25. 5. 2020

V pondělí 25. května se otevřely mateřské školy v Kopřivnici kromě Pionýrské a České. Provoz vzdělávacích zařízení bude za splnění přísnějších hygienických předpisů. Začátkem května vedení mateřských škol zjišťovalo zájem rodičů na obnovení provozu, aby se včas mohlo připravit na otevření. Zájem projevilo zhruba padesát procent rodičů, uvedla Hana Borosová, ředitelka Mateřských škol Kopřivnice, pod které patří celkem devět vzdělávacích zařízení. V Mateřské škole Polárka, která je součástí ZŠ 17. listopadu, je přihlášeno celkem 20 z celkového počtu 48 dětí. Z hygienických důvodů mají mateřské školy zkrácenou provozní dobu, a to od 6.30 do 15.30 hodin a zavedena nová pravidla. Rodiče budou jednotlivě moci s dítětem do šatny, kde mu pomohou s převlékáním. Ze šatny si už děti bude přebírat paní učitelka.

Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR vyhlašují na úterý 26. května 2020 Černý den pro obce a kraje v souvislosti s dopady zákona o kompenzačním bonusu na samosprávy. Na podporu iniciativy, kdy zmíněná sdružení vyzývají Vládu ČR, poslance a senátory, aby přijali opatření, která navrátí finance zpět do rozpočtů samospráv, bude v úterý 26. května 2020 viset na budově kopřivnické radnice černá vlajka.

 

Strážkyně Beskyd v Trojanovicích se stala fenoménem. Deset let uplynulo od květnového vysvěcení a oficiálního „otevření“ zvoničky Strážkyně Beskyd v Trojanovicích na Horečkách. Požehnal jí tehdy frenštátský farář Rudolf Swienczek. Stavbu zvoničky iniciovalo občanské sdružení Naše Beskydy, hlavní symbolikou zvoničky měl být boj proti záměrům těžařů a těžbě uhlí měl zvonit umíráček.

 

Turisté budou mít atraktivity v kraji v září a říjnu zdarma. Moravskoslezský kraj chce oživit cestovní ruch, který v uplynulých týdnech paralyzovala pandemie. Kraj připravuje projekt, který prodlouží turistickou sezónu až do konce října a naláká do regionu více návštěvníků. Několik desítek turistických atraktivit v regionu bude v září a v říjnu zdarma.

Do připravovaného dotačního programu, na který kraj plánuje vyčlenit významné finanční prostředky, by se mohlo zapojit několik desítek zájemců. O dotaci se budou moci přihlásit hrady a zámky, galerie a další turistické atraktivity. Turisté, kteří je pak v září a říjnu navštíví, budou mít vstupné zdarma. Věříme, že tento projekt do regionu naláká hosty, kteří se tu ubytují, budou tu chodit do restaurací a utratí tu nějaké peníze,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že se jedná o největší projekt v oblasti cestovního ruchu v kraji.

 

Rekonstrukce centra Kopřivnice: radnice připravuje nové zadávací řízení kvůli nedostatkům v nabídce vítěze. Původně plánované zahájení stavebních prací na realizaci projektu Revitalizace centra města Kopřivnice II, které bylo plánováno na červen letošního roku, bude bohužel odloženo. Důvodem je pochybení vítěze – sdružení firem GEOSAN + ZLÍNSTAV – Kopřivnice, jeho vyloučení z veřejné zakázky a současně zrušení zadávacího řízení. Rada města o tom rozhodla v pondělí 18. května 2020 na svém mimořádném zasedání. Námitky proti výběru vítěze soutěže sdružení firem GEOSAN + ZLÍNSTAV – Kopřivnice podala společnost FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. Námitky se týkaly nízké ceny a povinných referencí v dubnu letošního roku vybraného vítěze. Radní si k jejich posouzení přizvali komisi pro hodnocení nabídek. „Všechny námitky jsme důkladně prověřili. Zatímco v oblasti ceny 114 milionů korun jsme měli dostatek argumentů proto, abychom námitky odmítli, v případě referencí se ukázalo, že sdružení firem, které jsme vybrali, opravdu pochybilo. Bohužel nastávají situace, které coby zadavatel výběrového řízení nejsme schopni ovlivnit, ale pouze se s nimi vyrovnat s vědomím řádného hospodáře,“ uvedl starosta Miroslav Kopečný. Vedení města nyní podniká kroky k tomu, aby došlo k co nejmenší prodlevě začátku stavebních prací. „Ačkoliv se nabízela varianta vybrat společnost, která v soutěži skončila druhá, finanční možnosti v rámci stávající situace spojené s koronavirem a dalších predikcí v příjmech do rozpočtu města, nám to nedovolily. Proto jsme v radě města rozhodli o zrušení soutěže na dodavatelskou firmu. Nyní děláme vše proto, abychom mohli obratem vyhlásit nové zadávací řízení,“ sdělil starosta Kopečný.

 

Kopřivnice už má termíny pro vítání nových občánků města. Letos se nemohl uskutečnit ani jeden z plánovaných ceremoniálů, protože dva dny před prvním, který měl proběhnout v sobotu 14. března, byl vyhlášen nouzový stav. Do konce června měla radnice naplánovány tři obřady a všechny byly zrušeny. „I když už jsou rozvolňována opatření, dohodli jsme se, že slavnostní ceremoniály odložíme až na podzim. V obřadní síni v Ringhofferově vile budou letos poprvé přivítáni noví občánci Kopřivnice v sobotu 12. a neděli 13. září. Další pak v neděli 11. a 18. října a poslední v sobotu 21. listopadu. Termín pro vítání občánků v Lubině, Vlčovicích a Mniší se nemění a dle plánu se uskuteční v sobotu 24. října,“ uvedla Ilona Mazalová, referentka vnějších vztahů, která má obřad na starosti. Radnice v nejbližších dnech osloví dopisem rodiče, kteří byli přihlášeni na obřady v první polovině roku. „Věřím, že většina si vybere z navržených termínů a obřadu se zúčastní,“ podotkla Ilona Mazalová. Zamluvit termín je možné buď elektronicky, na e-mail ilona.mazalova@koprivnice.cz, nebo telefonicky 556 879 436 či osobně.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice