24. 9. 2011

Zastupitelstvo města Kopřivnice 22. 9. 2011 schválilo zásady pro regulaci parkování v centrální části města.

Rezidentní zóna:Aby nemělo zavedení placeného parkování negativní vliv na rezidenty, kteří v daných lokalitách bydlí, a abonenty, kteří zde mají místo podnikání, vznikne několik oblastí rezidentního a abonentního stání. Ty budou zahrnovat ulice kpt. Nálepky, Dukelskou, Sokolovskou, Lidickou a část ulice Štefánikovy. Provozní doba rezidentních zón byla na základě přání občanů zkrácena z původních 24 hodin na dobu od 7 do 18 hodin ve všední dny a od 7 do 13 hodin v sobotu. Rezidentní kartu opravňující k parkování v této zóně získá každý, kdo prokáže vlastnický či nájemní vztah k bytové jednotce a provozuschopnému vozidlu. Karta bude přenosná, takže není třeba specifikovat konkrétní SPZ. Osoby s trvalým pobytem v Kopřivnici dostanou jednu kartu zdarma, každou další za poplatek 2000 korun. Podnikatelé, kteří mají v dané oblasti provozovny, zde budou moci parkovat s abonentní kartou (viz níže) a návštěvy po dobu 2 hodin s parkovacím kotoučem. V době od 18 do 7 hodin zde bude možné stát bez jakýchkoliv karet a povolení.

Zóny s placeným parkováním:Parkovací automaty se objeví na parkovištích u Alberta, před radnicí a dále na ulici Štefánikově před domy č. 1154-1156, u Tatrovanky, Ozonu, Pronasu a Centra pro rozvoj podnikání. Doba placeného stání je stanovena od 7 do 18 hodin ve všední dny a od 7 do 13 hodin v sobotu. Jedinou výjimkou je parkoviště u Alberta, kde se bude platit po celý týden mezi 7 a 18 hodinou. Majitelé osobních automobilů zaplatí za hodinu parkování 10 korun, přičemž minimální sazba bude 5 korun za prvních 30 minut. Zdarma zde budou moci stát majitelé karet pro abonenty a karet opravňujících užívat stání taxislužby. Abonentní kartu získá každý, kdo doloží vztah k danému místu podnikání a provozuschopnému automobilu. První karta bude stát podnikatele 2000 korun, každá další vyjde na čtyřnásobek.

Oblast se specifickým režimem v okolí radnice:V okolí budovy městského úřadu (mimo vyhrazenou část se zpoplatněným parkováním) bude možné stát s kartou pro abonenty, nebo s povolením radnice.

Nařízení, které bude upravovat konkrétní opatření a zavede regulaci do provozu, by mělo být vydáno v prvním čtvrtletí roku 2012. Jeho vydání bude předcházet zajištění mnoha organizačních záležitostí a také informační kampaň pro veřejnost.

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice