohodla se stávajícím výrobcem a dodavatelem tepla KOMTERM na spolupráci při projektu Modernizace centrálního zásobování teplem v Kopřivnici. Hlavním cílem obou společností je vybudování spolehlivého a úsporného systému dodávek, který zajistí rozumný cenový vývoj tepla pro konečné spotřebitele.

Projekt řeší modernizaci rozvodů tepla v délce 17,5 km, instalaci asi dvou stovek objektových předávacích stanic a vybudování nového tepelného zdroje na zemní plyn s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Některé části horkovodního potrubí v Kopřivnici mají více než 40 let, takže nutně potřebují obměnit, aby nedocházelo k haváriím a neplánovaným výpadkům dodávek tepla. Stávající systém centrálního zásobování teplem je navíc předimenzovaný a až 20 procent vyrobeného tepla se v rozvodech ztrácí. To vše se samozřejmě odráží v ceně, kterou za teplo platí občané. Modernizací systému chceme zajistit především rozumný cenový vývoj tepelné energie pro konečné spotřebitele, uvedl ředitel společnosti TEPLO Igor Kocurek hlavní důvody, proč město o realizaci projektu usiluje. Dohoda s vlastníkem (KOMTERM, a. s.) a provozovatelem (KOMTERM Morava, s. r. o.) kopřivnické teplárny bude pro společnost TEPLO znamenat snížení investičních nákladů: „Díky spolupráci s KOMTERMEM budeme moci optimalizovat a částečně redukovat plánovanou výstavbu rozvodů a zároveň nebudeme muset náš nový zdroj výkonově dimenzovat na plnou spotřebu soustavy. Část totiž pokryje nový zdroj KOMTERMU na spalování biomasy, který se společnost chystá vybudovat ještě v letošním roce,“ přiblížil přínosy nově navázaného partnerství Igor Kocurek. Spolupráce umožní zúčastněným stranám efektivněji realizovat popsané aktivity a pro odběratele bude znamenat snížení nákladů a zvýšení kvality i bezpečnosti dodávek tepla. Předpokládané náklady projektu společnosti TEPLO přesahují 350 milionů korun, přičemž až 100 milionů pokryje evropská dotace z Operačního programu Podnikání a inovace. Zbytek bude financován formou bankovního úvěru od České spořitelny. Záruky za splacení úvěru poskytuje firma Tenza vlastnící 49,5% podíl společnosti TEPLO. Dalšími vlastníky jsou město Kopřivnice a Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice. „Již v loňském roce jsme vybudovali dílčí části potrubních sítí tak, abychom se vyhnuli kolizi s dalšími probíhajícími stavbami na území Kopřivnice. Zahájení hlavních prací se však plánuje až na podzim a jejich ukončení předpokládáme do konce roku 2014,“ doplnil ředitel.

 

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že budou probíhat tyto odstávky vody: dne 22. května od 9:00 – 14:00 hodin nepoteče voda na ulici 1. května, Dělnické, Na Luhách a Mírové. Dne 27. května od 8:00 – 14:00 hod na ulici České, Obránců míru, K Pasekám, 31. května od 8:00 – 14:00 hodin v Lubině nad mléčnou farmou. Od 2. – 31. května budou v Kopřivnici pracovníci společnosti Ovod provádět pravidelné opisy vodoměrů.

 

 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 22. května od 7:30 – 15:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie pro obec Lubina – trafostanice FAVEA, Haškovec a  24. května od 7:20 – 12:20 hodin v obci Lubina – Drnholec, 27. května od 7:20 – 10:00 hodin na ulici Duhové a Záhumení.

 

 

Z důvodu komplexního čištění místních komunikací a parkovišť bude na uvedených ulicích v uvedených termínech dočasně zakázáno stání motorových vozidel. Vozidla nerespektující zákazové značení budou odtažena. Dne 22. května na ulici Alšově, Duhové, Máchové, P. Nerudy Janáčkově, 23. května v části ulice Štramberské, na ulici Horní, Bratří Vašků a Na Vápenkách. Dne 24. května bude probíhat čištění v části ulice Dělnické, Na Luhách, Mírové a ulici 1. května.

 

 

Velkoobjemové vany na biologický odpad budou přistaveny od 24. – 27. května v Lubině za kruhovým objezdem, v Lubině Na hrázi, u mostu, vedle domu s č.p. 437, č.p. 4, v Lubině na točně autobusů, na rozcestí pod přehradou, ve Vlčovicích u mostu a u KD.

 

 

Dne 23. 5. 2013 v 17:00 bude v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici zahájená výstava s názvem „Salon první republiky“, dovíte se co, kdy a kam se nosilo. Součásti zahájení výstavy bude komentovaná módní přehlídka dobových modelů.

 

 

23. 5. začíná KOPŘIVNICKÁ BEDNA – nepostupová přehlídka dětského a studentského divadla v DDM trvá až do neděle 26. 5.

 

 

Muzeum Fojtství v Kopřivnici Vás srdečně zve na přednášku Mgr. Jany Koudelové, Ph.D. na téma: Opomenutý svědek minulosti – budova bývalého zemanství č. p. 72 v Kopřivnici, která se koná ve čtvrtek 23. května 2013 v 17h.Nepříliš udržovaně vyhlížející přízemní stavba někdejšího zemanství, byť s novou střechou, se nachází na ulici Boženy Němcové v Kopřivnici. Ačkoli se patrně jedná o nejstarší budovu ve městě, v současnosti nelze očekávat, že by se tato památka mohla stát vyhledávaným cílem případných turistů. Přednáška se pokusí přiblížit nejen výsledky operativního průzkumu uskutečněného v souvislosti s dílčí rekonstrukcí bývalého zemanství v roce 2010, ale také představí významné mezníky v historii této osobité památky, která jistě stojí za pozornost.

 

 

Městská knihovna Kopřivnice v rámci cestovatelského cyklu zve všechny zájemce na přednášku Izrael, země zaslíbená. Kdy a jak vznikl biblický a novodobý Izrael? Kdo jsou jeho obyvatelé? Jak se žije v Jeruzalémě – městě tří náboženství? Lze vyřešit problémy na středním východě? Odpovědi na tyto otázky nám nastíní Ing. Rudolf Machala, který navštívil Izrael celkem pětkrát, v letech 2004-2006, 2010 a 2011. Ve čtvrtek 23. května v 18:00 hodin, čítárna knihovny v kulturním domě.

 

 

V pátek 24. května se kostel sv. Bartoloměje připojí k dalším ročníku Noci kostelů. Na programu bude komentovaná prohlídka kostela, přednáška, výstava, varhanní recitál či možnost prohlídky celé stavby, včetně kůru a kostelní věže. Kostel bude pro všechny zájemce otevřen od 18. hodiny až do půlnoci.

 

 

XIV. Setkání cimbálových muzik pod Radhoštěm – 23. – 25. května 2013, Frenštát p. R. Bohaté tradice valašské kultury Karpatského oblouku trojmezí Polska, Slovenska a ČR udržují v živé tvůrčí činnosti lidové muziky, které se sjíždějí každým rokem do Frenštátu pod Radhoštěm na hudební festival „Setkání cimbálových muzik Valašského království“.

 

 

Sportovně zábavná akce  ZÁVIŠICKÝ PEDÁL … dokola, na kole …… … startuje  v závisících u kremlů 25. 5. , PŘIPRAVENy jsou  TRASY v délce od 15-90km a NOVĚ CYKLOVLAK.

 

 

V sobotu 25. května se v areálu koupaliště uskuteční další ročník tanečního festivalu Šostýnská Venuše. Návštěvníci se mohou těšit na 33 vystoupení různých stylů a bohatý doprovodný program s tvořivými dílnami, tanečními workshopy, muzicírováním, barmanskou show nebo ukázkami agility a tance se psem. V případě nepříznivého počasí se festival uskuteční v kulturním domě. Bohatý program začíná ve  14:00 hod.

 

 

25. 5. Jak se žilo a jak bylo. Poznejte život našich předků. Dobový zábavně naučný program na Hukvaldském hradě s výcvikovým táborem a přehlídkou střelných a palných zbraní. Chybět nebude ani středověký „špitál“, ukázka polní kuchyně a ukázky práva útrpného a katovského řemesla.

 

 

3 hodinová zumba párty se koná 25. května od 17.00 v hale Zš Emila Zátopka. Účastí přispějete na stavbu sirotčince v africké Tanzánii.

 

 

28. května v 19 hodin Screamers: Scream Show – nový program populární travesti skupiny.

 

 

Mateřské školy Kopřivnice pořádají zábavné odpoledne pro rodiče a děti – Hrajeme si s pohádkou –29. 5. 2013 na školních zahradách u MŠ Záhumenní a I. Šustaly od 15:00.

 

 

Za čtrnáct dní v sobotu 1. 6. 2013 od 14h se bude konat na sjezdovce v Kopřivnici tradiční akce „KÁCENÍ MÁJE“ a zároveň si připomeneme 85let organizovaného lyžování v Kopřivnici a 30let od otevření lyžařské chaty. K poslechu bude hrát kapela CIZINCI, pro děti i dospělé je připravený netradiční závod plný dobrodružství a další zábava. SKI Klub Kopřivnice.

 

 

Kladivem sem, kladivem tam! Zveme všechny, kteří mají rádi řemesla a hlavně tedy kovářské řemeslo, aby o prvním červnovém víkendu 1. – 2. 6. se přišli podívat na Štramberskou Trúbu, kde bude probíhat již čtvrté kovářské sympozium „Kladivem sem, kladivem tam!“. Těšit se opět můžete na zajímavé ukázky řemeslné práce v podání šikovných kovářů. Navíc si budete moci vyzkoušet býti kovářem a zkusit si ukout třeba hřebíček 🙂 To vše bude doplněno o řemeslný jarmark, takže budete moci shlédnout výrobky i umění dalších tradičních řemesel.

 

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice