22. 7. 2013

 

16. července 2013 vstoupila v účinnost aktualizovaná vyhláška o místních záležitostech veřejného pořádku, v níž došlo k úpravě doby nočního klidu v nepracovní dny. Zkrácení nočního klidu o víkendech a během svátků o 2 hodiny si vyžádala novela zákona o přestupcích. Až do včerejška platila v Kopřivnici vyhláška, která ve volných dnech zakazovala rušení klidu křikem, provozem pracovních strojů, hudebními produkcemi či jinými hlučnými činnostmi mezi 22. a 8. hodinou. V souvislosti s nedávnou novelou zákona o přestupcích však bylo potřeba tento rozsah upravit: „Zákon o přestupcích říká, že dobou nočního klidu se rozumí doba mezi 22. a 6. hodinou a pouze v této době mohou být rušivé aktivity postihovány jako přestupky. Ve výjimečných případech mohou obce dobu nočního klidu svými vyhláškami vymezit jako kratší nebo žádnou, například kvůli konání různých kulturních akcí, avšak prodloužit ji nelze. Ke stanovení víkendového nočního klidu do 8 hodin tedy město již není nijak legitimováno,“ uvedl vedoucí odboru správních činností Josef Solanský. Díky úpravě vyhlášky o místních záležitostech veřejného pořádku jsou lidé v Kopřivnici povinni udržovat noční klid v době mezi 22. a 6. hodinou, ať se jedná o pracovní den či víkend. Pravidla dána touto vyhláškou jsou vymahatelná prostřednictvím Městské policie Kopřivnice a prokazatelné přestupky jsou řešeny formou finančních sankcí. V případě rušení nočního klidu se mohou občané obracet na strážníky na telefonním čísle 604 142 244.

 

 

Mluvčí Tatra Trucks Andrej Čírtek sdělil ČTK, že Kopřivnická Tatra pod novým vlastníkem, tedy v období od 15. března do 30. června, měla provozní zisk 83,8 milionu korun a obrat 762,1 milionu korun. Krátkodobé cíle, tedy obnovení výroby a rychlé zvýšení efektivity hospodaření podniku, se podařilo splnit, uvedl místopředseda představenstva Tatra Trucks Radek Strouhal. Letos má Tatra v plánu vyrobit 880 vozů. Kapacita výrobní linky se zvýšila ze tří na čtyři tatrovky denně, do budoucna se předpokládá zvýšení kapacity výroby na pět automobilů při zachování jednosměnného provozu, uvedl Čírtek. Tatra si hodně slibuje od letošní novinky, speciálního zemědělského vozu upraveného pro pohyb po poli. V současnosti jsou kontaktováni staronoví zákazníci Tatry na Blízkém a Středním východě, v Indii, v Rusku, střední Asii i dalších místech. Současná kapacita automobilky je dostačující při vícesměnném provozu na výrobu zhruba 3000 automobilů za rok a tohoto limitu chce firma během dalších let dosáhnout. Do kopřivnické Tatryřed týdnem nastoupil nový manažerský tým pod vedením Petra Karáska. Jeho cílem je připravit rozvojovou strategii podniku. Dalšími členy týmu jsou Vratislav Kulhánek a Petr Hrdlička.

 

 

Druhá etapa revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Jih finišuje. Díky projektu budou moci obyvatelé této obytné zóny již brzy využívat například víceúčelové hřiště, dětský koutek, ovál pro jízdu na kolečkových bruslích či venkovní protahovací stroje.

 

 

Návštěvníci krytého bazénu v Kopřivnici se brzy dočkají modernějšího zázemí. Během letního přerušení provozu tohoto hojně využívaného sportoviště bude provedena komplexní rekonstrukce umýváren a šaten. Do budoucna se počítá rovněž s vybudováním nové přístavby se saunou, vířivkou a parní kabinou. Na základě podnětů návštěvníků bazénu byla v květnu letošního roku vypracována studie modernizace celého objektu, která mimo jiné počítá se vznikem přístavby nabízející lidem nové možnosti relaxace. S ohledem na dostupné finanční prostředky však bude v letošním roce realizována pouze první etapa navržené modernizace, tedy rekonstrukce návštěvnického zázemí. V dámských i pánských umývárnách a převlékárnách budou rekonstruovány rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky, dále bude položena nová dlažba, obklady a vyměněny podhledy. Na uvedené úpravy vyčlenilo kopřivnické zastupitelstvo 3 miliony korun. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele stavby, který by měl rekonstrukci stihnout dokončit během září.

 

 

Dalším kopřivnickým sportovištěm, které se během prázdnin dočká vylepšení, je zimní stadion. Zde byla před několika dny zahájena oprava střech nad tělocvičnou, posilovnou a kancelářemi. Provedena bude také nezbytná oprava topných kabelů či demontáž nefunkčních vzduchotechnických jednotek. Úpravy zimního stadionu vyjdou městský rozpočet na 2,75 milionů korun a dokončeny by měly být zhruba v polovině srpna.

 

 

SmVaK Ostrava, a.s. oznamuje, že dne 25. července 8:30 -10:30 hodin bude přerušena dodávka pitné vody ve Vlčovicích. Dne 1. srpna v době od 8:30 – 12:00 hodin dojde k odstávce dodávky vody v Lubině a v Hájově.

 

 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 25. července od 7:30 – 15:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v části ulice Komenského a Husovy.

 

 

Velkoobjemové vany na biologický odpad budou přistaveny od 26. – 29. července v Lubině za kruhovým objezdem, v Lubině Na hrázi, u mostu, vedle domu s č. p. 437, č. p. 4, v Lubině na točně autobusů, na rozcestí pod přehradou, ve Vlčovicích u mostu a u KD.

 

 

V sobotu 26. července se v centru Kopřivnice uskuteční první ročník hudební přehlídky Punk for Young. Od 18 hodin se na podiu před kulturním domem představí pět punkových kapel, mezi kterými bude také holandská skupina Long Way Down.

 

 

Sbírejte vršky od PET lahví a pomozte přispět na pořízení speciálního chodítka pro nemocnou Karolínku! Sběrná místa jsou ve všech místních mateřských školách, v domě dětí a mládeže, mateřském centru Klokan, městské knihovně, čajovně Mandala a ve vestibulu městského úřadu. Sbírka potrvá do 10. září 2013 a tři nejlepší sběratele odmění radnice drobnými dárky. Více informací naleznete na internetových stránkách města.

 

 

Pozvánka na výstavu ve vestibulu radnice. V pondělí 15. července 2013 byla ve vestibulu kopřivnické radnice zahájena výstava fotografií Daniela Livečky. Černobílé snímky pořízené převážně v ostravském hospici sv. Lukáše, které zachycují každodenní život řádových sester a smutný příběh 42letého muže Berkiho, budou na radnici k vidění do pátku 9. srpna 2013.

 

 

Lašské muzeum  Vás srdečně zve na výstavu „Svatováclavská legenda“, otevřena  do 1. 9. 2013. Výstava formou obřího komiksu na 14-ti plátnech přiblíží dětem i dospělým svatováclavskou legendu a život sv. Václava, patrona České země.

 

 

Léto, prázdniny a spousta volného času mnohdy svádí mládež k páchání protiprávního jednání. Novojičínští policisté opakovaně směřují svou hlídkovou činnost do míst, kde k takovému jednání dochází. Kontrolují volná prostranství, hřiště, parky, restaurace a herny. S cílem preventivně dohlížet a zjišťovat narušení veřejného pořádku ze strany mládeže a protiprávního jednání páchaném na mládeži. Akce jsou také zaměřené na užívání a podávání alkoholu a návykových látek a hru na výherních automatech. Dohled a kontroly jsou prováděny průběžně. V nepravidelných termínech však plánují akce cílené na určité lokality. Naposledy 17. července se kopřivničtí policisté cíleně zaměřili na vytipované oblasti a místa. V Ženklavě zkontrolovali tři restaurační zařízení, v Kopřivnici devět a ve Štramberku jednu. Dalšími lokalitami byly parky, skate parky a místa kde se mládež schází. Tentokráte však nezjistili žádné protiprávní jednání, což vždy nebývá. V průběhu prázdnin akce tohoto zaměření budou nadále probíhat na celém území okresu.

 

 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice