25. 3. 2018

Karpatské zimní kolocesty – to je přednáška v knihovně, kdy vás Rosťa Gregor provede na kole zimními Karpatami. V pondělí 25. 3. 2019 od 18:00 hodin.

 

Přednáška Konejšivé doteky s praktickou ukázkou Hany Chocholaté se koná 26. 3. 2019 v rámci Divotvůrny Kopřivnice.

 

Halina Pawlowská – je spisovatelka a scénáristka, ale i výborná vypravěčka. Její pořady mají výborný divácký ohlas. V úterý 26. 3. se představí v KDK s tolkshow Chuť do života.

 

V pondělí 25. března 2019 se uskuteční opakované veřejné projednání týkající se Územního plánu města Kopřivnice. „Písemné námitky a připomínky k upraveným částem návrhu Územního plánu Kopřivnice je možné uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 1. dubna 2019,“ doplnila informaci Markéta Kvitová s tím, že upravený návrh ÚP Kopřivnice je až do 1. dubna zveřejněn na webových stránkách města, v tištěné podobě pak na odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče.

 

Úterý 26. března 2019, 10.00 hodin: Karel Čapek – JAK SE DĚLÁ DIVADLO-Divadlo ArtWay.cz Hrají: Kateřina Březinová, Týna Průchová / Martina Balážová, Daniel Svoboda, Pavel Kryl, Karel Hartl / Štěpán Radina. Komedie „Jak se dělá divadlo“ je divadelním zpracováním jednoho z fejetonů Karla Čapka s názvem „Jak se co dělá“. Svět, do kterého lidi zvenčí moc nevidí. Divadlo není jen svět lesku a slávy, ale častokrát společný zmatek plný emocí, kterého výsledek vidíme až v jeho závěru. Pohled do zákulisí tvorby divadelní hry, čím vším prochází, jaké překážky musí překonat, než přijde na svět a poprvé se představí divákovi – to vše je námětem divadelní komedie významného českého spisovatele Karla Čapka, která s humorem ukazuje praštěný divadelní svět, který se od dob Karla Čapka téměř nezměnil. Studentům dává představení možnost realistickým způsobem poznat či nahlédnout do světa divadla „z druhé strany“ – poznat, co obnáší práce autora, režiséra, herců, kostymérů ale i divadelního technika…

 

Po více než čtyřiceti letech se větřkovická nádrž dočká nové investice – majitel, společnost Tatra Trucks v únoru začala se stavbou nového objektu se sociálním zařízením a bufetem. Plánované výstavbě předcházela likvidace původního a nefunkčního objektu se záchody a bývalého bufetu u hráze. Vloni Tatra jako majitel vodního díla získala dotaci od Moravskoslezského kraje. Ke zvýšení komfortu by měla přispět i obnova informačních tabulí. Stavební práce má na starosti firma Stavix. Součástí budovy bude bufet a hygienické zázemí, součástí je nový elektroměrový rozvaděč, přípojka splaškové kanalizace a vodovodní přípojka. Vytápění není řešeno, stavba je sezónní. Tatra trucks bude bufet pronajímat.

 

V Kopřivnici po rekonstrukci vytápění před 4 lety zůstalo dvacet výměníkových stanic, z toho u kavárny se staly terapeutické dílny s kapacitou cca 15 klientů. Budou sloužit lidem užívajícím chráněné bydlení v Kopřivnici a klientům Denního stacionáře Kopretina. Nízký šedý objekt poblíž křižovatky prošel kompletní rekonstrukcí. Uživatelé tu také najdou místnosti, které budou sloužit pro pracovní terapii klientů s fyzickým či mentálním handicapem. Stavba je zkolaudována s drobnými nedodělky, které budou odstraněny během tohoto a příštího měsíce Pokud vše půjde podle plánu, dveře nového zařízení by se mohly otevřít v květnu.

 

V objektu bývalé slévárny Tatry byl začátkem března zdemolován přístřešek, který časem nahradí prosklený pavilon se Slovenskou strelou. Ta prochází nákladnou renovací v Hranicích na Přerovsku. Demolice nemá přímou návaznost na zahájení stavebních prací, protože MS kraj doposud neukončil výběrové řízení na zhotovitele nového muzea. Jeho výstavba vyjde kraj na více než 170 milionů korun a ze dvou třetin by mělo být financováno z evropských peněz. Dle harmonogramu má být muzeum hotovo v roce 2021.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice