23. 5. 2019 – Lubina – 2. stupeň povodňové aktivity, stav pohotovosti

Mimořádné události

Podle hlášení Povodňové komise města Kopřivnice dne 23. 5. 2019 v 09:40 hod. bylo na vodním toku Lubina v profilu KS Vlčovice v 09:20 hod. dosaženo hodnot výšky hladiny 203 cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity – stavu pohotovosti.

Povodňová komise města Kopřivnice vyhlašuje druhý stupeň povodňové aktivity – pohotovosti na území města Kopřivnice/Vlčovice na vodním toku Lubina v profilu KS Vlčovice.

Ke zmírnění následků jevů doporučujeme:

Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí aquaplaningu.

Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas, nebo internet ČHMÚ).

Nutno vyvarovat se aktivit v korytě toku (jízda lodí apod.).

Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru ČR.

Nelze vyloučit i krátkodobé dosažení 3. stupně povodňové aktivity.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice