22. 5. 2020

V letošním roce si připomínáme 20 let od otevření rozhledny Bílá hora a jednou z novinek, kterou Kabelová televize Kopřivnice ve spolupráci se spolkem Zážitky z pohybu připravila, je nultý ročník sportovní soutěže s názvem NA BÍLOU HORU. Můžete si tak zpestřit si procházky do přírody a soutěžit o zajímavé ceny. Stačí se bezplatně registrovat na kontaktním místě Kabelové televize. Abyste nemuseli zbytečně čekat, doporučujeme domluvit registraci předem na uvedených kontaktech a registrační proces urychlí, pokud si s sebou vezmete vyplněný formulář, který najdete na webových stránkách projektu. Formuláře dostanete a můžete vyplnit přímo na kontaktním místě a k tomu, abyste mohli soutěžit a zaznačit své výstupy prostřednictvím snímače, bude vytvořena z vašeho otisku biometrická šablona. To znamená, že neukládáme obraz vašeho otisku prstu, ale dochází pouze k výběru některých rysů specifických pro jednotlivce. Pro veřejnost jsou na webu přístupné údaje jako přezdívka, roka narození, kategorie a počet výstupů. Pro zaznamenání jednoho výstupu můžete vyjít odkudkoli a na kopci Bílá hora pípnout příchod. Teprve pokud chcete v jednom dni zaznamenat více výstupů, je potřeba po prvním pípnutí u rozhledny sejít zpět do Kopřivnice a u Kontaktního místa KTK si pípnout pro potvrzení, že jste sešli do města. Následuje další pípnutí na kopci Bílá hora. Jeden den se počítá od půlnoci po půlnoc. Jak vás čtečka zaregistruje? Po přiložení prstu se ozve zvukový signál, nechejte prst na čtečce do dalšího zvukového signálu a poté prst oddalte. Pro potvrzení se rozsvítí opět zelená dioda. Blikne-li červená dioda, tak přístup nebyl registrován a postup opakujte např. s jiným prstem. Špatná registrace výstupu nelze později dopsat. Konkrétní trasa není stanovena a účastnící si zvolí cestu sami podle své výchozí polohy.

 

Město Kopřivnice zve na letošní první farmářský trh, který se uskuteční v pátek 22. května v prostorách parku dr. Edvarda Beneše. Lidé budou mít v době od 9 do 16 hodin možnost nakoupit ovoce, zeleninu, pečivo, maso a uzeniny, sýrové speciality a mnoho dalšího od místních farmářů a prodejců. Součástí farmářského trhu bude novinka v podobě osvětového stanu. Všichni jste na farmářský trh srdečně zváni.

 

Od pondělí 25. května 2020 budou linky příměstské autobusové dopravy ODIS provozovány v plném rozsahu podle platných jízdních řádů. Výjimkou budou linky číslo 441, 442, 443, 445, 531, 533 a 551, které budou i nadále provozovány dle výlukových jízdních řádů s omezením pro letní školní prázdniny. Linky 293 a 365 budou provozovány podle výlukových jízdních řádů s odlišným omezením. Podrobnější informace na www.kodis.cz.

 

DDM Kopřivnice postupně otevírá od 18. 5. 2020 některé zájmové kroužky. Může se stát, že některý kroužek nezačne proto sledujte webové stránky a vaše e-maily. Pokud chcete, aby se vaše dítě znovu zapojilo do kroužku, bude vám zaslán e-mail, kdy a kde kroužek bude, vy potvrdíte účast dítěte, vytisknete a vyplníte ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

KROUŽKY, které se již neotevřou: POLE DANCE, ÚDIVADLO (všechny divadelní kroužky), SLIZOMÁNIE, CHOVATELSKÉ KROUŽKY, K-GROUP, LUBA DANCE, NERFLIGA – I. a II. – v ZŠ M. Horákové

KROUŽKY, které obnoví svou činnost: PARKOUR, HOROLEZECKÝ, NERFLIGA, PSI BEZ PSŮ, AGILITY, DISGOLF.

Zařízení DDM Kopřivnice Kpt. Jaroše 1077 je od 20.4.2020 mimo provoz, provádí se stavební práce uvnitř budovy.

 

Letní shakespearovské slavnosti Ostrava zahájí předprodej vstupenek ve středu 3. června v 10 hodin. Vstupenky bude možné zakoupit na stránkách festivalu www.shakespearova.cz a nově v síti Ticketmaster. Letošní ročník bude jiný. Přestože bylo nutné program zkrátit, diváci o svá oblíbená představení nepřijdou. Prioritou pořadatelů je bezpečnost. Perspektiva uvolňování restrikcí, resp. navyšování počtu diváků pro kulturní plenérové akce, je v tento okamžik příznivá. Kapacita hledišť Letních shakespearovských slavností je v řádech stovek diváků na jedno představení.

A jedná se o divadelní produkce, při nichž diváci kultivovaně tráví příjemný večer pod širým nebem na číslovaných sedadlech s komfortními rozestupy. Ochranným opatřením spojeným s dezinfekcí prostor a dalšími opatřeními jdou pořadatelé vstříc nad rámec požadovaného tak, aby Slavnosti proběhly pro diváky, herce a veškerý personál maximálně bezpečně.

 

Vodohospodáři zahájili modernizaci čistírny vod v Kopřivnici. Díky tomu se zlepší efektivita provozu a dále zvýší kvalita vyčištěné vody. V čistírně odpadních vod v Kopřivnici byla zahájena výstavba dosazovací nádrže s předpokládanými náklady 39 miliony korun, která bude dokončena na konci roku. Důvodem pro investici je potřeba navýšení doby zdržení aktivační směsi v dosazovacích nádržích čistírny, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot, které mají zásadní vliv na parametry vyčištěné vody, především v oblasti nerozpuštěných látek. V současnosti čistírna disponuje dvěma nádržemi s rozdílnými objemy, navíc technické parametry již nesplňují požadavky s ohledem na zatížení z hlediska objemu čištěných vod. To neumožňuje plně využívat kapacitu účinné technologie kaskádové aktivační nádrže. V případě, že je z provozních důvodů nezbytné jednu z dosazovacích nádrží dočasně odstavit, není zajištěna potřebná doba zdržení čištěné vody k tomu, aby tu  zcela účinně separovali aktivovaný kal. Je také nezbytné přihlédnout k malé vodnosti toku, kam vyčištěná voda z čistírny odtéká. Vybudováním nádrže bude zajištěno čistění odpadní vody pro obyvatele Mniší a Vlčovic, kde město Kopřivnice buduje kanalizační síť. Nová dosazovací nádrž bude hluboká 4,3 metru, délka bude přesahovat 29 metrů a šířka 14 metrů, účinná plocha dosáhne 357,5 m2 a objem přesáhne 1500 m3. Součástí investice je výstavba a vystrojení elektrické rozvodny s doplněním systému řízení technologických procesů. SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11,6 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 683 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice