27. 5. 2020

Minulý týden průmyslová škola rozjela výuku maturantů formou konzultací v menších, maximálně patnáctičlenných skupinkách. Této nabídky využívá naprostá většina studentů nejvyšších ročníků.  Konzultace probíhají po dohodě s pedagogy tak, aby byly dodrženy maximální možné počty žáků v lavicích, škola plní také další hygienická nařízení. Konzultace jsou zaměřeny na hlavní profilové předměty. Vyučuje se především český jazyk, matematika, cizí jazyky a případně odborné předměty, které se objevují v programu závěrečných zkoušek.

Od 25. května začaly praktické maturity. Od 1. června se na škole začnou psát také didaktické testy státní maturity a po 10. červnu přijdou na řadu konečně i ústní zkoušky. Všechny části maturity budou pochopitelně probíhat za zpřísněných hygienických opatření. Přestože určitou dobu se spekulovala o tom, že letošní maturity by vůbec nemusely proběhnout, nakonec žáky čtvrtých ročníků středních škol čekají v podstatě běžné zkoušky. Vyhnuli se pouze maturitní písemce.

Studenti a učni ze všechny nižších ročníků školy se zřejmě do prázdnin do školy nevrátí, pro ně tak pokračuje distanční forma výuky prostřednictvím internetu a k tomu určených aplikací. Vyučování na dálku už škola praktikuje déle než dva měsíce.

 

Každoroční schůze v místních částech, které měly proběhnout v termínu od 27. do 29. dubna, byly z důvodu nouzového stavu a přijatých vládních opatření odloženy. Nově se veřejné schůze v místních částech uskuteční od 7. do 9. září. První z nich proběhne ve Vlčovicích, o den později v Lubině a třetí den pak budou moci diskutovat s vedením města občané v Mniší.

 

Už jen do konce května bude fungovat Komise pro architekturu a urbanizmus. Už skoro rok na radnici funguje oddělení architektury, které z 95 % převzalo činnosti do té doby vykonávané komisí. Komise pro architekturu a urbanizmus města Kopřivnice vznikla poprvé v březnu 2014. Jejím vznikem tehdejší vedení Kopřivnice formalizovalo už dříve zahájenou spolupráci s neformální skupinou místních mladých architektů, kteří se kriticky vyjadřovali k některým postupům města především během veřejného projednávání aktualizace Strategického plánu Kopřivnice. Komise během svého působení předkládala vlastní podněty v oblasti rozvoje města zaměřené na estetizaci a zvýšení přitažlivosti veřejných prostor, připomínkovala záměry staveb a rekonstrukcí objektů ve městě a podobně.

 

O bezmála 900 tisíc korun se prodraží aktuálně prováděné rozšíření parkovacích ploch na ulici Družební. Důvodem je skutečnost, že původní zakázka narostla o práce a dodávky, které nebyly předmětem původního zadání. Dodatek smlouvy, který v minulém týdnu schválili radní, nově zahrnuje úpravu komunikace na ulici Družební v úseku bytových domů č. p. 1177 až 1179, dále provedení sanace pláně pod nově budovaným parkovištěm, doplnění rozvodu elektrické energie dle požadavku ČEZu a provedení nového vodorovného dopravního značení spolu s doplněním části odvodnění parkoviště. Nejnákladnější změnou je rozšíření stávající silnice a úprava chodníku mezi bytovými domy 1177–1179. Původně projekt počítal pouze s opravou poloviny vozovky přiléhající k novému parkovišti. Druhá polovina vozovky byla v havarijním stavu, bylo rozhodnuto o opravě povrchu vozovky v celé šíři komunikace. Zároveň bylo vyhověno také požadavku na rozšíření vozovky o zhruba 1,2 m na úkor stávajícího chodníku, který bude zúžen z původních tří na 1,8 metru. Tyto změny zvýší cenu o víc než 710 tisíc korun. Další desítky tisíc navíc oproti původnímu plánu město zaplatí za zpevnění podloží pod novým parkovištěm ne do původně plánované hloubky 30 cm, ale až do hloubky 45 cm. Peníze navíc bude stát také položení chrániček pro kabely nízkého a vysokého napětí a doplnění dílů pro zachycování hrubých nečistot, aby nedocházelo k zanášení odvodňovacího žlabu. Rozšíření projektu by nemělo mít vliv na termín jeho plánovaného dokončení. Stavební práce navíc zřejmě posunou i termín dokončení nových parkovacích míst.

 

Lidé by si měli zkontrolovat platnost svých dokladů, neboť už nyní není možné prokazovat svou totožnost neplatnými doklady. Ukončením nouzového stavu přestalo platit stanovisko ministerstva vnitra, podle kterého mohli občané v této mimořádné situaci prokazovat svou totožnost neplatným dokladem, jehož platnost skončila po 1. březnu letošního roku. Jeho účelem bylo omezení pohybu osob i činnosti úřadů v době nouzového stavu. V době nouzového stavu byly vyřizovány pouze neodkladné požadavky občanů.

 

Slavnostní ceremoniály vítání občánků byly odloženy na podzim. V obřadní síni v Ringhofferově vile budou letos poprvé přivítáni noví občánci Kopřivnice v sobotu 12. a neděli 13. září. Další pak v neděli 11. a 18. října a poslední v sobotu 21. listopadu. Termín pro vítání občánků v Lubině, Vlčovicích a Mniší se nemění a dle plánu se uskuteční v sobotu 24. října. Radnice v nejbližších dnech osloví dopisem rodiče, kteří byli přihlášeni na obřady v první polovině roku. Zamluvit termín je možné buď elektronicky, na e-mail ilona.mazalova@koprivnice.cz, nebo telefonicky 556 879 436 či osobně.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice