26. 4. 2021

TRAMPING NA PŘÍBORSKU – Nová výstava instalovaná v oknech piaristického kláštera v Příboře. 4. – 21. 6. 2021 Muzeum Novojičínska – Centrum tradičních technologií Příbor. Tramping na Příborsku je okenní covidová verze velké výstavy realizované na příborské pobočce Muzea Novojičínska v roce 2015. Podíleli se na ní současní i bývalí členové osad Ćerný Mustang, Knechti, Maniwaki, NDE, Orinoco, Starý Mlýn, Vlčáci, Wyoming a mnozí další trampové i trampky. Autentický život trampů dokládají na výstavě černobílé historické fotografie, na barevných fotografiích jsou zachyceny trampské předměty z výstavy v roce 2015. Výstava k vidění cestou kolem oken bývalého piaristického kláštera do 21. června 2021.

 

Oprava skateparku finišuje, jaký Ko-projekt bude podpořen letos? Znovuotevření kopřivnického skateparku, vítězný Ko-projekt loňského roku, jde do finále. Na co budou peníze z participativního rozpočtu využity letos? To budou moci Kopřivničané navrhovat již od příštího týdne. Společensky prospěšné projekty k vylepšení života místních komunit či zvelebení veřejného prostoru budou mít opět šanci získat až půl milionu korun na svou realizaci.

Ko-projekty jsou projekty navržené a odhlasované samotnými občany Kopřivnice. „Máte-li nějaký zajímavý nápad na společensky prospěšný projekt, který by zvýšil kvalitu života nebo vylepšil veřejný prostor v našem městě, můžete se pokusit získat na něj až 500 tisíc korun z participativního rozpočtu. Návrhy budeme sbírat od 3. května do konce června. Po kontrole formální a obsahové správnosti rozhodne Komise Zdravého města o tom, které z projektů postoupí do celoměstského hlasování, a pak už bude stačit jen přesvědčit o jejich pozitivech co nejvíce ostatních Kopřivničanů. Na podzim totiž proběhne hlasování, v němž lidé rozhodnou o tom, který z návrhů bude město realizovat,“ popsala celý proces Ivana Holubová, koordinátorka projektu Zdravé město Kopřivnice. Fantazii při podávání návrhů se meze nekladou, jen je potřeba splnit podmínky programu. Projekt musí být uskutečnitelný na pozemcích města a nestát více, než oněch 500 tisíc vyčleněných v participativním rozpočtu.

Participativní rozpočet zavedla Kopřivnice poprvé v roce 2019. Tehdy Kopřivničané podali 10 návrhů, z nichž zvítězil projekt vybudování nového dětského hřiště na sídlišti Korej. K vítězství mu tehdy stačilo 419 hlasů v celoměstské anketě. Vloni se zvýšil jak počet návrhů, tak počet hlasujících. Z 15 nápadů nakonec zvítězilo znovuotevření místního skateparku, které podpořilo 957 hlasů.

Skatepark byl kvůli špatnému technickému stavu uzavřen přesně před rokem. Místní komunita skejťáků a bikerů jej chtěla opravit svépomocí, což však nebylo možné z důvodu potřebné certifikace, proto zvolili cestu Ko-projektu. A dobře udělali, neboť již za pár dní by mohl obnovený skatepark přivítat první jezdce. „Z původních překážek byly využity jen ocelové konstrukce. Plochy byly kompletně vyměněny a získaly kvalitnější povrch, který je lépe přilnavý, tišší a po dešti dříve vysychá. Došlo také k několika drobným úpravám souvisejícím se zpřísněním bezpečnostních norem, jako je například zvýšení zábradlí překážek či zakrytování boků jejich konstrukcí. Ruku k dílu přiložili také samotní předkladatelé projektu a komunita, která se kolem skateparku sdružuje,“ uvedl místostarosta René Lakomý zodpovědný za projekt Zdravé město Kopřivnice i za oblast sportu. Kdy nás čeká slavnostní otevření opraveného sportoviště, není s ohledem na epidemickou situaci zatím jasné.

 

Celosvětová kampaň Den Země (22. 4.) je zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Jednou z letošních novinek programu v Kopřivnici bylo porovnání obsahu odpadků od rodinných domů a z bytové zástavby. Z něho vyplývá, že cca 70 % ze směsného odpadu lze ještě vytřídit. Z toho největší podíl tvoří biologicky rozložitelný odpad. Informační snímek bude dnes umístěn na webu města a distribuován do místních škol. Dalšími novinkami jsou dvě soutěže, fotografická a literární, zaměřené na významné a zajímavé stromy v Kopřivnici i okolí. Mateřské školy sadí stromy ve svých zahradách nebo sázejí květiny do truhlíků, které budou následně rozmístěny po celém městě.

 

Analýza odpadu ukázala možnosti pro zlepšení třídění. Dnes je Den Země! Jednou z aktivit, kterou u této příležitosti město Kopřivnice připravilo, je fyzická analýza odpadu. Jedná se o rozbor obsahu kontejnerů se směsným komunálním odpadem, jehož cílem je ukázat, jak tento obsah co nejlépe třídit. Analýza proběhla již začátkem dubna na sběrném dvoře v Kopřivnici pod taktovkou Institutu Cirkulární Ekonomiky, jehož cílem je osvěta v oblasti recyklace a dalších šetrných přístupů k životnímu prostředí. „Kopřivnice se už třikrát po sobě umístila na 5. místě v třídění odpadu v rámci celého Moravskoslezského kraje. To jsou velmi potěšující výsledky, které dokazují, že Kopřivničanům na životním prostředí záleží. Přesto jsme institut oslovili, abychom odhalili potenciál k dalšímu dotřiďování,“ uvedla Lucie Kubalcová z odboru životního prostředí. Analýza byla rozdělená do dvou částí – zkoumaly se jednak vzorky odpadu z bytové zástavby na ulici Francouzské, jednak vzorky z rodinných domů v Lubině. Celkem bylo analyzováno přes 800 kilogramů, které se manuálně třídily na využitelné druhy odpadů jako papíry, plasty, elektroodpad, textil či kovy, infekční a již nevyužitelný odpad. Výsledky ukázaly, že v sídlištní zástavbě by bylo možné dále využít 71,7 % odpadu a v zástavbě rodinných domů 68,5 % odpadu. Z využitelných složek vzorku ze sídliště měl největší podíl organický odpad vhodný ke kompostování, tvořený zejména zahradní zelení a kuchyňským odpadem, dále sklo, papír a plast. Organický odpad zaujal první příčku i v zástavbě rodinných domů, kde ho následoval papír a stavební odpad. „Ukázalo se, že i přes velmi dobré výsledky Kopřivnice ve srovnání s ostatními obcemi v kraji, máme v třídění rezervy a můžeme se dále zlepšovat. Příležitost ke změně je zejména v možnosti dalšího využití kompostovatelných odpadů. Zájemci z rodinných domů od nás dostávají kompostejnery zdarma a asi bychom měli zvážit, zda podobně nepodpořit i třídění v panelových domech. Nejdůležitější však bude osvěta, díky níž si lidé uvědomí, že třídění má skutečně smysl. Prvním krokem je tvorba krátkého videa z popisované analýzy odpadu, které bude zveřejněno na našem webu a distribuováno do škol pro účely environmentální výchovy nastupujících generací,“ zhodnotila výsledky Lucie Kubalcová.

 

 
 

 
© 2008 Studio Kabelové televize Kopřivnice