25. 2. 2011

Město Kopřivnice vypsalo veřejnou zakázku malého rozsahu na provozně organizační zajištění městské stravovny v Kopřivnici. Výzva k podání nabídek je k dispozici na webových stránkách města.

Rada města Kopřivnice má od února dva nové poradní orgány, s kterými bude spolupracovat při vytváření koncepcí a strategií v oblasti sportu a školství. Sportovní a školská komise vznikly na základě požadavků místních sportovních klubů a ředitelů škol, kteří si od tohoto kroku slibují především větší vliv na rozhodování o přidělování dotací či opravách jednotlivých zařízení.

Škola 17. listopadu slaví 20. výročí založení. V roce 1987 byla na sídlišti Sever zahájena stavba základní školy 17. listopadu a 2. září 2011 uplyne přesně 20 let od jejího slavnostního otevření. Jednou z akcí, kterou si učitelé i žáci školy tuto významnou událost připomínají, bude výstava jejich výtvarných prací ve vestibulu kopřivnické radnice.

Dne 26.2.2011 od 9 hodin ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R. proběhne tradiční valašský Masopust a Dřevěné městečko ožije fašankovými obyčeji, písněmi, tanci a maskami. 

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice