26. 2. 2021

Od 1. března mají zaměstnavatelé hlásit volná pracovní místa úřadům práce. Tuto povinnost měli zaměstnavatelé naposled v roce 2011, a právě z důvodu administrativní zátěže zaměstnavatelů a úřadů práce byla od roku 2012 zrušena. Nyní ji zákonodárci opětovně zavádí. Důvodem je relevantní přehled úřadů práce o nově vytvořených či uvolněných pracovních místech ve svém územním obvodu. Tím je může rychleji nabízet uchazečům o zaměstnání. Zaměstnavatelé musí povinně hlásit volná pracovní místa nejpozději do 10 kalendářních dnů. Centrální evidence volných pracovních míst je vedena Úřadem práce ČR. Nejde jen o hlášení volných pracovních míst, ale i o jejich zveřejnění.

 

Výstavba splaškové kanalizační sítě kanalizace v místních částech pokračuje, když to počasí dovolí. Stavaři dokončují stavbu ve Vlčovicích a zároveň v Mniší probíhají přípravy na výstavbu. Obyvatelé Vlčovice a Mniší mají možnost se přihlásit k dotačnímu programu na zavedení kanalizace do domů a bytových jednotek. Termín pro podání přihlášky byl původně do konce únory, ale kvůli kovidové pandemii byl prodloužen do 31.8.2021. Zájemci mohou získat dotaci až 450 korun za metr přípojky. Jedná se o jednu z největších investičních akcí kopřivnické radnice za 155 350 000 Kč. Na novou kanalizaci v délce zhruba třinácti kilometrů budou připojeny domácnosti s počtem cca 1320 obyvatel. Ve Vlčovicích byla sít firmou Staspo z velké části dostavěna v prosinci, nyní probíhá propojování jednotlivých potrubí. Zatím se nepodařilo realizovat protlak pod silnicí I/58. Protlak byl minulý týden proveden metodou strojního protlačování. Vzhledem k nepříznivým geologickým podmínkám byl opět neúspěšný. Práce budou pokračovat za příznivějšího počasí. V mniší již probíhají přípravné práce a 1.2.2021 byly zahájeny výkopové práce na stoce D6 ve volném terénu mimo trasu místních komunikací.

 

Kopřivnická radnice je už potřetí lokálním organizátorem celorepublikové výzvy Do práce na kole. Kampaň se snaží motivovat zaměstnance, aby alespoň po dobu jednoho měsíce změnili své dopravní návyky a vyzkoušeli si dopravovat se pravidelně do práce na kole nebo jakýmkoli bezmotorovým způsobem včetně běhu a chůze. Zapojit se mohou organizace, firmy nebo jednotlivci. Podmínkou je vytvoření dvou- až pětičlenného týmu. Už nyní je pro zájemce otevřena možnost registrace. Tu mohou zájemci provést přímo nebo prostřednictvím firemního koordinátora na webu www.dopracenakole.cz. V loňském roce se výzvy Do práce na kole zúčastnilo 142 zaměstnanců ze 13 firem

 

Výše poplatku za komunální odpady a za psy zůstávají letos ve stejné výši jako v minulém roce. Za odpad u nás platíme za osobu a rok 540 korun a splatnost je stanovena k 30. červnu. Osvobozeny od poplatku jsou stejně jako v minulosti děti do jednoho roku. Lidé, kteří mají svou vlastní popelnici, budou platit o 30 korun ročně méně. Majitelé psa, bydlící v bytě v Kopřivnici nebo zde podnikající, zaplatí za rok 1 000 korun, v rodinném domě 300 korun. Důchodce a držitel psa starší 65 let v bytě zaplatí 200 korun, v rodinném domě 100 korun. Tuto výši platí také držitelé psů, kteří bydlí v rodinných domech v Lubině, Mniší, Vlčovicích a na Pasekách.

 

Místní Rotary klub, stejně tak jako jiné organizace, musel přesunout své setkávání do online prostředí. To nabízí možnost zapojit do diskuze i další zájemce a připojit zajímavé hosty. Klubová setkání proto kromě plánování konkrétních aktivit obsahuje více než hodinovou přednášku pozvaného hosta, buď na aktuální téma, nebo zaměřené primárně na problematiku, které se pozvaná osobnost věnuje. Například únorová přednáška nabídla diskuzi s hejtmanem Ivo Vondrákem a epidemiologem Rastislavem Maďárem. Plánuje se diskuze s emeritním profesorem VŠB Miroslavem Hučkou s teologem Josefem Hromádkou či známou herečkou a političkou Magdou Vašaryovou.

 

Posledního ledna byla vyhlášena již pátá zbraňová amnestie. Lidé, kteří nelegálně drží zbraně, mají šanci je až do 31.července předat policii, aniž by jim hrozil jakýkoli postih. Navíc můžou zbraň legalizovat dodatečnou žádostí o její registraci. Amnestie proběhly v roce 1996, 2000, 2009 a 2014, lidé odevzdali tisíce zbraní a stovky tisíc kusů střeliva. Zbraňová amnestie je efektivnější nástroj ke snižování počtu nelegálních zbraní, než je trestní represe – tedy až dvouleté odnětí svobody. Pracoviště naleznete v krajském, a ve všech okresních městech.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice