23. 1. 2018

Frýdecko-místecká nemocnice otevřela rekonstruované porodní sály s novým dispozičním uspořádáním. Rekonstrukce probíhala čtyři měsíce a náklady na ni dosáhly 9,6 milionu korun, ze svého rozpočtu je uhradil Moravskoslezský kraj. Na každém boxu je nyní ošetřovací pult pro novorozence. Nově je součástí porodního sálu i příjmová porodní ambulance, z níž odchází rodička přímo na porodní sál. Další samostatná místnost určená jako zázemí pro doprovod bude sloužit nastávajícím tatínkům a dalším členům rodiny. Rodičkám je nově k dispozici také hydromasážní vana, ve které se bude moci nastávající maminka nahřívat a masírovat. K úlevě od porodních bolestí slouží také systém Multitrack, speciální porodní stolička, kterou maminka využije zejména v první době porodní. Obsahuje systém se závěsným lanem, jež usnadňuje relaxaci rodičky během porodu, a umožňuje bezpečný a pohodlný porod v přirozené vertikální poloze.

 

Od 1. do 14. ledna mohli lidé potkávat po celé republice tisícovky koledníků, kteří koledovali ve prospěch potřebných. Předběžné výsledky koledování „3 králů“ naznačují, že v letošním roce by na mnoha místech mohl být překonán loňský rekord. Pod kopřivnickou charitou v 16 obcích bylo připraveno 167 zapečetěných pokladniček, vloni jich bylo 148, o 19 méně. Pro Tříkrálovou sbírku jsou nenahraditelní dobrovolníci, letos jich u nás bylo přes 600. Putovali od domu k domu, zpívali koledy, rozdávali cukr, kalendáře a symbolický podpis k+m+b+2019 nad dveře domovů. 21 skupinek mělo na starosti Lubinu, 23 Kopřivnici. Tříkrálová sbírka se letos konala již po devatenácté. Dříve byl problém sehnat ke koledníkům dospělý doprovod. To se teď daří s pomocí těch, co už dospěli a ujmuli se vedení. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice, poděkování patří jak dárcům, tak dobrovolníkům, koledníkům a koordinátorů. Setkání koledníků se uskuteční 10. 2. 2017, od 14.00 hod. již tradičně v Katolickém domě Kopřivnice.

 

V závěru prosince loňského roku bylo vydáno stavební povolení pro realizaci projektu Revitalizace centra města. Povolení nabylo právní moci a radnice začala s přípravou výběre zhotovitele díla. Po vyhlášení veřejné zakázky a výběru dodavatele by v případě bezproblémového průběhu všech potřebných činností mohly stavební práce začít v červnu letošního roku. Přestavba centra města začne kompletní rekonstrukcí stávajícího přemostění Kopřivničky a přeložkami inženýrských sítí. Všechny stavební práce se kopřivnická radnice snaží naplánovat na cca 2,5 stavební sezony. Celkové náklady jsou v současné době odhadovány na cca 120 milionů korun. Od 1. února bude ve vestibulu radnice umístěna aktualizovaná výstava, na které se veřejnost bude moci znovu seznámit s celým záměrem. Informace o průběhu revitalizace centra města, stejně jako odpovědi na nejčastější dotazy a další zajímavosti, budou zájemci moci nově najít na webových stránkách www.koprstavi.cz

 

Město Kopřivnice prodává rozvodné elektrické zařízení v Průmyslovém parku Kopřivnice, které bylo vybudováno za účelem dodávky elektrické energie do areálu Průmyslového parku Kopřivnice. Podmínky nabídkového řízení jsou zveřejněny na úřední desce města Kopřivnice a na webových stránkách. Minimální kupní cena nemovitosti činí téměř 10 a půl milionu Kč a uzávěrka řízení proběhne dne 24. ledna v 10:00 hodin. Prohlídka nemovitosti je možná po dohodě s pracovníky Odboru majetku města.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice