23. 4. 2021

ČT odvysílá 24.dubna v obnovené premieře trezorový dokument Minuta ticha z roku 1968 k uctění památky skautů, kteří byli 24. dubna 1945 popraveni nacisty za svou odbojovou činnost. O rok později na jejich počest na beskydský vrchol Ivančena vystoupali přátelé zavražděných mladých mužů, stloukli jednoduchý kříž a postavili ho mezi první kameny. Od té doby se každoročně koná výstup, kdy stovky skautek a skautů, turistů či trempů přinášejí kameny z různých regionů Česka, ale i zahraničí, a uctí tak památku popravených. I přes snahu komunistického režimu pochody k mohyle zakázat, se tuto tradici nikdy přerušit nepovedlo a Ivančena se stala významným symbolem boje proti nesvobodě. A mohyla rostla a rostla, až se stala nebezpečnou. Řešení se hledalo u nás, ve skautském středisku Vanaivan se vybíral optimální projekt. Obrovské množství kamenů pak bylo v roce 2017 přerovnáno do bezpečných teras, o rekonstrukci skautské mohyly se postarali dobrovolníci z celé země.

Každoroční skautské výstupy k Ivančeně se konají v dubnu o sobotě, jež je nejblíže svátku svatého Jiří – patrona skautů a skautek. Letos výstup připadá přesně na sobotu 24. dubna. Kvůli pandemickým omezením nebude mše sloužena u mohyly, ale v kostele sv. Jiří v Dobré a přenášena od 15:30 na youtube.

 

Celosvětová kampaň Den Země (22. 4) je zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Jednou z letošních novinek programu v Kopřivnici bylo porovnání obsahu odpadků od rodinných domů a z bytové zástavby. Z něho vyplývá, že cca 70 % ze směsného odpadu lze ještě vytřídit. Z toho největší podíl tvoří biologicky rozložitelný odpad. Informační snímek bude dnes umístěn na webu města a distribuován do místních škol. Dalšími novinkami jsou dvě soutěže, fotografická a literární, zaměřené na významné a zajímavé stromy v Kopřivnici i okolí. Mateřské školy sadí stromy ve svých zahradách nebo sázejí květiny do truhlíků, které budou následně rozmístěny po celém městě.

 

Proběhne jarní kolo koordinovaných vývozů žump a septiků. Po úspěšném jarním i podzimním kole v loňském roce startuje na konci dubna v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Startuje se 27. dubna na Frýdecko-Místecku, Novojičínsku a Karvinsku, poslední trasa přijde na řadu 6. května v části Opavska a na Českotěšínsku. Odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nezbytné likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel, která udává přísná legislativa.

Řada lidí se stále v souladu s legislativou nechová a riskuje vysoký finanční postih. Nejhorším, ale bohužel stále poměrně rozšířeným, způsobem likvidace odpadních vod je jejich přímé vypouštění do povrchových či podzemních vod. Jde o jednoznačné porušení příslušného zákona. Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do vodního toku. Jde o přestupek, který může být penalizován ze strany příslušného vodoprávního úřadu, nebo České inspekce životního prostředí.

Harmonogram svozu odpadních vod – jaro 2021 – ČOV Nový Jičín

27.4. Nový Jičín – Šenov – Kunín – Bernartice – Libhošť – Starý Jičín – Mořkov – Hostašovice ,

29.4. Bílovec – Velké Albrechtice – Bravantice – Slatina – Bítov – Kyjovice

 

Další měsíce čekání před sebou mají všichni příznivci Kopřivy. Pořadatelé museli kvůli platným protiepidemickým opatřením přehlídku netradičního divadla plánovanou na duben přesunout na 16.–18. září. Přehlídce samotné bude stejně jako v minulých letech předcházet diskuzní kulatý stůl na téma, které se pak odrazí také v dramaturgii přehlídky. Ten by se měl uskutečnit už 3. září. Pandemie koronaviru způsobila, že rok 2020 byl první od roku 1987, kdy se Kopřiva neuskutečnila. Uzavření celého sektoru kultury znemožnila nejen tradiční dubnový termín přehlídky, ale nevyšel ani náhradní termín v říjnu. Druhá vlna pandemie zhatila i úvahy o zkrácené podobě Kopřivy v listopadu.

 

Učitelky z Mateřské školy Pionýrské připravily především pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče aktivitu s názvem Ze života hmyzu. V parku pod mateřskou školou na Pionýrské ulici je od čtvrtka 22. dubna do neděle 9. května umístěno deset cedulek, na kterých bude graficky vyobrazen nejen hmyz, ale také krátká zajímavost o něm. Děti jsou letáčkem motivovány k pomoci při probouzení hmyzích kamarádů, a to tak, že doma namalují kamínek s motivem jejich oblíbeného hmyzu. Kamínek pak mají položit k nejsympatičtějšímu hmyzímu kamarádovi, který bude čekat na cedulce v parku. Cílem této akce není pouze hravou formou představit dětem hmyzí kamarády, evokovat v nich pozitivní vztah k těmto tvorům a motivovat je k jejich ochraně a přestat se hmyzu bát. Rodiče dětí si mohou na jedné z informačních cedulí přečíst názvy knih, ze kterých autorka cedulek čerpala inspiraci pro texty a odkud pochází ilustrace hmyzu.

 

Štramberska on-line divadelní přehlídka končí. Předposlední přehlídkový večer vytáhne z archívu slavnou italskou komedii Carla Goldoniho – Náměstíčko v podání divadelního spolku Kotouč. Odkaz na poslední představení online přehlídky se na webových a facebookových stránkách Štramberka objeví 23. dubna v 19 hodin. Komedii o dívkách, které by se rády vdávaly, a mládencích, kteří jsou ochotni si pro ně vjet pořádně do vlasů ve Štramberku uvedli v roce 2018.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice