23. 10. 2019

Město Kopřivnice chystá pro seniory další akci z celoročního programu Aktivní senior 2019 . Zábavné soutěžní odpoledne se chystá na 24. října. Tento program je určen všem příznivcům aktivní zábavy, soutěžení a zejména dobré pohody. Soutěžící týmy i jednotlivci se mohou předem přihlásit u Pavly Zrunkové.

 

Vyšetření z kapky krve, kontrola znamének, spirometrie, prevence rakoviny i měření hladiny stresu a stavu cév, to je jen zlomek aktivit, které nabídne ve středu 23. října Nemocnice Nový Jičín. V rámci akce Den prevence si budou moci všichni zájemci nechat prověřit své zdraví, a to bez žádanek či předchozích objednávek, a to od 13.00 do 16.30 hodin.

 

Ve čtvrtek 24. 10. chystá knihovna v KDK přednášku Ladislava Cvíčka: Výročí uzavření vysokých škol v historických souvislostech.

 

Přednáška k letošnímu výročí Leonarda da Vinci v rámci letošních oslav výročí školy se chystá na čtvrtek 24. 10. v  koncertním sále ZUŠ Zdeňka Buriana od 17: hod.

 

Nový koncert Vlasty Redla, ve kterém mimo jiné uvede i písně z připravovaného alba, zazní v beskydském divadle v Novém Jičíně v pátek 25.10., 19 hod.

 

Stavební firma V+V SAVEKO dokončuje výstavbu nového chodníku na ulici Záhumenní, podél pravé strany komunikace směrem na sousední Štramberk vedle ulice Duhové. Potřeba nového chodníku vzešla z požadavku obyvatel této části města, a to zejména kvůli zajištění vyšší bezpečnosti chodců, především dětí, které se zde pohybují při cestě do školy. Součástí výstavby chodníku je i nový přechod pro chodce ve směru k ulici Alšova. Projekt přišel na cca 1 mil korun. Stavební firma V+V Saveko práce zvládla dle harmonogramu a tento týden byla stavba dokončena.

 

Po deseti letech od výsadby se setkali lidé u svých lip ve Výroční aleji podél takzvané Německé cesty nedaleko libotínského koupaliště. Výroční alej vznikla 24. října v rámci 650 let od založení města Štramberk. KTK byla u toho a mezi padesátkou lip tak máme i svůj strom. Ostatně každá lípa má své adoptivní rodiče, kteří se podíleli na sázení a opatřili jí cedulkou se vzkazem. Jednalo se jak o rodiny tak i spolky z města pod trúbou a širšího okolí. Ti co v sobotu 12. října přišli, byly rozděleni do dvou skupin. První skupinka šla upevnit nové tabulky ke svým stromům, které se v průběhu let ztratily nebo byly poškozeny. Druhá skupina šla ve spodní části aleje vysadit svůj nový stromek.

 

Fotograf Petr Helbich oslaví devadesátku. Lašské muzeum připomene jeho jubileum výstavou Osamělý poutník, což, zdá se, dobře vystihuje Helbichovu povahu i povahu jeho díla. Doktor Petr Helbich je jeden z našich nejznámějších neprofesionálních autorů. Součástí expozice je i výjimečné výtvarné dílo – portfolio originálních Helbichových fotografií, které jsou věnovány jeho prozatím poslednímu tvůrčímu prostoru, kterým je Kopřivnice. Helbich navíc tyto fotografie doplnil i Kopřivnici věnovaným textem. Součástí vernisáže ve čtvrtek 10.10. byl i křest tohoto cyklu. Dalším darem, který muzeum připravuje pro Petra Helbicha l devadesátinám, je kniha, obsahující krom fotografií i soubor jeho vzpomínkových textů na Josefa Sudka. Ta bude k dispozici už v průběhu výstavy, ovšem oficiálně bude představena 6. listopadu, kdy se s Petrem Helbichem můžete potkat na besedě a malém poetickém večeru.

 

Tradiční Přehlídka pěveckých sborů v Kopřivnickém katolickém domě se 12. října konala již po třiadvacáté. Pořadatelem bylo Pěvecké sdružení Kopřivnice. Jako první nastoupili na podium zpěváci domácího souboru. Hudebnímu programu tentokrát předcházela malá rodinná slavnost, kdy sbor poděkoval dosavadním dirigentkám Evě Pajdlové a Věrce Michálkové za dosavadní práci. Na pozici dirigenta právě na přehlídce poprvé nastoupil hudební skladatel a sbormistr Jiří Najvar, který spolupracuje s předními sbory: filharmonií olomouckou, pražskou či brněnskou a dalšími tělesy. Hudební program naplnili kopřivničtí pěvci duchovní hudbou a lidovými písněmi z dílny Leoše Janáčka, Zdeňka Petra a Bély Bartoka.

 

Putovní výstava o ohrožených živočiších s názvem Tváře úmluvy CITES je až do konce října k vidění v čítárně knihovny v kulturním domě. Malá výstavka má za cíl na vybraných druzích rostlin a zvířat chráněných úmluvou CITES ukázat, jak a čím jsou mnohé druhy ohrožené a pomoci tak objasnit a pochopit, co se za zkratkou CITES vlastně skrývá. Putovní výstava Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nabízí k prohlídce několik fotopanelů se stručným komentářem k problematice ochrany daného druhu a základní informace o Úmluvě.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice