Lubina – 2. stupeň povodňové aktivity

Mimořádné události

2. stupeň povodňové aktivity
Zkušební provoz. Bez záruky.

Stav vody na řece Lubině ve Vlčovicích
Datum a čas měření: 22.05.2019 – 17:00

 
 
 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice