21. 1. 2019

Už jen do pondělí 21. ledna mohou podávat na radnici zájemci žádosti o dotaci na podporu kultury a osvětové činnosti pro rok 2019. Na nájmy a služby s nimi spojené, provozní náklady a činnost dětí a mládeže do 26 let, tradiční či nové akce je vyčleněno 700 tisíc korun. O žádostech do 50 tisíc bude rozhodovat rada města a požadavcích nad 50 tisíc bude rozhodovat zastupitelstvo města v březnu. Závěrečné vyúčtování za rok 2018 musí kluby a spolky předložit na radnici nejpozději do 31. ledna 2019.

 

Soutěž KTK a  Vily Machů o 3 x 2 vstupenky na přednášku „Tuktukem z Thajska až na Moravu“, 29. 1. 2019

Soutěžní otázka: celé jméno cestovatele Tomíka je:

  1. Tomáš Vedlík
  2. Tomáš Vedmoch
  3. Tomáš Vejmola    

Odpovědi posílejte ve tvaru Vaše jméno mezera a odpověď prostřednictvím sms na telefonní číslo 774 599 474, nebo prostřednictvím formuláře na  www.ktkstudio.cz/soutezUzávěrka soutěže je ve středu 23. ledna 2019 v 10:00. O výhercích budeme informovat v dalším vydání Kopřivnického magazínu a na webových stránkách KTK. Vstupenky budou připraveny k převzetí ve Vile Machů před akcí.

 

Město Kopřivnice prodává rozvodné elektrické zařízení v Průmyslovém parku Kopřivnice, které bylo vybudováno za účelem dodávky elektrické energie do areálu Průmyslového parku Kopřivnice. Podmínky nabídkového řízení jsou zveřejněny na úřední desce města Kopřivnice a na webových stránkách www.koprivnice.cz. Minimální kupní cena nemovitosti činí 10.450.400 Kč. Uzávěrka nabídkového řízení proběhne dne 24.01.2019 v 10:00 hodin. Prohlídka nemovitosti je možná po dohodě s pracovníky Odboru majetku města, Štefánikova 1163, Kopřivnice, 8. poschodí, dveře č. 889 a 870, tel. 556 879 654, 556 879 790.

 

 

 

ZUZANA SIKOROVÁ a KARIN HAŠOVÁ – Hipoterapie aneb Na křídlech Pegasů, 22. ledna 2019 v 17.00, Divotvůrna. ledna 2019 Vás čeká povídání o koních a jejich léčivých schopnostech. O své zkušenosti s hipoterapií se s námi podělí ZUZANA SIKOROVÁ a KARIN HAŠOVÁ. Hipoterapie patří mezi jednu z nejpřirozenějších léčebných metod. Léčí tělo i duši. Využívá maximálně všeho, co kůň nabízí – vnímání pohybu, kontaktu s ním, emoce, a v neposlední řadě krásného prostředí. Hipoterapií se zabýváme od r. 2000. Od té doby se toho hodně změnilo a událo. Rády bychom se s Vámi podělily o naše zážitky z té „proměny“. A hlavně bychom Vás rády seznámily s unikátními možnostmi „léčby koněm“. Říká se, že když se koně bojíš, tak to pozná… Ověřeno a potvrzeno. 🙂 Když pozná náš strach, tak co ještě na nás pozná? Kůň to nejen pozná, on to i při pozornějším sledování „řekne“…

 

Město Kopřivnice aktuálně nabízí dva byty o velikosti 1+2 za podmínky přistoupení k dluhu a to na ulici Obránců Míru. Nabídky mohou využít stávající nájemci městských bytů a to pár mající v péči alespoň jedno nezletilé dítě nebo osamocený rodič s minimálně dvěma nezletilými dětmi. Vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 28. ledna do 16 hodin na radnici, na oddělení bytové správy.

 

Od 20. prosince loňského roku mohou obyvatelé sídliště Sever využít nové parkoviště, které nabízí 55 míst, z toho tři stání jsou určena pro osoby se zdravotním handicapem. Použité zatravňovací dlaždice umožňují vsakování dešťové vody do speciálních boxů zabudovaných pod parkovištěm. Plocha se hned po otevření zaplnila, přesto zůstává parkování na největším sídlišti ve městě stále problémem. I když bylo od roku 2015 vybudováno cca 300 nových míst a díky nízkorozpočtovým opatřením legalizováno v různých lokalitách města zhruba 500 míst, počet aut roste rychleji. Například za poslední rok se oproti přechozímu roku zvýšil v rámci celého správního obvodu o cca 1000 kusů. Projekčně jsou aktuálně připraveny dvě lokality a to ulice Družební a Z. Buriana. Pokud se ulice Družební se zřejmě dostane do upraveného rozpočtu, který budou v březnu zastupitelé projednávat, mohlo by se na nich začít pracovat ještě letos.

 

V závěru loňského roku již bylo zřejmé, že rekonstrukce komunitního centra na sídlišti Sever nabrala další zpoždění, a termín dokončení byl posunut na 4. ledna 2019. Tento termín již byl dodržen a radnice přebrala dílo, s tím, že odstranění vad a nedodělků bude dokončeno do konce února, aby mohla být zahájena kolaudace stavby. Souběžně s dokončením stavby již budou probíhat vnitřní přípravy k instalaci nábytku a dalšího vybavení. V komunitním centru v části, kterou bude využívat denní stacionář, bude instalován speciální systém pro usnadnění manipulace s imobilními klienty a také zde má vzniknout relaxační místnost Snoezelen. To je speciální místnost určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Centrum již získalo nový název-Pět ka a také již má funkční jak internetové stránky centrumpetka.cz, tak i pod stejným názvem facebookový profil. Přestěhování a zahájení provozu nízkoprahového centra pro děti a mládež Kamarád, pobočky místní knihovny, Denního stacionáře Kopretina i Mateřského centra Klokan by mělo proběhnout v průběhu května a na červen se chystá pro veřejnost Den otevřených dveří.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice